Педагогічна практика аспірантів Національного університету біоресурсів та природокористування України за ОНП «Публічне управління та адміністрування»

2 квітня 2024 року

1 квітня 2024 року в межах проходження педагогічної практики аспірант третього курсу за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» Сергій Замідра провів лекційне та практичне заняття на тему «Вплив особистісних потреб на формування лідера і лідерства» для бакалаврів третього курсу за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» ННІ неперервної освіти і туризму з навчальної дисципліни «Лідерство та командотворення».


Аспірант пов’язав розкриття теми заняття з дослідженнями, проведеними ним у дисертаційному дослідженні на тему: «Механізми публічного управління розвитком соціального капіталу в громадах». Зокрема він акцентував, що лідерство є одним з ключових факторів у розвитку соціального капіталу громад. Воно є критично важливим під час викликів війни та післявоєнної відбудови суспільства, оскільки забезпечує ефективну організацію допомоги, підтримку та мотивацію громади, відновлення довіри та соціальних зв'язків, подолання криз та конфліктів, залучення необхідних ресурсів та партнерств, що сприяє зміцненню соціальної співпраці та взаємодопомоги, формуючи міцну основу для відновлення та розвитку громад.


Сергій Замідра, спираючись на власний досвід очільника територіальної громади, зосередився на впливі особистісних потреб на формування лідера та лідерства у публічному управлінні та адмініструванні. Він на яскравих життєвих ситуаціях через кейсовий підхід та призму оточення лідера розкрив для бакалаврів зміст лідерства як здатність людини чи групи осіб брати на себе відповідальність і здобувати довіру спільноти. Він наголосив на важливості розуміння ціннісних орієнтацій лідерства та необхідності адаптації до змін або пропонування нових рішень для вирішення комплексних проблем.
Одним з ключових аспектів аудиторного заняття було визначення основних потреб, що мотивують поведінку лідера, зокрема потреби у владі, контролі, досягненні та афіліації. Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти акцентував увагу на потребі лідера у виконанні завдань помірної складності, взятті на себе особистої відповідальності та постійного перегляду власних цілей. Забезпечення потреб в досягненні та афіліації були розглянуті через призму піраміди Маслоу, яка демонструє рівні потреб від фізіологічних до самоактуалізації. Він наголосив на тому, що лідери повинні вміти задовольняти не лише власні потреби, а й потреби команд та спільнот.
Сергій Замідра не лише представив теоретичні дані про лідерство та особистісні потреби, але й значно збагатив лекцію численними реальними ситуаціями з громадського сектору, діяльності керівника органу місцевого самоврядування та працівника центрального органу виконавчої влади. Це дало слухачам можливість побачити практичне застосування теоретичних концепцій і зрозуміти, як лідерські якості та розуміння особистісних потреб можуть бути використані для вирішення конкретних завдань та викликів у реальному контексті публічного управління.
Заняття виявилося надзвичайно корисним для слухачів, оскільки забезпечило глибше розуміння того, як особистісні потреби впливають на формування ефективного лідерства та як ці знання можна застосувати в реальних життєвих ситуаціях під час розвитку соціального капіталу в громадах.

Педагогічна практика аспірантів є обов’язковою складовою освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. Відповідно до Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) Національного університету біоресурсів та природокористування України, затвердженого вченою радою НУБіП України 20.04.2016, протокол №11, зі змінами від 29.05.2020, протокол № 10, аспіранти, в процесі проходження педагогічної практики, повинні розвинути здатність до абстрактного мислення, вміння вирішувати проблеми в освітньому процесі, вміти генерувати нові науково-теоретичні та практико орієнтовані ідеї.
Під час проходження педагогічної практики були створені умови, максимально наближені до реальних умов самостійної педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, що забезпечують розвиток комунікативної культури майбутніх викладачів, формування навичок педагогічної взаємодії та співробітництва.

 

Ірина ГРИЩЕНКО,
гарант ОНП «Публічне управління та адміністрування»,
доктор наук з державного управління

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook