Підсумки роботи Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства»

29 квітня 2024 року
  За традицією на базі кафедри екології агросфери та екологічного контролю факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України 24-25 квітня 2024 року відбулась Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія – філософія існування людства».

  Основна мета конференції — обмін науковими ідеями, міжнародний та вітчизняний досвід щодо проблем досліджень в галузі екології та охорони навколишнього середовища, природоохоронних технологій, екологічної безпеки, глобальних та регіональних екологічних проблем водного та наземного простору — як у теоретичному, так і у практичному відношенні, а також обговоренню наслідків аварії на Чорнобильській ЧАЕС.

  У конференції взяли участь науковці та професори із провідних закладів вищої освіти Європи та України, зокрема: Вагенінгенський університет у м. Вагенінген (Нідерланди), Поморська академія в м. Слупськ (Польща), Тюбінгінський університет м. Тюбінг (Німеччина), Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Київський національний університет культури і мистецтв, Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, ПВНЗ «Європейський університет», Інститут агроекології і природокористування НААН України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Коїмбрський університет, м. Коїмбра (Португалія), Хмельницький національний університет, Херсонський національний технічний університет, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж», Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
  Відповідно до програми міжнародної конференції, 24 квітня 2024 року відбулося пленарне засідання за участі гостей, науковців та учасників конференції. Міжнародну конференцію відкрили декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології, доктор сільськогосподарських наук, професор Юлія Коломієць та заступник декана з наукової роботи факультету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Валерія Бондарь.


 

  З привітальним словом виступила завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Олена Наумовська, яка висловила подяку за зацікавленість та участі до міжнародної конференції широкого загалу науковців, побажали учасникам конференції плідної роботи та наголосили, що налагодження науково-практичних зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці дозволить вирішити низку актуальних питань у галузі екології та охорони навколишнього середовища.

  Після відкриття конференції, пленарне засідання продовжили науковими доповідями міжнародних та вітчизняних науковців. Представили свої наукові роботи студенти 3 та 4 курсів, магістри І р.н. спеціальності 101 «Екологія».
  Про якість води р. Південний Буг у пунктах водозабору та головні виклики, які посилюють ризики погіршення якості води представила студентка Дарина Мандрика. Під час доповіді вона зосередила увагу на сучасному стану очисних споруд та каналізаційної мережі, продемонструвала зміну концентрації показників якості води за 2020-2023 роки. 

  Питання якості природних вод підняла на конференції студентка Анастасія Швець-Машкара. Вона розповіла про головні гідрологічні особливості р. Десна, точкові та дифузні джерела забруднення, які виступають головними чинниками погіршення якості природної води у р. Десна.

 

  Магістр І р.н. Аліна Пилипко представила наукову доповідь на тему «Хвостосховища України. Дослідження, законодавство ЄС та України», в своій доповіді студентка відмітила, основні законодавчі документи України щодо хвостосховищ та основні стандартів в сфері екологічної та техногенної безпеки хвостосховищ.
  Продовжуючи наукові доповіді про екологічні проблеми природних вод України, з науковою доповіддю виступила Анна Балаценко, яка донесла до аудиторії головні виклики, які нині посилюють погіршення якості води Чорного моря та зменшення біорізноманітності морської екосистеми. Під час доповіді вона зосередила увагу на впливі періоду COVID-19 на збільшення мікро та макропластикового забруднення у морській екосистемі та впливі війни що викликав погіршення стану якості води та зменшення водної біоти.

  Студент 4 курсу спеціальності 101 «Екологія» Ігор Кравченко представив свої наукові дослідження на тему «Зміни розподілу опадів, як фактор кліматичних змін (на прикладі Сумської області)», у ході доповіді відмітив, що під впливом кліматичних змін, відбувається зменшення кількості опадів майже по всій території області. Найбільший вплив зазнає південна та центрально-східна частина області із зменшенням кількості опадів на 46-56 мм. Таким чином, лісостепова зона за кількістю опадів поступово аридизується. А просторова зміна розподілу опадів є фактором кліматичних змін, які відбуваються в досліджуваному регіоні.

  Досить цікаву доповідь на тему «Визначення потенціалу застосування рослин родини капустяних (Вrassicaceae) для фіторемедіації свинцю у ґрунті» представив Андрій Гапоненко. Доповідь включала цікаві наукові факти про досліджувані рослини родини Вrassicaceae, які здатні до накопичення свинцю, та містила рекомендації щодо гірчиці білої сорту «Сонячна», яку рекомендують використовувати у випадку підвищеного вмісту свинцю у ґрунтах.

  На планерному засіданні були присутні близько 60 учасників міжнародної конференції, серед яких були провідні науковці, професори, доценти, молоді вчені, аспіранти, студенти. Організаційний комітет міжнародної конференції кожному з них вдячний за участь, зацікавленість у проблемі охорони довкілля, плідну співпрацю та обмін досвідом у ідеях і методиках.
  Міжнародна конференція продовжила свою роботу секційними засіданнями, які відбулися 25 квітня 2024 року. Відповідно до програми, кожне секційне засідання мало своїх модераторів та секретарів, робота яких була злагодженою та організаційною.
  За результатами обговорень, які супроводжували виступи наших учасників конференції, встановлені нові контакти та започатковані нові наукові проєкти. Це свідчить про те, що Х Міжнародна науково-практична конференція «Екологія – філософія існування людства», організацію якої забезпечили науково-педагогічні працівники кафедри екології агросфери та екологічного контролю факультету захисту рослин, біотехнологій та екології нашого університету, проведена на високому науково-практичному рівні, про що також свідчать схвальні відгуки учасників та гостей конференції.
  Організаційний комітет конференції висловлює щиру подяку науковцям пленарного засідання, учасникам та гостям конференції, модераторам та секретарям секційних засідань.


Світлана Паламарчук,
доцент кафедри екології агросфери
та екологічного контролю

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook