Практична підготовка магістрантів кафедри управління та освітніх технологій набирає обертів

13 грудня 2023 року
  Традиційно, як годиться на початку навчального року з 18.09.2023 р. до 24.11.2023 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління навчальним закладом» та «Управління персоналом», а також освітньо-науковою програмою «Управління навчальним закладом» на кафедрі управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України мали можливість  пройти навчальну (управлінську з фаху) практику у змішаному форматі, яка є невід’ємною складовою процесу підвищення кваліфікаційного рівня та професійної підготовки.

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"  –
магістрант Микола Гришков

 

ТОВ "Домінос піца", м. Київ – магістрант Володимир Самолюк

  Метою навчальної (управлінської з фаху) практики здобувачів є поглиблення і закріплення знань, здобутих у процесі навчання впродовж першого семестру, оволодіння засобами організації управлінської та науково-педагогічної діяльності, формування професійної готовності до прийняття самостійних управлінських рішень у реальних виробничих умовах, формування потреби систематично поновлювати знання й творчо їх застосовувати на практиці та життєтворчій діяльності. Адже набуття досвіду управління та адміністрування на наукових засадах у майбутніх освітніх менеджерів і фахових управлінців розпочинається в період ознайомлення зі специфічними особливостями управлінської діяльності.

БФ ТОВ "Українська молочна компанія",
Чернігіська обл., Ніжинський р-н, с. Комарівка – магістрант Микола Демченко

ТОВ "Гарантія", м. Київ – магістрант Сергій Гончарук

  Саме теоретичний і практичний досвід у подальшому буде корисним і доречним у доборі матеріалу та апробації науково-педагогічних розробок, зокрема у написанні кваліфікаційної магістерської роботи. І що є також важливим – це задоволення потреби в підвищенні суспільно і об’єктивно значимих професійних акме як в теоретичній, так і в практичній площині – сприятиме вдосконаленню освітніх та наукових інтересів наших здобувачів, які вже очолюють бізнес-структури, мають престижну роботу тощо, але не зупиняються на досягнутому і продовжують впроваджувати власні професійні активності та результати.

 

ГО «Спортивний клуб «Чемпіон»,  м. Київ – магістрантка Ксенія Ільїна

  Основними функціями практичної підготовки, яких дотримувались управлінці стали:

  • адаптаційна (знайомство здобувача з різними типами культур, процесом управління та організацією різних видів діяльності в установі/компанії/організації; орієнтація в системі горизонтальних та вертикальних зв’язків процесу управління);
  • дидактична (формування творчих здібностей здобувача (розвиток потреби вивчення особливостей управлінської та науково-педагогічної діяльності, уміння діагностувати процес управління в установі/компанії/організації, здатність планувати свою життєдіяльність на засадах провідництва, продуктом яких є системне мислення));
  • рефлексивна (оцінювання здобувачем своєї поведінки, самоспостереження за власним емоційним станом, проявом характеру, що потребує глибокого самопізнання, механізмами якого є ідентифікація і рефлексія);
  • виховна (формування мотивації до управлінської та науково-педагогічної видів діяльності, розвиток культури управління, формування стилю управління);
  • проєктувальна (орієнтація спрямованості здобувача на власне виконання провідних функцій управління: мотивація, прогнозування та планування, організація діяльності працівників і колективу установи/компанії/організації, керівництво (розпорядницька функція), координація, контроль і оцінка).

ТОВ "Кошторисно-будівельна експертиза", м. Київ – магістрант Роман Загорюк

ФОП "Шипко", м. Київ – магістрантка Владислава Мороз

  Магістранти під час проходження навчальної (управлінської з фаху) практики у змішаному форматі вчились реалізовувати такі наукові принципи: цілеспрямованості; систематичності та активності або послідовності; міждисциплінарних зв’язків; єдності системного мислення, партнерської взаємодії і співпраці; поліфункціональності; перспективності; соціальної відповідальності.

Київський кооперативний інститут бізнесу і права - магістрант Юрій Бойчук

КП "Кременчуцький обласний диспансер ПОР" – магістрант Павло Гичак

  Базами практичної підготовки наших магістрантів у цьому навчальному році стали інститути, університети, науково-дослідні лабораторії, товариства з обмеженою відповідальністю, ліцеї, коледжі, заклади загальної середньої освіти, приватні заклади освіти, заклади дошкільної освіти як державної, так і приватної форм власності, навчально-наукові центри, навчально-науково-виробничі лабораторії, комунальні некомерційні підприємства, адвокатські об’єднання та інші види практик.

Еколого-природничий ліцей № 116 м. Києва – магістрант Олександр Демченко

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка – магістрант Дмитро Жуков

  У здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-програмою «Управління персоналом» очолив навчальну (управлінську з фаху) практику у змішаному форматі завідувач кафедри управління та освітніх технологій професор Сергій Кубіцький. А у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти – доцент кафедри управління та освітніх технологій Василь Базелюк. Викладачі тримали постійно руку на пульсі щодо надання необхідних консультацій, порад, у проведенні інструктажу з техніки безпеки, підведенні підсумків навчальної практики, оцінці її результатів, розробці заходів з метою її удосконалення, складанні звіту за підсумками навчальної практики.

  Обов’язковим атрибутом перед початком практики було проведення інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності завідувачем кафедри охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві, доцентом Василем Хмельовським в асинхронному режимі.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 260, м. Київ –
магістрант Євген Сапіга

ТОВ «Леруа Мерлен Україна», м. Київ – магістрант Ігор Зиков

  Під час проходження навчальної (управлінської з фаху) практики магістранти мали можливість досліджувати організаційну, управлінську культуру керівника установи, а також корпоративну культуру самої установи. Методологічна стратегія практичної підготовки передбачала утворення синтезу системно-структурного, особистісно-діяльнісного, рефлексивного, акмеологічного, аксіологічного, інтегративно-компетентнісного підходів. У здобувачів була можливість зробити переоцінку і навіть змінити уявлення про себе, обрати оптимальний стиль міжособистісних відносин, цілеспрямовано розумітися на емоційних реакціях, визначати цінності педагогічні, управлінські, ставити науково-педагогічні цілі, обирати способи структурування часом тощо.

  Обґрунтований вибір світоглядних, управлінських, професійних, педагогічних цінностей, дозволив здобувачам зосередитись на саморозвитку загальних та спеціальних компетентностей у поєднанні їх особистісно-професійних смислів із цінностями теорії і практики управління на засадах провідництва. Це проявилось у цілепокладанні, особистісно-значимій мотивації, ціннісному ставленні до себе і оточення, а також стимулювало здобувачів до інтеріоризації сутнісних сил, набутого науково-педагогічного, управлінського досвіду до саморозвитку й самовдосконалення.

  Науково-дослідна лабораторія «Інноваційні методики навчання» кафедри управління та освітніх технологій НУБіП України – магістрант Юрій Усатюк

  Підсумкову атестацію магістрантів за результатами навчальної (управлінської з фаху) практики було проведено у формі звітів 24 листопада 2023 р. у дистанційному режимі у присутності завідувача кафедри управління та освітніх технологій професора Сергія Кубіцького, доцента Василя Базелюка, професорів кафедри управління та освітніх технологій Наталії Гречаник та Ірини Шумілової.

  Навчатися під час повномасштабного вторгнення – це складно як морально, так і логістично. Тому щира вдячність Збройним силам оборони України за надану можливість щодо вдалого проходження навчальної (управлінської з фаху) практики під час навчання у НУБіП України.

Ірина Шумілова,
професор кафедри управління та освітніх технологій

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook