IV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг та логістика в агробізнесі»: досліджуємо виклики маркетингу та логістики в період військового стану

22 квітня 2024 року
  18-19 квітня було проведено IV Міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетинг та логістика в агробізнесі», організаторами якої стала кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Конференція зібрала в одному місці визначних науковців у сфері маркетингу, маркетологів-практиків, бізнес-консультантів, експертів з маркетингу, аспірантів та студентів, які поділилися своїми дослідженнями у сфері сучасного маркетингу, брендингу, агрологістики, Інтернет-маркетингу та інших аспектів розвитку маркетингу на підприємствах аграрного сектору, що є особливо актуальними в період військового стану. 

  З вітальним словом до учасників та гостей конференції звернулися завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі професор Валерій Михайлович БОНДАРЕНКО, проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Вадим Анатолійович ТКАЧУК, зі сторони адміністрації факультету аграрного менеджменту – заступник декана факультету Лариса Федорівна КАРПЕНКО, які наголосили на актуальності розвитку маркетингу та забезпечення логістичної діяльності агропромислових формувань спочатку в умовах пандемії COVID-19, а нині – в період військового стану, який спричинений повномасштабним вторгненням російської федерації, посиленні позиціонування агропродовольчої продукції, диференціації товарних ринків, сегментації та виборі цільової аудиторії, вивченні та задоволенні попиту споживачів на агропродовольчі товари, розвитку Інтернет-маркетингу, діджиталізації бізнес-процесів та прийнятті ефективних логістичних рішень, особливо в період знищення транспортної та соціальної інфраструктури, постійного ускладнення транспортних процесів, обмеженості шляхів та напрямів експорту... Також було акцентовано увагу на важливості та актуальності проведення наукових заходів, розвитку та посиленні наукової дискусії, розширення можливостей співпраці та обміну науковими досягненнями з актуальних питань розвитку маркетингу та логістики в агробізнесі.

  У очно-дистанційному форматі роботи конференції прийняли участь науковці із наступних навчальних закладів: University of Security Management in Košice, Варшавського університету наук про життя, Латвійського національного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Вінницького аграрного університету, ННЦ «Інститут аграрної економіки» та інших наукових закладів та закладів вищої освіти.
  Першим був представлений виступ професора University of Security Management in Košice Ігора Геннадійовича БРІНЧЕНКА, який у доповіді «Сучасні проблеми маркетингу та логістики в агробізнесі України в умовах війни» акцентував увагу присутніх на сучасних проблемах, викликах та можливих варіантах їх вирішення, які постають перед маркетинговою та аграрною освітою, перед підприємствами, які здійснюють свою діяльність в умовах військового стану та можливих перспективних шляхах їх подальшого розвитку. Ігор Геннадійович детально зупинився також на викликах, що постають перед українськими науковцями, які працюють закордоном.

  Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова спілки рекламістів України, член Академії економічних наук України Євгеній Вікторович РОМАТ детально зупинився на проблемах інтегрування бренд-комунікацій агропідприємств, охарактеризував можливості та перспективи розвитку бренд-комунікацій в діяльності підприємств аграрного сектору, що особливо актуалізується в період невизначеності агропромислових ринків та мінливості економічної діяльності в умовах військових дій.

  Професор Латвійського університету Сандра Якобсон у доповіді «Інтеграція бізнес-ігор в навчальному процесі» поділилася досвідом практичного використання бізнес-ігор у підготовці фахівців з маркетингу, навела приклади бізнес-ігор та акцентувала увагу на можливостях їх використання та адаптації до сучасного студента та які компетентності вони можуть розвивати саме серед студентства.

 

     Професор Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана ЛАРІНА Ярослава Степанівна та професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України Юлія Миколаївна ГАЛЬЧИНСЬКА у спільній доповіді «Сталий маркетинг та його роль у переробці відходів» акцентували увагу присутніх на можливостях та принципах розвитку екологічного маркетингу, використанні концепції холістичного маркетингу в діяльності підприємств, виробництво яких направлене на екологізацію, очищення, вторинну переробку тощо.

 

     Завідувач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького аграрного університету ЛОГОША Роман Васильович детально зупинився на характеристиці сучасного стану та напрямах розвитку зернової логістики в умовах воєнного стану, а саме: проблемах сучасної агрологістики, питаннях будівництва сухих портів у прикордонних регіонах південно-західної частини України та роль агропідприємств у цьому процесі, можливостях доступу до глибоководних портів як запоруки успішного експорту зерна.

 

  Доктор економічних наук, старший науковий співробітник ННЦ "Інститут аграрної економіки" Галина Яківна СТУДІНСЬКА у доповіді «Автентичність в аграрній сфері» зосередилася на принципах автентичності, її використанні у побудові брендів та формуванні сприйняття сучасними споживачами, ролі автентичності у аграрній сфері, навела вдалі приклади її використання агропромисловими підприємствами та можливостях її подальшого застосування для агропідприємств.

 

  У виступі «Управління і маркетинг в умовах невизначеності» професор Олександр Павлович ЛУЦІЙ зосередився на основних критеріях змін та класичних постулатах, які закликають споживачів до змін, обґрунтував принципи та характер їх дій, а також акцентував увагу науковців на критеріях вибору найкращих стратегій вітчизняними підприємствами у період військового стану, особливостях використання методу сценаріїв для підприємств в сучасних умовах.

 

  Активну участь у роботі конференції взяли здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. Студентство взяли участь у роботі пленарного та секційного засідань, брали активну участь у обговоренні.

 Щиро дякуємо всім учасникам конференції за грунтовну наукову дискусію, сподіваємося на подальшу співпрацю на розвиток маркетингової діяльності в Україні!!!

 

Олена НАГОРНА,
доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook