Розвиток біоенергетики як актуальний напрям наукових досліджень та практичних рішень

1 квітня 2024 року
  Розуміння проблеми використання невідновлюваних енергетичних ресурсів спричинило швидкі зміни у підходах до їх використання і пошуку відповідної альтернативи. Додатковий імпульс у пошуку нових рішень в галузі використання енергії зумовили воєнні дії на території України.

  У зв’язку з цим, одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень, визначених у наказі Міністерства освіти і науки №1104 від 07.09.2023 р., є розроблення техніко-технологічних рішень для отримання біопалива з метою забезпечення енергетичної залежності. Тому питання розвитку відновлюваних джерел енергії та біоекономіки, сталого повоєнного розвитку територіальних громад, підвищення рівня добробуту населення та багато інших були розглянуті на Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві», яка відбулася 29-30 березня 2024 р. у місті Київ за ініціативи факультету аграрного менеджменту, кафедри економічної теорії та навчально-наукової лабораторії економічної теорії та біоекономіки НУБіП України.


  До конференції через онлайн-платформу та в режимі перегляду онлайн-трансляції у реальному часі загалом долучились більше 70 учасників, серед яких були науковці, представники бізнесу, спеціалісти в даній галузі, здобувачі вищої освіти.


  З вітальним словом, в якому було відзначено надзвичайну актуальність наукового зібрання, виступив Володимир Отченашко, начальник науково-дослідної частини НУБіП України.


  Лариса Карпенко, к.е.н., доцент, заступник декана факультету аграрного менеджменту також побажала вдалих доповідей та гарячих дискусій, відзначивши велику актуальність теми конференції в непростих сучасних умовах воєнного стану.


  Основні напрями та тенденції розвитку біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві на початку конференції окреслив д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Микола Талавиря.


   Традиційною вже стала доповідь д.т.н. Георгія Гелетухи, який представляє громадську спілку «Біоенергетична асоціація України». Він здійснив порівняльний аналіз виробництва біометану в країнах ЄС та Україні, розглянув економічну та технологічну ефективність різних видів агросировини для виробництва біогазу та багато інших питань. Коротко охарактеризував можливості експорту біометану, розповів про проекти побудови біоенергетичних підприємств в Україні. Відповідаючи на питання учасників конференції, Георгій Георгійович зазначив, що в результаті воєнних дій на території України галузь біоенергетики постраждала найменше (близько 5%), а от підприємства з виробництва вітрової та сонячної енергетики зазнали набагато більше втрат (70% та 30% відповідно). У кінці доповіді він зробив висновок, що Україна має значний потенціал розвитку біоенергетики, зокрема виробництво біометану та біогазу може сягнути 21,8 млрд м3/рік в найближчому майбутньому.


   Тетяна Желєзна, к.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України окреслила перспективи та фактичний стан розвитку виробництва біометану в сільському господарстві. Зокрема, вона окреслила структуру сировини для виробництва біометану та потенціал його виробництва в Європі та Україні. Доповідач отримала багато запитань про можливості транспортування сиросини до підприємств з виробництва біометану, про наслідки вирощування енергетичної біомаси для відновлення ґрунтів та інше.
   Семен Драгнєв, к.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України у доповіді розповів про основні цілі виробництва та використання біопалива в країнах ЄС, відмітив, що лідером виробництва біодизелю є країни Європейського Союзу, що дає можливість скористатися їх досвідом для розширення такого виробництва в Україні.


   Лідія Шинкарук, д.е.н., професор, член-кореспондент Національної академії наук України розповіла про основні риси різних видів економічного зростання, зокрема сталого, розумного та інклюзивного. Доповідач звернула увагу на необхідність враховати при розвитку біоенергетичної галузі питання про те, яким чином буде забезпечено ресурсна база та який вплив буде здійснюватися на рівень зайнятості та добробуту населення. Лідія Василівна підкреслила важливість при прийнятті рішень про розвиток економіки в цілому та біоенергетичної галузі зокрема, врахування інтересів населення України та майбутніх поколінь.  Привітав учасників конференції та виступив із доповіддю Олександр Захарчук, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України, який охарактеризував структуру використання рідкого пального з нафтопродуктів, обсяги споживання пального сільськогосподарськими підприємствами, енергомісткість виробництва продукції сільського господарства та інші питання стосовно забезпечення пальним в умовах воєнного стану. Цікавим було порівняння динаміки світових цін на нафту, бензин, дизельне пальне та курсу долара.  Цікавою та змістовною, як завжди, була доповідь д.тех.н., професора, професора кафедри тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів НУБіП України Геннадія Голуба про перспективи розвитку біоенергетичної галузі. Він представив розроблену разом з колегами та однодумцями модель енергетично автономної агроекосистеми із виробництвом продукції тваринництва та біопалива. Також заслуговує на увагу розроблення обладнання, яке забезпечує біоконверсію в аграрному виробництві. Геннадій Анатолійович звернувся до талановитої молоді, яка була присутня на конференції, із пропозицією приєднатися до реалізації міжнародного проєкту стосовно використання біопалива в агроекосистемах.
  Олег Левченко, представник Подільської агенції регіонального розвитку доповів про зелені «кооперативні» переробні центри як інструменти відновлення сільської економіки на принципах економіки замкнутого циклу, кластеризації та інноваційності. Він представив проєкт кластеру «Яблуневий сад», частинами якого є виробництво та інноваційна лабораторія, підприємства з перероблення продукції переробний кооперативний центр «Зелений цех» та структури по термомодернізації та опаленні на біомасі.
  Юрій Сенюк, к.ф-м.н., дійсний член Української академії наук, заступник голови Національної науково-технологічної асоціації України у своєму виступі звернув увагу на необхідність зміни архітектоніки економіки України в напрямку розвитку секторів з високою доданої вартості, формування екосферної структури біоекономіки здоров’я. Для цього він запропонував розробити інтегральну систему повоєнного відновлення економіки України та здоров'я українців.

  Тимур Лєвда, спеціаліст-практик та автор інноваційних добрив, директор НВ ТОВ «СІНТА» у своєму виступі розглянув можливості застосування комплексних органічних добрив. Він звернув увагу на особливості використання біодобрив та позитивні наслідки для відтворення родючості ґрунтів.  Слід відзначити активність здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які у рамках даної конференції здійснювали апробацію своїх наукових досліджень. Зокрема, Сергій Полінькевич розповів про переваги та недоліки використання моделі комплексу маркетингу «4Р», як системи класифікації маркетингових інструментів.  Велику дискусію викликала у учасників конференції доповідь Богдана Дороша, про застосування інструментів поведінкової економіки при прийнятті рішень у сфері корпоративних фінансів.
  Активну участь у конференції брали здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії Владислав Покотій, який охарактеризував сучасний розвиток біоенергетичної галузі в Україні, Віктор Чертінов, у доповіді якого було розглянуто розвиток цифрового маркетингу при будівництві біоенергетичних об'єктів сільського господарства, Олег Мацола, який розповів про особливості побудови організаційної структури торгівельних підприємств, Микола Байдацький, який зупинився на питанні управління логістичними ланцюгами постачання в умовах біоекономіки, Дмитро Александров, який доповів про використання біоенергетичного потенціалу сільського господарства для заміни традиційних видів енергії альтернативними, Павло Ястребов, який розглянув роль біоекономіки здоров’я на сучасному етапі, Сергій Павлишин, який охарактеризував маркетинг та логістику забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Василь Полюхович, який дослідив питання використання відходів від переробки соняшнику в біоенергетиці, Сергій Блохін, який зробив акцент на тому, що розвиток біоенергетики створює нові можливості для об’єктів критичної інфраструктури, Дмитро Залєвський, який окреслив основні напрями підвищення ефективності переробних підприємств в Україні, Назар Ткач, який визначив ефекти від впровадження нішевих сільськогосподарських культур в біоенергетику України, Олександр Скібіцький, який звернув увагу на деякі аспекти управління сталим розвитком суб’єктів малого бізнесу, Федір Тищенко, який сформував теоретичні засади управління виробничим потенціалом сільськогосподарських підприємств та інші.
   У якості учасників та доповідачів були також здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Зокрема, з актуальною темою про біопротезування виступили Лілія Штогрина та Ірина Цимбалюк.

  Активну участь у семінарі взяли здобувачі вищої освіти, Анастасія Белогурова, Ростислав Маляренко, Ірина Воротило, Юлія Стецюк, Іван Зінченко, Іванна Недодара, Вікторія Розпутня, учасники гуртка “Макроекономічні аспекти економічного зростання в Україні”, студенти 2 курсу 1 групи маркетинг, які у рамках даної конференції здійснювали апробацію своїх наукових досліджень, а саме Максим Лупало, Іван Жуков, Анна Заславна, Юлія Яременко та інші.
  Упродовж конференції велися дуже жваві дискусії, різносторонньо обговорювалися актуальні питання, учасники обмінювалися думками та домовлялися про подальшу співпрацю. Конференція створила можливість сформувати взаємодію між наукою та бізнесом.
  Організаційний комітет висловлює подяку усім учасникам, котрі долучилися до проведення міжнародної науково-практичної конференції, сподівається на майбутню співпрацю та зустріч на ювілейній 10-й конференції наступного року.

Віра Бутенко,
д.е.н., професор кафедри економічної теорії

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook