Бережанський фаховий коледж: що було, що є, що буде, або здобутки року 2023 і плани на рік 2024

15 грудня 2023 року

 

1Земле, моя всеплодющая мати,
Сили … краплю .. дай і мені!
Силу рукам дай, щоб пута ламати,
Ясність думкам — в серце кривди влучать,
Дай працювать, працювать, працювати,
В праці сконать!
Іван Франко

Саме про силу, силу у праці, в повсякденному житті, в допомозі ЗСУ, в розвитку закладу освіти, силу слова у вирішенні нагальних потреб в життєдіяльності коледжу говорила директорка Світлана ПИЛИПИШИН у звіті, аналізуючи основні напрямки діяльності у 2023 році «Про діяльність ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України» у 2023 році та завдання колективу на 2024 рік», що відбувся 14 грудня 2023 року в аудиторії 17 Л на зборах трудового колективу.

Вже традиційно на звіті очільниці коледжу були присутні особи, які допомагають нашому ЗО розвиватися, за необхідності надають різноманітну допомогу. Тому, окрім працівників коледжу, в роботі зборів взяли участь Віктор КАПЛУН, директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження НУБіП України, голова наглядової ради коледжу (онлайн) та Олександр САНЧЕНКО, начальник відділу регіонального розвитку, координації ВСП, дистанційної освіти та заочного навчання НУБіП України.

315

Гостями зборів були: Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ, народний депутат України, член наглядової ради ВСП "Бережанський фаховий коледж НУБіП України"; Ярослав ДРЮЧЕНКО, депутат Тернопільської обласної ради; член наглядової ради коледжу; Ростислав БОРТНИК, міський голова міста Бережани; Мирослав ЛЕХІЦЬКИЙ, начальник Бережанського РЕМу, голова ради роботодавців коледжу; Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ, член ради роботодавців, керуючий відділенням ТВБВ №10019/032 ПАТ "Державний ощадний банк України"; Ігор ГУРКО, приватний підприємець, член ради роботодавців.

2

Перед доповіддю очільниця коледжу запропонувала вшанувати пам'ять загиблих в російсько-українській війні хвилиною мовчання.

9

У виступі Світлана ПИЛИПИШИН охопила усі напрямки діяльності: освітню, наукову, інноваційно-методичну, культурно-виховну, міжнародну, господарську.

Доповідачка коротко проаналізувала структуру коледжу та кадрове забезпечення, закцентувавши увагу на якісному педагогічному колективі, що забезпечує освітній процес. Виступаюча звернула увагу на спеціальності, за якими готують професійні кадри для майбутнього України, на підготовку фахівців за робітничими професіями; на ступеневій системі освіти, яку забезпечує коледж. Не оминула пані Світлана й сьогоднішніх реалій, а саме ініціативи МОНУ щодо проведення реформ, які, на думку виступаючої, не будуть корисними загалом для розвитку фахової передвищої освіти.

Детально зупинилася доповідачка на аналізі вступної кампанії 2023 року, звернувши увагу, що коледж виконав повністю ліцензійний набір, і що не такий великий відсоток є тих, кому за 40 років. Якісна робота під час вступної кампанії та в підготовці фахівців, переконана доповідачка, є наслідком того, що сьогодні коледж за кількістю студентів - третій в області. Продовження навчання в НУБіП України нашими випускниками стало наскрізною тезою упродовж усього виступу очільниці коледжу, і тут вона зазначила, що допомога НУБіП України для коледжу є куди вагомішою, ніж навпаки, а тому не зовсім правильною є думка МОНу щодо "відрізання" коледжів від головних ЗВО.

Також керівниця коледжу проаналізувала інформаційно-освітнє середовище коледжу, звернувши увагу на співпрацю з НУБіП України в рамках мережевої академії CISCO і дотримання академічної доброчесності, з Малою Академією Наук України (секції «Англійська мова» та «Робототехніка»), зі Спілкою автоматизаторів бізнесу та на необхідні чинники для якісного освітнього процесу, зокрема співпрацю зі стейкхолдерами; на роботі з новими представниками інформаційно-освітнього середовища.

Узагальнюючи роботу коледжу в розробці і впровадженні навчально-методичної літератури, у проведенні наукових досліджень, директорка зі знаком «плюс» підкреслила організацію і проведення наукових конференцій, семінарів та методоб’єднань в коледжі. Позитивним є те, що наші здобувачі освіти виступають на різних семінарах, беруть участь в різноманітних конкурсах, займаючи призові місця (тут заслуга керівників гуртків, а їх є в коледжі 7). До позитивних моментів також належить робота кафедри Автомобільного транспорту, зокрема і в тому контексті, що коледж зараз акредитуватиме освітню програму спеціальності "Автомобільний транспорт".

"Покращення освітнього процесу, це в тому числі курси підвищення кваліфікації та діяльність в коледжі Школи молодого педагога, проведення гостьових лекцій (ТОВ «Захід- Агро МХП» (Левицький М.Т.), ТДВ «Бережаниавтотранс» (Кріль В.Т.), Фірма LEMKEN (Олексюк О.)", - зазначила доповідачка. Покращення роботи коледжу із працевлаштування випускників є зокрема й співпраця зі стейкхолдерами та Радою роботодавців. Коледж активно впроваджує елементи STEM-освіти для дітей різного віку закладів освіти Бережанської громади.

В коледжі активною є співпраця із представниками студентського самоврядування, зокрема через робочі зустрічі, спільну організацію різноманітних заходів. Важливим моментом в роботі коледжу є зустрічі з цікавими особистостями (Арсен Дмитрик, Микола Томенко).

Міжнародна діяльність коледжу, наголосила Світлана ПИЛИПИШИН, - це співпраця щодо навчальної та наукової роботи (Жешувський Університет (Польща); Вища школа ім. Вітольда Пілецького м. Освенцим (Польща); Вища економічна школа м. Зелена Гура (Польща)); щодо практичної підготовки студентів, наукового та навчально-виробничого співробітництва (ТзОВ «Плантація над Танвією» (Польща); фірма StanglGmbH&Gemuse KG (Німеччина) щодо практичної підготовки студентів; підписано договір про співпрацю з швейцарською спілкою Агроімпульс для проходження сільськогосподарської практики студентів (Швейцарія)). У рамках проєкту DAAD № 57649162 «Підтримка цифровізації українських аграрних університетів (2)» делегація Коледжу взяла участь у семінарах Університету прикладних наук Вайенштефан Тріздорф (HSWT): 2 семінарах у Німеччині (очно з 16.07.2023 по 23.07.2023 та з 23.11.2023  по 30.11.2023), 5 семінарах (онлайн).

Виховна робота в коледжі – це забезпечення всестороннього розвитку особистості здобувача освіти, це взаємодія на рівні куратор-студент. Саме це є запорукою якісно проведених заходів та акцій: літературних вечорів, концертів, спортивних заходів, зустрічей із ВПО. Постійно активними є працівники бібліотеки, які долучаються до усіх заходів у коледжі. Всесторонній розвиток особистості - це і спортивні змагання, і семінари за участі викладачів фізичного виховання, і залучення студентів до участі в спортивних секціях, і проведення національно-патріотичних заходів.

Активно працює зі студентами, вирішуючи за сприяння адміністрації коледжу побутові та інші проблеми, вихователь у гуртожитку. Підтримкою та опорою для працівників коледжу є первинна профспілкова організація.

30

Працівники коледжу в такий непростий час займаються волонтерською діяльністю.

Якісна організація освітнього процесу, переконана доповідачка, - це невидима для пересічного ока господарська діяльність, ремонти аудиторій, придбання засобів для покращення навчання, вдосконалення матеріально-технічної бази (доукомплектовано найпростіші укриття, проведено поточні ремонти та дообладнано комп’ютерною технікою, сучасним апаратним та програмним забезпеченням, тематичними навчальними стендами 13 аудиторій (103, 104, 106, 308, 309, 313, 205п, 304п, 307п, 308п, 311п, 26л, 17л), зроблено ремонт у спортивному залі та придбано спортивний інвентар; ремонт покрівлі даху лабораторного корпусу №1).

Усі без винятку працівники коледжу беруть активну участь у профорієнтаційній роботі; в коледжі двічі на рік відбуваються Дні відкритих дверей. І все це не тільки для вступу в коледж, але й до НУБіП України.

Світлана ПИЛИПИШИН наприкінці доповіді окреслила основні завдання коледжу на 2024 рік:

  • Реалізувати заходи щодо виконання програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива – 2025» та Стратегії розвитку коледжу на 2024 рік.
  • Продовжити пошук баз практичного навчання та укладати договори з господарствами, організаціями та аграрними фірмами, які відповідають сучасним вимогам господарювання.
  • Удосконалення і розширення методів профорієнтаційної роботи, посилення співпраці з закладами загальної середньої освіти та відділами освіти в ОТГ нашого регіону.
  • Сприяти більш широкому залученню органів студентського самоврядування щодо розширення можливостей впливу на якість освітнього процесу та покращення соціально-побутових умов для здобувачів освіти.
  • Активізувати роботу з працевлаштування випускників. Заключати нові договори з потенційними роботодавцями та Бережанським районним центром зайнятості.
  • Продовжити формування електронної бази НМК на порталі дистанційного та змішаного навчання на платформі «Moodle».
  • Участь викладачів та студентів у конференціях. Відображення індивідуальної наукової роботи викладачів у статтях фахових та інших наукових виданнях України.
  • Забезпечити участь здобувачів освіти у предметних олімпіадах різних рівнів, в ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, а також в ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.
  • Наповнення спецфонду коледжу.
  • Збільшення контингенту студентів в міжкафедральній навчальній лабораторії НУБіП України для забезпечення ступеневої системи освіти.

37

Приємною несподіванкою під час звіту директорки стала поява пластунів, які принесли в коледж Вифлеємський вогонь миру.

В обговоренні звіту взяли участь завідувач а+громеханічного відділення Ігор БУНЯК, завідувачка навчально-методичного кабінету Оксана ЛЕЩИШИН, голова циклової комісії природничих дисциплін Людмила ДВОРСЬКА, викладач, методист циклової комісії фізико-математичних дисциплін Сергій ШТОГРИН та голова студентської організації Марта ОСТРОВСЬКА.

25

Ігор БУНЯК наголосив на якісному забезпеченні технічними засобами навчання протягом звітного року, на зміцненні матеріально-технічної бази; на хорошій співпраці з стейкхолдерами та роботодавцями. Та найголовніше, на думку виступаючого, якісні знання та навички майбутніх випускників, терміни їх адаптації на виробництві, організація освітнього процесу, зокрема і через гостьові лекції, проведення виїзних практичних занять в господарствах, ознайомлення здобувачів освіти з новітніми технологіями в різних галузях знань, організація профорієнтаційної роботи через студентів, батьків та їх мотивації до обраної професії.

17

Оксана ЛЕЩИШИН звернула увагу на навчально-методичну роботу в коледжі через участь в конференціях та семінарах як викладачів, так і студентів, підготовлених викладачами; на публікацію тез доповідей, методичних розробок. Зазначила виступаюча, що з метою покращення якості освітнього процесу в коледжі проводять опитування щодо проблем студентів, покращення якості навчання.

20

Людмила ДВОРСЬКА звернула увагу на якісному проведенні викладачами навчальних занять в змішаній формі, на участі викладачів та студентів в олімпіадах та конкурсах, на якісному підвищенні кваліфікації і самоосвіти викладачів, на участі в методоб'єднаннях, залученні студентів до наукової роботи, покращенні виховної роботи через проведення заходів та залучення студентів до гурткової роботи.

15

Сергій ШТОГРИН розповів про співпрацю із  закордонними партнерами щодо розвитку закладів фахової передвищої освіти в Україні. Доповідач наголосив, що така співпраця є взаємовигідною, бо дає можливість побачити шляхи для вдосконалення розвитку коледжів в Україні, налагодити співпрацю із роботодавцями, підготувати фахівців, які вже мають навички роботи в Європі і навички роботи з сучасною технікою та обладнанням.

26

Марта ОСТРОВСЬКА закцентувала увагу на співпраці студради з адміністрацією коледжу, на якісному проведенні заходів, організації дозвілля, на організації волонтерської та благодійної діяльностей.

28

Після обговорення доповіді директорки до слова запросили Олександра САНЧЕНКА, який підкреслив, що НУБіП України підтримуватиме коледжі в їх прагненні до розвитку, до намагання бути в структурі Університету; наголосив на колосальній роботі коледжу в 2023 році, звернув увагу керівнику громади та народному депутату лобіювати інтереси коледжу перед законодавчими утвореннями України; закликав займатися й надалі профорієнтацією і вступом випускників коледжу до НУБіП України.

23

Віктор КАПЛУН подякував колективу коледжу і особисто директорці за пророблену у 2023 році роботу. Він наголосив, що наступний рік буде складним, і тому колектив має бути монолітним у вирішенні проблем, злагоджено працювати, розвиваючи освіту краю та демонструючи позитивну роль вчителя в розвитку суспільства. Закликав звернути увагу на особистісно зорієнтоване формування особистості студента та на практичну підготовку здобувачів освіти.

19

Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ з вдячністю відзначив позитивну тенденцію співпраці коледжу з іноземними партнерами, яка дасть змогу побачити, як в країнах захищають свого виробника, громадянина. Зазначив про виклики, які чекають нас, українців, на коледж, зокрема і в контексті трансформації закладів вищої та передвищої фахової освіти.

13

Ярослав ДРЮЧЕНКО засвідчив підтримку коледжу зі сторони обласної влади та подякував за якісну підготовку студента-фахівця, студента-громадянина, студента-людини.

29

Ростислав БОРТНИК закликав готувати фахівців, які будуть потрібні Україні під час майбутньої відбудови; шукати шляхів до розвитку та вдосконалення.

27

Мирослав ЛЕХІЦЬКИЙ подякував колективу за якісний освітній процес, за пророблену роботу в 2023 році.

18

Володимир ЦЕПЛІЦЬКИЙ виокремив якість роботи в усіх напрямках життєдіяльності коледжу в 2023 році.

24

Ігор ГУРКО закликав до згуртованої роботи для перемоги нашої у війні з окупантом та для ще кращих результатів у 2024 році.

21

Спільним рішенням колектив одноголосно схвалив звіт директорки коледжу та визнав роботу коледжу в 2023 році задовільною.

Наприкінці колектив делегував на конференцію трудового колективу НУБіП України  директорку коледжу Світлану ПИЛИПИШИН та голову первинної профспілкової організації Людмилу БІЛАН.

Степан ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ,
викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін
121110
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook