Оновлення освітніх програм – в полі зору засідання кафедри обліку та оподаткування

29 квітня 2024 року
  На засіданні кафедри обліку та оподаткування відбулося обговорення нагальних питань щодо підготовки до акредитації в 2024-2025 рр. освітньо-професійних програм «Облік і аудит» другого (магістерського) та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти, а також освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування».

  На засіданні були присутні декан економічного факультету, професор Анатолій Діброва, гаранти освітніх програм доценти Наталія Кузик, Тамара Гуренко, професор Любов Гуцаленко, науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування, здобувачі вищої освіти.

  Гаранти освітніх програм звітували про стан підготовки до акредитації, обговорено остаточні варіанти освітніх програм, визначені важливі моменти щодо підготовки й наповнення робочих програм і силабусів з дисциплін кафедри, постійне наповнення і вдосконалення електронних навчальних курсів та зазначені основні аспекти і перспективи подальшого розвитку кафедри щодо вдосконалення освітнього процесу та наукової діяльності. Виконуючий обов’язки завідувача кафедри обліку та оподаткування Володимир Литвиненко звернув увагу на подальшу роботу кафедри, яка направлена на постійне підвищення публікаційної активності НПП, залучення здобувачів до наукової роботи для покращення розвитку особистості здобувачів та їх комунікативних здібностей, зазначив про ефективність співпраці із стейкхолдерами та постійне проведення цікавих і актуальних зустрічей науково-педагогічних працівників із представниками бізнесу та наукової спільноти по обговоренню освітніх програм та їх удосконаленню, роботодавцями та здобувачами, що сприяє працевлаштуванню здобувачів в майбутньому. Обговорена основна стратегія подальшого розвитку кафедри обліку та оподаткування, яка спрямована на якісне проведення освітнього процесу за всіма рівнями вищої освіти в контексті потреб ринку праці, постійне удосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, технологій виробництва (зокрема, підприємств агробізнесу), розширення зв’язків із потенційними роботодавцями та ін.

  Науково-педагогічними працівниками та здобувачами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти були внесені пропозиції щодо посилення і забезпечення можливостей здобувачів до здобуття знань та навичок, які відбуваються поза формальною системою освіти для розширення кругозору та підвищення рівня професійної компетентності з обліку, аудиту, контролю, аналізу та оподаткування.
  Зазначимо, що постійні обговорення освітніх програм, проведення аналізу роботи кафедри за попередні роки, виокремлення перспективних питань на майбутнє та створення системи моніторингу дозволяє знаходити шляхи постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам вітчизняного і Європейського простору вищої освіти, врахувати кращі світові практики та виступати головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

 

Тамара Гуренко, Наталія Кузик,
доценти кафедри обліку та оподаткування

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook