Розширене засідання Ради роботодавців з обговорення освітніх програм «Публічне управління та адміністрування» і «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю»

15 лютого 2024 року

13 лютого 2024 року на кафедрі публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва ННІ неперервної освіти та туризму відбулося розширене засідання Ради роботодавців за участі представників органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, бізнесу, науково-педагогічних працівників, здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти й представників академічної спільноти з інших вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Відкрив засідання директор ННІ неперервної освіти та туризму НУБіП України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Іван Гриценко. У вступному слові він побажав учасникам засідання плідної роботи над обговоренням шляхів удосконалення освітніх програм та закцентував увагу присутніх на тому, що динамічні зміни вимог ринку праці формують потребу у високій професійній термінологічній культурі, а для цього необхідно мати високу якість викладання іноземних мов задля підвищення якості підготовки фахівців.Учасники зустрічі під головуванням голови Ради роботодавців ННІ неперервної освіти та туризму, директора ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» Романа Корінця у змішаному форматі (очно та онлайн) обговорили проєкти освітніх програм підготовки здобувачів на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому (Ph.D) рівнях вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (гаранти – доктори наук з державного управління Сергій Приліпко, Оксана Євсюкова та Ірина Грищенко), та проєкт освітньої програми підготовки магістрів «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю» спеціальності 073 «Менеджмент» (гарант – доктор економічних наук, професор Ольга Витвицька) щодо їх змісту, наповнення, періодичного оновлення, перспектив розвитку й реалізації з урахуванням сучасних вимог ринку праці.


Олександр Старинець, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, член Ради роботодавців у ННІ неперервної освіти та туризму, доктор економічних наук, постійний учасник груп роботодавців під час проходження акредитації освітніх програм кафедри запропонував урахувати в освітніх програмах питання розвитку консалтингу у аграрній сфері, децентралізації владних повноважень та розвитку мовної компетентності (належного знання як державної так і іноземної мови). Також акцентував увагу на тому, що після подання офіційної заявки на членство в Європейському Союзі та отримання статусу кандидата на членство в ЄС, кардинально змінились вимоги до вітчизняного законодавства та формування політики, оскільки процес євроінтеграції – це процес економічного і політико-правового зближення України з європейськими міждержавними структурами, тож враховуючи ці тенденції постає необхідність передбачити в освітніх програмах підготовки публічних службовців окремий курс «Європейська інтеграція та євроатлантична співпраця».

Микола Томенко, народний депутат IV-VIII скликань, керівник громадського руху «Рідна країна», член Ради роботодавців у ННІ неперервної освіти та туризму, доктор політичних наук, професор зазначив, шо професійна підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у НУБіП України здійснюється на високому рівні, проте, ще більше уваги необхідно приділяти практико орієнтованому навчанню, використовувати потенціал випускників кафедри, які можуть поділитися практичним досвідом та запросити до себе студентів для проходження практики. Важливо також систематично проводити гостьові лекції та постійно розвивати співпрацю з органами державної влади та бізнесовими структурами для чіткого розуміння, що «теорія без практики мертва і безплідна, практика без теорії безкорисна і пагубна», тому важливо отримати якісні теоретичні знання, але ще важливіше – застосувати їх на практиці. Одним із напрямків, який потребує посилення в освітніх програмах – це збільшення дисциплін аграрно-екологічного спрямування, оскільки війна пагубно впливає на екологію, але Україна велика аграрна держава, тому потрібно вивчати механізми збереження навколишнього середовища та сталого розвитку.

Сергій Селіванов, заступник директора Вищої школи публічного управління, член Ради роботодавців у ННІ неперервної освіти та туризму, кандидат наук з державного управління відмітив високий рівень підготовки публічних службовців у Національному університеті біоресурсів і природокористування України та запропонував долучати до занять не лише професіоналів-практиків з центральних органів виконавчої влади, а й з регіональних та місцевих органів влади.

Наталія Золотаренко, державний службовець, представниця відділу професійного розвитку, оцінювання ефективності та нагородження Департаменту управління персоналом апарату Міністерства аграрної політики та продовольства України, випускниця магістратури 2023 року за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» запропонувала під час оновлення освітніх програм більше зосередити увагу здобувачів на вивченні досвіду країн ЄС та приділити більшу увагу вивченню іноземної мови за профілем спеціальності, а також, розвивати soft skills. Як представниця міністерства вона запропонувала студентам для саморозвитку та набуття знань ділитися досвідом та практиками управління країн ЄС через проходження курсів на безкоштовній освітній онлайн-платформі «Зрозуміло» https://zrozumilo.in.ua/, створеній Фондом Східна Європа за сприяння Освітнього центру Верховної Ради України, Міністерства цифрової трансформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ярослав Бітієв, керівник Галереї інновацій Hub 4.0 зупинився на окремих компонентах, які вважає за доцільне додати до освітньої програми «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю», а саме: психологію взаємовідносин та партнерства в інноваційному середовищі, розуміння психологічних аспектів командної роботи, співпраці в інноваційних проєктах. За словами пана Бітієва, важливим є також креативне мислення та креативні навички, створення конкурентних переваг продукту, послуг, інноваційні процеси та їх вплив на консалтингові інноваційні якості, взаємодія між університетом та лабораторіями, дослідницькими центрами, урядовими організаціями.

Ліна Щуревич, директор Управління агропромислового розвитку Київської ОДА, рекомендувала враховувати практичну спрямованість дисциплін освітніх програм через постійне залучення до гостьових лекцій професіоналів-практиків з питань аграрної політики, розвитку територіальних громад, євроінтеграційних процесів та повоєнного відновлення територій.

Сергій Шкураков, в.о. голови правління Державної фінансово-кредитної установи України зазначив, унікальність освітньої програми «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю», що формує систему професійних знань та умінь для практичного застосування із метою забезпечення ефективного функціонування інноваційних фірм, стартап-компаній, як інтелектуальних підприємницьких організацій в розвитку агробіотехнологій.


Тамара Іванова, професор кафедри публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, доктор наук з державного управління, професор підтримала інноваційні рішення гарантів під час реалізації освітніх програм в університеті та запропонувала врахувати усі пропозиції членів Ради роботодавців – представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, міжнародних організацій та бізнесу.

Інна Мєтєлєва, заступник голови правління Української Асоціації фінтеху та інноваційних компаній, невиконавчий директор фінансово-інвестиційної групи CharterHCP (Великобританія) позитивно оцінюючи діючу програму, вбачає за доцільне, впровадити в освітню програму «Управління інноваційною та консалтинговою діяльністю» значну частину практичної складової, роботу з інноваційними технологіями, міжкультурні комунікації, викладання профільних дисциплін англійською мовою.

Під час засідання інші члени Ради роботодавців, НПП та здобувачі вищої освіти надали інші пропозиції щодо підвищення якості освітньо-наукової роботи організації освітнього процесу в університеті.

Голова Ради роботодавців ННІ неперервної освіти та туризму Роман Корінець підвів підсумки зустрічі та наголосив, що нові виклики в умовах війни й розуміння повоєнної відбудови вимагають від публічних службовців та менеджерів з управління інноваціями та консалтинговою діяльністю з змін у підходах до управління, організації діяльності органів публічної влади, прийняття ефективних управлінських рішень. Запропоновані рекомендації членів Ради роботодавців та всіх учасників засідання щодо удосконалення освітніх програм будуть враховані при формуванні програм на 2024/2025 навчальний рік.

 

Гаранти освітніх програм
Ольга ВИТВИЦЬКА
Ірина ГРИЩЕНКО
Оксана ЄВСЮКОВА
Сергій ПРИЛІПКО

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook