Рада роботодавців Бережанського агротехнічного інституту. Оцінка якості навчальних планів і освітніх програм

20 квітня 2024 року
  18 квітня 2024 року відбулося засідання Ради роботодавців факультету економіки і природокористування, в якому взяли участь керівники підприємств, організацій, установ, провідні фахівці, гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр.
  Відкриваючи захід, декан факультету, к.е.н, доцент Любов ЯРЕМА привітала всіх присутніх, зупинилась на історії та досягненнях Національного університету біоресурсів і природокористування України, який відмічає 126 річницю від створення, досягненнях і перспективах інституту та факультету. В своєму виступі вона зазначила, що на забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців значно впливає комплексне співробітництво із зацікавленими установами, організаціями та підприємствами. Саме рада роботодавців об’єднує науковців і практиків задля якісного навчання, можливостей працевлаштування, конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.
  Навіть війна не здатна завадити нашим роботодавцям, науковцям, здобувачам вищої освіти працювати над удосконаленням освітнього процесу, генерувати нові ідеї для співпраці роботодавців зі студентами та викладачами, продукувати та впроваджувати новітні підходи до навчання та підвищення кваліфікації, спрямовані не лише на підготовку фахівців-професіоналів, а й на виховання високоосвічених особистостей з глибоко вкоріненими ціннісними орієнтирами. Адже єдиним шляхом підвищення якості освіти і зменшення розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівця є безпосередньо тісна співпраця закладу освіти та роботодавця. Саме роботодавець є тією складовою освітнього процесу, яка забезпечує і зміст освіти, і робочі місця для випускників. Любов Василівна подякувала всім членам Ради за тісну співпрацю, наголошуючи, що зазначена взаємодія – один із головних пріоритетів у роботі щодо удосконалення освітнього процесу, відмітила їх активну участь, закцентувала увагу на позитивних відгуках, які були висловлені на їхню адресу експертами НАЗЯВО при акредитації освітніх програм та черговий раз наголосила, що одними із головних завдань функціонування ради роботодавців є:
  • прогнозування потреб ринку праці у фахівцях відповідної спеціальності;
  • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до майбутніх фахівців;
  • оцінювання якості підготовки фахівців;
  • забезпечення участі у розробці змісту, програмних компетентностей та програмних результатів навчання, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм підготовки фахівців;
  • участь у моніторингу та аналізу освітніх програм.
  У ході засідання розглядались питання:
  • оцінка якості навчальних планів і освітніх програм ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 2024 року вступу зі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті;
  • формування вибіркової складової освітньо-професійних програм.
  На розгляд засідання гаранти освітніх програм представили навчальні плани і проєкти освітніх програм підготовки фахівців 2024 року вступу, зокрема: ОС «Бакалавр»: «Економіка підприємства» – гарант к.е.н, доцент Ірина ГУРСЬКА; «Туризм» – к.і.н, доцент Богдан ЛУГОВИЙ; «Менеджмент» – д.е.н, професор Світлана СУДОМИР; «Облік і аудит» – к.е.н, доцент Ореста БОДНАР та ОС «Магістр» ОПП «Економіка підприємства» – к.е.н, доцент Галина ХРИСТЕНКО.
 
  Гаранти ОП виступили з інформацією щодо проєктів освітньо-професійних програм для вступників 2024 року, відмітивши, що цілі освітніх програм та програмні результати навчання відповідають Стандарту вищої освіти і визначаються з урахуванням позицій та потреб зацікавлених сторін (стейкхолдерів), наголосили на особливостях ОПП, актуальності мети та наповненості компонентами навчального плану циклу обов’язкової загальної та спеціальної (фахової) підготовки, які забезпечують формування основних компетентностей та надаватимуть можливість випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці; належне кадрове та матеріально-технічне забезпечення реалізації програм.
  В ході засідання стейкхолдери звернули увагу та надали слушні пропозиції щодо змістовного наповнення окремих освітніх компонент, робочих програм та силабусів навчальних дисциплін. Разом з тим було сформовано низку пропозицій та рекомендацій щодо якості освітніх програм та навчальних планів, які висловили: голова Ради роботодавців, голова Саранчуківської ОТГ Володимир ПЕТРОВСЬКИЙ; керуючий відділенням ПАТ «Державний ощадний банк України» Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ; головний бухгалтер ТОВ «Жива земля Потутори», керівник МПП «Еко-Актив, випускник факультету Володимир ГУМЕНЮК; директор приватного підприємства «Оріон-А» Віталій КЛАДОЧНИЙ; головний бухгалтер ТОВ «Гадз Агро» Ігор ЛУЦІВ; начальник Бережанської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області Сергій БЕРКУТОВ; начальниця відділу культури, туризму та релігій Бережанської міської ради Олена МЕЛЬНИЧУК.
 В обговоренні питання подальшої співпраці активну участь взяли й завідувачі кафедр, які наголосили на наукових здобутках студентів, проінформували учасників засідання, що всі пропозиції, надані з боку роботодавців, обговорені на засіданнях кафедр та враховані при внесенні змін до ОПП. Це стосується і започаткування нових навчальних дисциплін вибіркової складової, доповнення компетентностей та програмних результатів навчання, коригування обсягів окремих навчальних дисциплін та послідовності їх вивчення, а також окреслили перспективи подальшої сумісної роботи.
  На завершення засідання директор інституту, д.е.н, професор Мирон ЖИБАК відмітив, що гармонізація науково-педагогічної роботи з потребами ринку праці є надзвичайно важливим завданням як закладу вищої освіти, так і роботодавців. Сучасний ринок праці вимагає від молодих фахівців не лише глибоких знань у сфері професійної діяльності, але й уміння працювати в команді, комунікативної компетенції, знань основ управління, комп'ютерної техніки, менеджменту тощо. Саме такі фахівці формуються у спільній взаємодії. Мирон Миколайович подякував всім стейкхолдерам за активність у сумісних діях, спрямованих на покращення якості освітнього процесу, організації підвищення кваліфікації і стажування НПП на підприємствах і установах та закликав всіх до подальшої співпраці.

Бажаємо всім миру, міцного здоров’я і щиро дякуємо за співпрацю.

 
Деканат факультету економіки

і природокористування 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook