Щотижневий діалог адміністрації факультету аграрного менеджменту зі старостами академічних груп

14 лютого 2024 року

   14 лютого 2024 відбулася чергова зустріч адміністрації факультету зі старостами академічних груп. Мета зустрічі – окреслити важливість та відповідальність функцій старости академічної групи в організації студентського середовища університету.

   Заступник декана факультету Лариса Карпенко зазначила, що не зважаючи на складну політичну ситуацію в країні, маємо зберігати спокій, берегти себе та своїх рідних дотримуючись правил поведінки в умовах військового стану. Ректоратом та оперативним штабом, який функціонує в університеті, розроблені плани на випадок різних ситуацій, направлених на забезпечення стабільної життєдіяльності університету та збереження життя і здоров’я студентів та співробітників. Всі студенти зобов’язані бути присутніми заняттях, за винятком наявності підтвердженої поважної причини, або оформленого узгодженого індивідуального графіку навчання. Лариса Федорівна висвітлила інформацію щодо підсумків ліквідації заборгованостей за результатами здачі заліково-екзаменаційної сесії 1 семестру 2023-2024 навчального року, та зазначила, що деякі студенти будуть відраховані за невиконання умов навчального плану. Тому маємо спільними силами, заручившись допомогою наставників академічних груп, провести роз’яснювальну роботу зі студентами, які мають академічну заборгованість. Оголошено про зустріч ректора зі старостами академічних груп, яка відбудеться наступного тижня.
   Наступним питанням, винесеним на порядок денний стало систематизація інформації по нарахуванню додаткових балів з навчальної роботи, активність у громадській, науковій та культурно-спортивній сферах життя на факультетському й університетському рівнях за лютий місяць. Заступник декана Людмила Чорненька закцентувала увагу старост на необхідності щомісячного формування відомостей по нарахуванню додаткових балів.  Також, проінформувала про терміни ліквідації академічної заборгованості та процедуру оформлення індивідуальних графіків. Відповідально необхідно віднестись до контролю за організацією ефективного навчання як в очному так і в дистанційному форматі. До початку занять старости третього курсу обов’язково мають отримати від викладачів посилання для під’єднання  до відеозанять, в іншому випадку для уникнення зривів занять, повідомляти про це адміністрації факультету. Серед інших питань було обговорено важливість фіксації у звітності  інформації про відвідування студентами занять.
   На засіданні зі студактивом факультету вкотре було акцентовано увагу на неухильне дотримання «Положення про академічну доброчесність у НУБіП  України»  (https://cutt.ly/PPt1lS6), яким визначено, що дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного і підсумкового контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. Старости доповіли про ситуації у академічних групах, надавши інформацію по кожному студенту. Під час зустрічі обговорено проблемні питання, які виникли у здобувачів вищої освіти під час навчання та надано розгорнуті відповіді з можливими шляхами їх вирішення. Людмила ЧОРНЕНЬКА заступник декана факультету аграрного менеджменту">https://cutt.ly/PPt1lS6), яким визначено, що дотримання академічної доброчесності студентами передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного і підсумкового контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 
   Старости доповіли про ситуації  у академічних групах, надавши інформацію по кожному студенту. Під час зустрічі обговорено проблемні  питання, які виникли у здобувачів вищої освіти під час навчання та надано розгорнуті відповіді з можливими шляхами їх  вирішення.  

Людмила ЧОРНЕНЬКА
заступник декана факультету 
аграрного менеджменту
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook