Навчальна (ознайомча з фаху) практика – запорука професійного успіху майбутніх керівників

4 травня 2024 року

Навчальна (ознайомча з фаху) практика магістрів гуманітарно-педагогічного факультету груп УП-23001мз і УНЗ-23001мз спеціальності 073 «Менеджмент» (освітні програми «Управління персоналом» і «Управління навчальним закладом») є обов’язковою складовою академічної підготовки. Така практика надає студентам можливість отримати практичний досвід і застосувати знання, здобуті ними під час навчання в університеті, в реальній діяльності.

Метою навчальної (ознайомчої з фаху) практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, які здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» отримали в процесі вивчення освітніх компонентів циклів загальної, професійної та практичної підготовки.

Практична підготовка студентів гуманітарно-педагогічного факультету передбачає безперервність та послідовність набуття потрібного обсягу знань і практичних умінь відповідно до кваліфікаційного рівня «магістр».

Управління людьми має таку саму давню історію, як і людство, оскільки воно з’явилося одночасно з виникненням перших форм людських організацій. Головним елементом усієї системи управління є персонал, який одночасно може бути як об’єктом, так і суб’єктом управління. Управління персоналом являє собою процес планування, наймання, оцінювання, розвитку та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників.  Управління персоналом орієнтоване на майбутнє. Воно повинне забезпечувати підприємство компетентними й зацікавленими в результатах своєї праці працівниками.

Менеджер з персоналу - професія молода. Як різновид діяльності менеджера вона зародилася наприкінці  минулого століття. Поява фахівців з роботи з персоналом, що мають підготовку в області промислової соціології й психології, означало справжню революцію в традиційних формах кадрової роботи.

Головною метою системи управління персоналом є забезпечення ефективності роботи з організації людських ресурсів та усунення недоліків за такими критеріями: виконавська дисципліна, задоволеність працівників, довгострокова відсутність, прогули, плинність, кількість конфліктів, кількість скарг, кількість нещасних випадків, стабільність.

Система управління персоналом організації складається з наступних підсистем: планування і маркетингу персоналу; наймання і облік персоналу; трудових відносин; умов праці; розвитку персоналу; мотивації поведінки персоналу; соціального розвитку;  розвитку  оргструктур управління; правового забезпечення; інформаційного забезпечення. У ринковій економіці завдання будь-якої організації є вижити у конкурентній боротьбі. Управління персоналом - діяльність, яка служить гарантією того, що організація буде жити і розвиватись.

Завдання навчальної (ознайомчої з фаху) практики:

  • поглибити і уточнити знання студентів з курсів «Організація і управління закладом освіти», «Управління розвитком закладу освіти», «Освітні технології», «Техніка управлінської діяльності», «Технологія педагогічних досліджень», інших фахових дисциплін, формувати навички застосування теоретичного матеріалу при вирішенні практичних завдань у процесі виконання функцій педагога, методиста і керівника закладу освіти;
  • ознайомити студентів з питаннями організації діяльності закладу освіти та зі змістом роботи керівника закладу освіти (вимогами до організації і управління методичною роботою, адміністративно-господарською діяльністю та діловодство в закладі освіти);
  • застосовувати теоретичні знання з фінансово-господарської діяльності, охорони праці, безпеки життєдіяльності та діловодства, необхідних для успішної управлінської діяльності в закладі освіти;
  • формувати вміння здійснювати керівництво колективом закладу освіти (планувати й організовувати його роботу, контролювати хід і результати виконання завдань); спостерігати та аналізувати освітній процес у закладі освіти; проводити діагностику знань, умінь і навичок школярів різних вікових груп;
  • на основі одержаних даних оцінювати ефективність педагогічної діяльності педагогічного колективу, розробляти рекомендації щодо вдосконалення освітньої роботи; надавати необхідну консультативно-методичну допомогу;
  • проводити роботу з вдосконалення педагогічної майстерності вихователів закладу освіти;
  • організовувати роботу методичного кабінету закладу освіти; вивчати перспективний педагогічний досвід кращих педагогів і вихователів, узагальнювати та впроваджувати його в практику; налагоджувати взаємодію з батьками, створювати сприятливий соціально-психологічний мікроклімат в педагогічному колективі;
  • виховувати оптимістичну професійну позицію, прагнення професійного самовдосконалення, бажання активно і творчо впроваджувати в практику роботи кращі здобутки в галузі шкільної освіти;
  • формувати у студентів потреби у саморозвитку та самовдосконаленні, оволодіння навичками самостійної роботи з нормативно-правовими документами та науково-методичною літературою.

Наші учні такі різні, але такі розумні й талановиті.  Розумні діти – мрія будь-якого вчителя. Вони ніколи не спізнюються, добре поводяться і наполегливо працюють. Проблема в тому, що діти — це діти. Вони ще недостатньо дорослі та зрілі, щоб приймати такі відповідальні рішення самостійно. Ми знаємо, що наші діти дуже багато на що здатні – тож нехай наші слова мають їм допомогти у це повірити, а підтримка дасть їм додаткові сили, щоб досягти успіху. Нашим дітям потрібно чути слова, які випромінюють любов, яка не має умов. Це означає запевнювати їх у нашій любові незалежно від результату. Ми ніколи не зможемо виграти усе, зробити усе чи бути усюди. Але ми можемо дуже старатися. Тож навчімо цьому своїх дітей. Хай діти мають докази того, що вони раніше уже були успішними. Це дасть їм впевненість, що вони зможуть зробити це знову. Коли ми бачимо, що діти працюють на повну, ми маємо визнати ці зусилля перед ними.

Хорошим педагогом, а тим паче — вчителем, якому батьки довіряють свою дитину, має бути людина широкого світогляду, глибокої національної і світової культури, загальнолюдської моралі, високої науковості, особистісної привабливості. Звісно, це потребує певного відбору, бо стати гідним учителем зможе не кожен охочий. Бути вчителем відповідально і важко. В процесі практики я поглибила і вдосконалила свої знання з психолого-педагогічної дисциплін, виховання творчого покоління. Більше усвідомила, що таке бути вчителем та віддаватися повністю дітям! ЦЕ ТОГО ВАРТЕ!

Надзвичайно цікавим блоком практики була психолого-педагогічна робота з дітьми. Дійсно, кожен учень – маленька особистість, яку ми повинні розуміти, слухати і чути, підтримувати, коли це треба (такі випадки бували часто). І ніби все й добре, просто, але коли таких індивідуально-неповторних у класі тридцять, то голова йде обертом, але це лише перші тижні. Позакласна робота відкриває неабиякий творчий потенціал, як учнів, так і вчителів: раптом усі ми починаємо співати, танцювати, віршувати, готуватися до змагань, малювати плакати, емблеми, листівки і т. п.

Педагогічна практика – це чудова нагода побувати в ролі учителя та застосувати всі свої знання і вміння на практиці. Особисто я отримала колосальний досвід та змогу реалізувати себе у вчительській роботі. Звісно, без труднощів не обійшлося. Головною проблемою, з якою стикаються, напевно, всі студенти-практиканти – це хвилювання та невпевненість у собі. Але переживання були марними. Школа і вчительський колектив з усією душею та професіоналізмом прийняли нас до своєї великої родини.

Навчальна (ознайомча з фаху) практика – це безцінний досвід для майбутніх учителів, адже ми навчилися доцільно застосовувати здобуті за чотири роки знання, зрозуміли, як знайти підхід до учнів та «влитися» у колектив, як правильно організувати свій урок та як змотивувати дітей навчатися. Звісно ж, ми всі стикнулися з труднощами, але навчилися їх долати.

Всім студентам  навчальна (ознайомча з фаху) практика дала можливість застосувати набуті теоретичні знання, вміння і навички в практичній діяльності, закріпити і поглибити психолого-педагогічні знання, оволодіти навичками взаємодії з учнями, знаходити з ними спільну мову. Ми навчилися планувати свою роботу, а головне зрозуміли, що наші діти – найкращі. Вони розумні, веселі, дуже креативні, а найголовніше – вже з малих літ вони є справжніми патріотами і дуже хочуть внести свій вклад у нашу спільну перемогу. Україну не здолати, поки у нас ростуть такі патріоти!

Олександр Демченко,
староста групи УП-23001м

Василь Базелюк,
доцент кафедри управління та освітніх технологій

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook