Отримано сертифікат про акредитацію освітньої програми «Фізична культура і спорт»

22 квітня 2024 року
  Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня була ліцензована 2019 року.
  Цілі ОПП «Фізична культура і спорт» спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, зумовлені комплексністю й невизначеністю професійної діяльності та матимуть можливість вільного доступу до працевлаштування, подальшого навчання та наукової діяльності у сфері фізичної культури і спорту.
  Унікальністю програми є підготовка фахівця з фізичної культури і спорту, який володіє додатковою компетентністю щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для жителів сільських територіальних громад і працівників агропромислової галузі враховуючи їхні потреби в руховій активності та заняттях спортом. З метою формування вказаної компетентності передбачено вивчення обов’язкового освітнього компоненту ОПП «Організація фізичної культури і спорту в територіальних громадах та підприємствах АПК.
  У 2020 році було зроблено перший набір на денну форму навчання у кількості 43 студенти. У 2023 році за цією програмою навчалися вже 147 студентів.  
  Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 15 січня 2024 року № 26-Е було призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому режимі за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» у складі Маринич Вікторія Леонідівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України); Прозар Микола Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту (Кам`янець-Подільський національний університет імені Миколи Огієнка); Синиця Артем Олексійович (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, здобувач вищої освіти).
  Експерти відмітили, що:
 1. Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» за структурою та змістом узгоджується з місією та основними напрямами розвитку ЗВО та враховує інтереси і потреби стейкхолдерів;
 2. Навчання та викладання за освітньою програмою здійснюють кваліфіковані науково-педагогічні працівники та професіонали-практики;
 3. Здобувачі вищої освіти ознайомлені з процедурами і критеріями оцінювання результатів навчання, оскарженням підсумків контрольних заходів, політикою академічної доброчесності в ЗВО;
 4. Потужна матеріально-технічна база дозволяє належним чином забезпечити освітній процес із урахуванням регіонального контексту, сучасних вимог ринку праці та інтересів стейкхолдерів;
 5. Відкритість та прозорість, взаємодія всіх зацікавлених сторін є основою стратегічного менеджменту ЗВО.
 6. Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт» та організація освітньої діяльності, що проводиться за даною ОПП, продемонстрували потужні резерви для подальшого розвитку і удосконалення.

  Також наголосили на сильних сторонах програми, а саме:

 1. Наочна і видима унікальність ОПП Фізична культура і спорт, яка має резерви для ще більшої її проявленості, враховуючи потужне матеріально-технічне забезпечення університету, його спортивні бази, а також розвиток співпраці з роботодавцями, які розвивають фізичну культуру і спорт в сільських територіальних громадах, проведення наукових досліджень з оздоровчого харчування, здійснення апітерапії та занять кінним спортом.
 2. Наявна матеріально-технічна база ЗВО включає навчальні корпуси, гуртожитки, спортивні об'єкти, їдальню, навчально-науково-виробничу лабораторію конярства з обладнаним майданчиком для навчання студентів кінного спорту, бібліотеку, багатофункціональний освітній простір для студентської молоді тощо. Можливість її використання на ОПП, взаємодія з органами студентського самоврядування щодо її вдосконалення сприяють ефективній реалізації освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт».
 3. Залучення професіоналів-практиків, експертів галузі на ОПП, які є штатними працівниками кафедри фізичного виховання.
 4. Консультаційна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри, які забезпечують освітній процес на ОПП, у науковій та практичній видах діяльності, плідна робота наукового гуртка «Інноваційні проблеми фізичної культури і спорту», перспективи розвитку науково-дослідницької діяльності за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт на базі лабораторій медико-біологічного спрямування, відкриття наукового фахового журналу зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт.
 5. Потужність навчального серверу для освітнього процесу здобувачів, його гнучкість для роботи на різних формах навчання.
 6. Якісна та розгалужена спортивна база слугує для проведення спортивно-масових заходів як серед здобувачів, так і серед науково-педагогічних працівників НУБіП України, а також змагань всеукраїнського рівня, функціонування в університеті збірних команд з видів спорту.
 7. Створення належних умов для реалізації прав осіб з особливими освітніми потребами, маломобільних груп населення в університеті, а також студентів та викладачів з маленькими дітьми, реалізація програми «Пандуси».
 
Микола КОСТЕНКО,

завідувач кафедри фізичного виховання 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook