Міжнародна науково-практична конференція «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах»

27 квітня 2015 року
НДІ економіки і менеджменту

             24 квітня 2015 року науковці НДІ економіки і менеджменту НУБіП України взяли участь  в  Міжнародній науково-практичній конференції «Виклики соціально-орієнтованої економіки в євроінтеграційних умовах». Організаторами даного заходу, крім Ніжинського агротехнічного інституту були: Національний університет біоресурсів і природокористування України, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Поліський державний університет,  Варшавський університет наук про життя, Словацький аграрний університет, Мендель університет (Чеська Республіка) та Індустріально-економічний коледж імені академіка Г.С. Сейткасимова (Казахстан).

Конференція об’єднала учасників із 9 зарубіжних держав та з усіх куточків України, серед яких були як вчені із світовим ім’ям, так і студенти, які тільки-но розпочинають наукові дослідження. Представлені матеріали дали змогу ознайомитися з досвідом іноземних колег та побачити найактуальніші проблеми розвитку вітчизняної економічної системи.

Основним завданням було об’єднати зусилля влади, науки та бізнесу для того, щоб зрозуміти, як реагувати на виклики, що постають перед сучасним суспільством, економікою і освітою. І в цілому цього вдалося досягти.

Відкрила конференцію кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора інституту з навчально-виховної роботи Світлана Толочко. Вона вказала, що дані заходи вже стали традиційними для нашого навчального закладу, хоча щоразу дають змогу по-новому поглянути на актуальні соціо-економічні питання.

На пленарному засіданні були заслухана доповідь доктора економічних наук, професора, директора НДІ економіки та менеджменту НУБіП України Миколи Талавирі «Розвиток біоорієнтованої економіки в умовах глобалізації», який наголосив на необхідності реалізації стратегії збалансованого розвитку. Адже сільське господарство, як складова частина біоекономіки (що вже давно є визнаним поняттям у світі), має величезний потенціал для реалізації всіх цих завдань. Також Микола Талавиря поділився досвідом колег з Німеччини, де він був на конференції буквального цього тижня, стосовно ведення фермерського господарства, органічного землеробства та переробки продукції із застосуванням найсучасніших технологій.

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка НУБіП України Василь Збарський детально зупинився на аналізі законопроекту «Про сімейні фермерські господарства», реалізація якого дозволить легалізувати та вивести в правове поле діяльність особистих селянських господарств як повноправних учасників аграрного ринку. Цей законопроект дозволить сімейним фермам напряму співпрацювати з переробниками, уникнувши тим самим спекуляцій. Важливість прийняття даного законопроекту, як зазначив доповідач, ще і в тому, що особисті селянські господарства – це суто український феномен.

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри аграрної економіки інституту Валерія Лимар звернула увагу учасників на інституціональний аспект розвитку біоенергетики, перспективам розвитку якої стали приділяти все більшу увагу  на державному рівні через загострення ситуації у сфері енергетичної безпеки, які негативно впливають на національне господарство в цілому.

І заключною стала доповідь доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки НУБіП України Івана Зайченка, який зупинився на основних етапах розвитку української педагогічної думки від ХІХ ст. і до наших днів. Присутні погодилися, що ґрунтовні дослідження в цій сфері розпочалися із здобуттям незалежності Україною. Приємно було чути, що серед видатних педагогів було і є багато вихідців з Чернігівського краю.

Під час секційних засідань наголошувалося на необхідності зміни економічної моделі, де ключовим суб’єктом має стати людина, її добробут. Зачіпалися питання використання новітніх форм викладання при підготовці економістів, які в умовах глобалізації повинні будуть швидко пристосуватися до нових умов. Не обминули стороною питання управління навчальним процесом і навчальними закладами загалом, а також формування лідерських якостей, етики управлінця. Активно обговорювалися доповіді присвячені кадровому резерву, працевлаштуванню молоді.

Серед облікових питань найбільш дискусійними вийшли обговорення пропозиції, висунутої студентами щодо впровадження обов’язкового аудиту для державних підприємств, що стане ще однієї можливістю контролювати видатки державного бюджету, що є надзвичайно актуальним для України зокрема в цей нелегкий час. Неодноразово наголошувалося на необхідності якісного менеджменту на всіх рівнях, підтримки інноваційного бізнесу, зокрема через розвиток технопарків. Зупинилися доповідачі і на перспективах розвитку фондового ринку, що є невід’ємною складовою економічних інтеграційних процесів.

За результатами учасниками було складено проекти рішень секцій, які після доопрацювання будуть надані органам влади з пропозицією їх реалізації, а матеріли конференції представлені більш широкому загалу науковців для подальшого обговорення.

 

 


Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)