Фаховий семінар наукової ради факультету аграрного менеджменту

1 грудня 2023 року

   1 грудня 2023 р. на факультеті аграрного менеджменту відбулося засідання наукової ради присвячене проведенню фахового семінару з метою здійснення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії  Загородньої Альони Сергіївни зі спеціальності  073 Менеджмент.

   Заступник декана з наукової роботи д.е.н., доцент В. Бутенко оголосила порядок проведення фахового семінару. Було надано слово Загородній Альоні Сергіївні для викладення основних положень дисертаційної роботи.
   У своїй доповіді здобувач Загородня Альона Сергіївна висвітлила основні наукові результати дисертації на тему: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств», поданої на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент».
 
   Членами наукової ради було задано багато питань на які здобувач впевнено відповіла.
   Під час обговорення Ковтун О.А. зазначила, що дисертаційне дослідження виконане на актуальну тему, відзначається високим теоретичним і практичним значенням. Проте потрібно більш чітко визначити, які конкретно брала до уваги здобувач.  Власенко Т.О. відмітила, що робота є надзвичайно актуальною, оскільки питання «економічної безпеки» завжди цікавило науковців, особливо на  мікрорівні. Необхідно підкреслити значний обсяг аналітичної роботи, яку провела здобувач. Калівошко О.М.  також відмітив актуальність роботи і в теоретичному, і в практичному значенні.  Важливим елементом роботи є визначення функціональних складових системи управління економічною безпекою підприємства, ефективна та безперебійна діяльність яких є дуже важливою. Але зважаючи на вимоги до дисертаційного дослідження, слід більше уваги звернути на теоретичні та методичні питання дослідження. Балановська Т.І. зазначила, що дисертаційне дослідження виконане згідно освітньо-наукової програми 073 «Менеджмент». Альона Сергіївна проходила попередній розгляд дисертації на кафедрі, нею були дотримані всі необхідні вимоги.
    Було надано слово експертам, що проводили попередню експертизу дисертаційного дослідження.
   Витвицька О.Д. зазначила, що  наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, достатньо обґрунтовані й достовірні. Основні положення дисертації ідентично відображено у публікаціях здобувача, пройшли апробацію та були схвалені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Дисертацію викладено у логічній послідовності, зміст структурних частин роботи дозволяє вирішити поставлені завдання.
   Байдала В.В. наголосила, що стабільне функціонування будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Дисертаційне дослідження здобувачки безперечно є цікавим та актуальним, охоплює важливі питання управління економічною безпекою підприємств. Заслуговує на увагу механізм своєчасного виявлення та нейтралізації загроз, що полягає у запровадженні моделі «Три рівні захисту» та доцільності впровадження відповідного спеціалізованого структурного підрозділу, що забезпечує простий і ефективний спосіб покращити комунікацію щодо процесу управління і контролю економічною безпекою підприємства. 
   Заслухавши і обговоривши дисертацію Загородньої Альони Сергіївни на тему «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств», наукова рада факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України позитивно її оцінила та ухвалила надати позитивний  висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та рекомендувати її для подання до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 073 «Менеджмент». 
   Віра Бутенко подякувала всім присутнім за плідну роботу та побажала подальших успіхів.
 
Наталя Болгарова, секретар наукової ради ФАМ
Віра Бутенко, голова наукової ради ФАМ
Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook