Відкрита лекція доцента Гусєва Бориса Семеновича

1 березня 2024 року

   Відповідно до плану проведення відкритих лекцій на кафедрі комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки факультету інформаційних технологій 29.02.2024 р. відбулася відкрита лекція доцента Бориса ГУСЄВА  для здобувачів вищої освіти другого курсу, які навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія» (спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»), з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка».

   Лекція була проведена згідно вимог дистанційного формату ведення лекційних занять. Інформація про проведення відкритої лекції була розміщена 22.02.2024 р. на сайті https://nubip.edu.ua/node/142073.

   На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки НУБіП України: завідувач кафедри, к.пед.н, доцент Касаткін Д.Ю., д.т.н., професор Лахно В.А., д.т.н., професор Коваленко О.Є. к.т.н., доцент Місюра М.Д., к.т.н., доцент Смолій В.В., к.т.н., доцент Шкарупило В.В., ст.викладач Матієвський В,В., асистент Остроушко Б.П., здобувачі другого курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

відкрита лекція

   Лекція присвячена проєктуванню двійкових лічильників та способів організації переносів між розрядами. В комп’ютерних системах лічильники є одними з найважливіших цифрових вузлів операційних автоматів та використовуються при виконанні ітераційних арифметичних операцій множення та ділення для підрахунку кількості виконаних ітерацій; при організації обчислювальних процесів в якості лічильника адреси команди, у складі стеку, в системних таймерах, в мікроконтролерних системах в якості різноманітних годинників, таймерів реального часу тощо.

   На лекції розглянута процедура синтезу асинхронних двійкових лічильників з паралельним трактом розповсюдження переносу між розрядами. Лекція містила пояснення нових понять, термінів та характеристик двійкових лічильників, ілюстрована відповідними графами функціонування, таблицями переходів, функціональними схемами та результатами моделювання.

    В результаті опрацювання результатів анкетування викладачів та анонімного анкетування здобувачів вищої освіти відзначено, що лекція проведена на високому навчально-методичному рівні, позитивно оцінена як співробітниками, так і здобувачами вищої освіти.

   Лектор володіє необхідними педагогічними прийомами щодо викладання, систематизації матеріалу та активізації роботи студентів на лекційному занятті.

Володимир МАТІЄВСЬКИЙ

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook