Гостьова лекція для майбутніх освітніх менеджерів

15 квітня 2024 року
  04 квітня магістри кафедри управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної та освітньо-наукової програм «Управління навчальним закладом» стали слухачами гостьової лекції досвідченого управлінця-практика, першого проректора Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктора педагогічних наук Марини Хроленко на тему «Структурно-рівнева організація системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти України».

  Лейт-мотивом лекції послугувала теза, президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тараса Фінікова: «Знищення будь-якої нації не потребує атомних бомб або використання ракет далекого радіуса дії. Вимагається лише зниження якості освіти та дозвіл студентам на обман на екзаменах. Пацієнти помирають від рук таких докторів. Будівлі руйнуються від рук таких інженерів. Гроші губляться в руках таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачається в руках таких юристів та суддів. Крах освіти -  це крах нації!».

  Лекторка залучила студентів до інтеракції, запропонувавши дати власну інтерпретацію таким поняттям: «якість освіти», «якість вищої освіти», «якість освітньої діяльності», що стало підготовчим етапом до розкриття ключових аспектів заявленої теми, а саме: мета, завдання і функції системи забезпечення якості освіти в ЗВО; сутнісна місткість поняття «система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти»; структурно-компонентна організація системи внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО; характеристика функціональних рівнів системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; внутрішня система забезпечення якості вищої освіти як індикатор ризиків у діяльності закладу вищої освіти.

  Особливу увагу Мариною Володимирівною було приділено питанню функціональної рівневості запровадження внутрішньої системи забезпечення якості, яка спирається на унікальну внутрішню культуру ЗВО, його місію, традиції, відповідну політику якості, взаємоповагу і довіру між усіма членами університетської спільноти. Шановна лекторка відзначила, що саме з огляду на  вищезазначене такі системи можуть бути відмінними в різних ЗВО, тобто відмінні своєю унікальністю.

  Магістранти ділились міркуванням і досвідом щодо запропонованої лекторкою рівнів функціонування ВСЗЯО, а саме: перший рівень - усі здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти тощо). Це фактично ключовий рівень і якість підготовки його учасників є фактичною метою усієї системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету; другий рівень - відносяться викладачі, кафедри, гаранти освітніх програм та власне освітні програми; третій рівень - це рівень факультетів та навчально-наукових інститутів (ННІ). До цього рівня відносяться деканати, вчені ради факультетів (ННІ), комісії із забезпечення якості вищої освіти факультетів; четвертий рівень (загальноуніверситетський) охоплює структурні підрозділи університету, які задіяні у забезпеченні якості вищої освіти та колегіальні органи, на яких розглядаються та обговорюються питання стосовно освітньої діяльності, в тому числі і освітні програми; п’ятий рівень – органи загального управління: Наглядова рада, вчена рада та ректор, який відповідальний за діяльність університету та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості ЗВО в цілому.

  Окремим рівнем внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти є зовнішні зацікавлені сторони, зовнішні стейкхолдери, в тому числі і роботодавці.

  Марина Володимирівна надала цілий комплекс практико зорієнтованих рекомендацій, зокрема: активно стимулювати створення та розвиток міждисциплінарних, трансдисциплінарних освітніх та освітньо-наукових програм; підтримувати утвердження нового академічного етносу, прийняття академічною спільнотою цінностей, норм, традицій, практик академічної доброчесності, побудову внутрішніх механізмів і процедур протидії девіантній суспільній поведінці в закладах вищої освіти; забезпечити відповідний до потреб закладу та його стейкхолдерів рівень інтернаціоналізації; розбудувати інфраструктуру підтримки студентів та випускників; сформувати чи модернізувати систему професійного розвитку та тренінгу викладачів, орієнтовану на надання їм знань і вмінь застосовувати технології забезпечення та поліпшення якості освітнього процесу.

  На завершення заняття завідувач кафедри, професор Сергій Кубіцький, професор кафедри Наталія Гречаник і студенти висловили подяку за змістовну і цікаву лекцію шановній пані Марині Хроленко.

  Окремо дякуємо за те, що в щільному робочому графіку знайшли час для гостьової лекції за такою актуальною темою в межах дисципліни «Управління освітньою діяльністю» для майбутніх освітніх менеджерів.

Раді співпраці з ГНПУ імені Олександра Довженка!
Бажаємо всьому колективу довженківців сили та наснаги тримати освітній фронт на північному кордоні нашої країни!

Далі буде….

Наталія Гречаник,
професор кафедри управління та освітніх технологій

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook