Засідання наукової ради ФАМ

13 грудня 2023 року

   13 грудня 2023 р. відповідно до наказу ректора НУБіП України № 1112 «Про підготовку звітів про науково-дослідну роботу за 2023 р.» на факультеті аграрного менеджменту відбулося засідання наукової ради. 

   Заступник декана з наукової роботи д.е.н., доцент В. Бутенко оголосила порядок денний засідання та зазначила, що згідно з тематичним планом у звітному році за ініціативою кафедр факультету (без фінансування) виконувалось 3 теми та один проект, що фінансується з державного бюджету.
 
   На розгляд наукової ради було представлено найважливіші результати науково-дослідної роботи факультету та перспективи діяльності у подальшому. Було заслухано звіти про стан виконання науково-дослідних робіт, які проводилися на кафедрах. 
  
   Керівники та виконавці НДР представили членам комісії та колегам наукові напрацювання, ознайомили з результатами роботи за 2023 р. та перспективами розвитку досліджень.
   Про результати виконання науково-дослідної теми що фінансується з державного бюджету «Розробка концепції інклюзивноcті агропродовольчого сектору України в умовах сучасних глобальних викликів», звітувала в.о. заступника кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту к.е.н., доцент Власенко Т.О. Вона відзначила, що за результатами досліджень було визначено фактори та можливості розвитку агропродовольчого сектору з урахуванням його впливу на розвиток національного господарства; охарактеризовано суперечності державної політики управління та розвитку агропродовольчого сектору економіки України;  обґрунтовано необхідність реалізації принципів сталого розвитку на основі сприяння ефективному використанню ресурсів, розвитку екологічної та конкурентоспроможної економіки та визначено ключові чинники соціально-економічних умов розвитку сільських територій в умовах сучасних глобальних викликів, в т.ч. з урахуванням наслідків пандемії COVID-19 та воєнного стану.
 
   Практична спрямованість була відмічена також у дослідженні на тему «Розвиток маркетингу на підприємствах аграрного сектору та переробних підприємствах», яку презентував д.е.н., професор Бондаренко В.М. Зокрема, було зазначено, що в результаті досліджень визначено маркетингові та логістичні інструменти розвитку підприємств, сформовано комплекси маркетингу для аграрних та промислових підприємств, які забезпечать розвиток ефективної виробничої та збутової діяльності, запропоновано подальше використання інструментів digital-маркетингу як важливої складової цифровізації підприємств аграрного сектору.
   Про результати виконання ініціативної науково-дослідної теми «Розробка управлінського забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропродовольчого сектору України в умовах глобальних викликів» звітувала керівник теми к.е.н., доцент Тюріна А.А. Вона визначила, що проведений аналіз сучасних тенденцій реалізації принципів сталого розвитку в соціально-економічному житті України в цілому та аграрному секторі економіки, зокрема, дозволив виявити закономірності та проблеми впровадження цілей сталого розвитку бізнес формуваннями та їх вплив на соціально-економічний розвиток громад в яких вони функціонують.
   Звіт про виконання теми «Перспективи економічного зростання в Україні» представила Болгарова Н.К., яка відзначила багатоаспектність дослідження даної проблематики. Вона наголосила на необхідності переходу на новий рівень організації бізнес процесів, проведення послідовних дій по підвищенню ефективності виробництва; впровадження еко-інновацій, які набувають більшої актуальності внаслідок неймовірної шкоди завданої довкіллю України в результаті війни; визначено основні пріоритетні шляхи активізації екологічно орієнтованої інвестиційної діяльності;  використання стійкої енергетики як потенційного альтернативного джерела енергії, що забезпечує сталий економічний розвиток, енергоефективність та зменшення шкоди навколишньому середовищу.
   Результати дослідження за всіма темами апробовано на міжнародних конференціях та опубліковано у наукових фахових  виданнях, в тому числі, які включені до наукометричних баз даних Scopus та WoS.
   У результаті обговорення доповідей про наукові дослідження, підтверджено їх актуальність, інноваційну спрямованість та відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки України.
   Віра Бутенко подякувала всім за плідну роботу та побажала у майбутньому успішного продовження наукових досліджень.
На засіданні відбулася атестація здобувачів третього (освітнього-наукового) рівня вищої освіти Бєляєвої Єлизавети Романівни зі спеціальності 073 Менеджмент та Омельяненка Олександра Васильовича зі спеціальності 075 Маркетинг 4 року навчання факультету аграрного менеджменту. Представлені результати виконання освітньої та наукової складових індивідуального плану підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії дали можливість атестувати аспірантів та продовжити їх навчання в аспірантурі.
   Було розглянуто та рекомендовано до друку монографію на тему «Інклюзивний розвиток агропродовольчого сектору України: можливості та ризики» під керівництвом Шинкарук Л.В., доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НАН України, професора кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту.
   Віра Бутенко подякувала всім членам наукової ради за плідну роботу та побажала подальших успіхів.
 
Наталя Болгарова, секретар наукової ради ФАМ
Віра Бутенко, голова наукової ради ФАМ
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook