ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ КРАЇНИ

16 лютого 2024 року

    Кадровий потенціал науки та освіти є одним з основних ресурсів розвитку економіки в період післявоєнного відновлення країни. Підготовка наукових кадрів і зростання рівня їх кваліфікації відповідно до вимог сучасної інноваційної економіки є одним із основних завдань Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

   Метою навчання здобувачів ступеня доктора філософії зі спеціальностей 073 Менеджмент та 075 Маркетинг на факультеті аграрного менеджменту є формування висококваліфікованого затребуваного в науковому суспільстві фахівця, який вільно орієнтується в галузі своїх досліджень, а також всебічно підготовлений до ефективної інтелектуальної діяльності в сучасних умовах. 

   Саме тому  відповідно до наказу № 11 від 5.01.2024 року на факультеті відбулася процедура захисту тем і методики дисертаційних досліджень здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії першого року навчання освітньо-наукових програм «Менеджмент» та «Маркетинг».

   Для кожного аспіранта гарантами були сформовані комісії, до яких увійшли вчені за відповідними спеціальностями та освітньо-науковими програмами. Процедура захисту тем і методики дослідження була проведена у змішаному форматі.

 
   Процедура захисту теми та методики дисертаційного дослідження кожного здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії розпочиналася зі вступного слова наукового керівника щодо обраної теми дисертації.
 
   Кожен аспірант детально обґрунтував актуальність теми дисертації, визначив основні завдання та орієнтовний зміст свого наукового дослідження. 
Велика увага була приділена характеристиці найбільш поширених методик, за якими проводяться дослідження за даною науковою проблемою, адже вірно обрана методика науково-дослідної діяльності сприятиме кращій орієнтації молодих науковців в складному процесі наукового дослідження. 
 
   Необхідно відмітити, що всі здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії на першому етапі свого навчання в аспірантурі проаналізували  наукові дослідження, які проводилися за подібною тематикою. Це дало їм можливість конкретизувати напрям наукових досліджень, окреслити недосліджені аспекти обраної ними тематики, виявити коло питань, які стануть відправною точкою при визначенні перспектив подальшого вивчення проблем та в загальних рисах визначити  очікувані результати  дослідження. 
    У ході обговорення виступів попередньо обрані комісії надали свої рекомендації, погодилися з формулюванням тем дисертацій, окремим здобувачам було рекомендовано уточнити теми робіт у зв’язку з необхідністю конкретизації предмета дослідження.
   Необхідно відмітити, що всі здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії за  ОНП« Менеджмент» та «Маркетинг» продемонстрували високий науковий інтерес до процесу наукового пошуку та виконання дисертації в рамках визначених тем
   У цілому проведений захід носив характер конструктивної та плідної дискусії.
  Бажаємо нашим здобувачам подальшої успішної та плідної роботи! 
 
Віра Бутенко, д.е.н., професор, заступник декана факультету аграрного менеджменту з наукової роботи
(за наданими матеріалами від кафедр факультету: Тетяна Балановська, Наталія Голомша, Тетяна Власенко,  Олена Нагорна) 
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook