Анна Гопа: факультет ветеринарної медицини НУБіП України – ресурси для успішного навчання

12 грудня 2023 року
ФВМ НУБіП України

   Яким повинен бути висококваліфікований лікар ветеринарної медицини? Насамперед, його професіоналізм – це поєднання ґрунтовних теоретичних знань і всебічних практичних навичок. До того ж, у царині ветеринарної медицини неможливо виокремити важливіші та другорядні знання й вміння. Ветеринарного фахівця формує вся повнота його компетентностей і практичних навичок. Не слід забувати й про те, що в центрі уваги ветеринарного лікаря перебуває одночасно значна кількість видів тварин. Абітурієнтові, який поки лише мріє вступити на навчання до факультету ветеринарної медицини, чи студентові першого курсу, який тільки розпочав знайомство з майбутнім фахом, може здаватися, що все це осягнути неможливо. Втім не варто лякатися: стати висококваліфікованим ветеринарним лікарем чи науковцем цілком можливо за умови наполегливої та систематичної праці. Можливості ж для плідного навчання забезпечують у своїй єдності кафедри факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування (НУБіП) України.

 

   Упродовж перших чотирьох курсів навчання, студенти-магістри поступово проходять навчальний процес на чотирьох кафедрах факультету ветеринарної медицини. Знайомство першокурсників із спеціальністю розпочинається з першої фундаментальної дисципліни – анатомії тварин. На кафедрі анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка крім набуття теоретичних знань, студенти мають можливість вивчати анатомію та гістологію на практичних заняттях, а також відвідувати відомий в усьому світі завдяки своїм унікальним експонатам музей анатомії. На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки, зокрема: «Анатомії тварин», «Гістології», «Історії ветеринарної медицини», «Патологічної анатомії», «Технологічної гістології» та «Судової ветеринарії».

 

   Згодом, розпочавши вивчення предметів фізіології та біохімії, студенти знайомляться з кафедрою біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого. У навчальних лабораторіях кафедри вони мають можливість власноруч проводити досліди та практично відтворювати біохімічні процеси in vitro. На кафедрі функціонує «Міжкафедральна навчально-наукова лабораторія ветеринарно-діагностичних досліджень», яка у 2019 році ввійшла до структури Центру колективного користування науковим обладнанням з новітніх агротехнологій «Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарна медицина», створеного в НУБіП України під егідою Міністерства освіти і науки України. А також студенти мають можливість реалізовувати свої ідеї та проводити експериментальні дослідження у студентських наукових гуртках, таких як: «Фізіологія тварин», «Ветеринарна клінічна біохімія», «Біохімія гідробіонтів» і «Вивчення молекулярно-біологічних механізмів регуляції обміну речовин із поглибленим студіюванням англійської біохімічної термінології», що дає змогу в подальшому переймати досвід іноземних колег чи опрацьовувати англомовну літературу.

 

   На кафедрі акушерства, гінекології та біотехнологій відтворення тварин функціонує навчально-наукова лабораторія «Центр репродуктології тварин». Студенти також можуть брати участь у студентських наукових гуртках: «Біотехнологія та генетика відтворення тварин», «Фізіологія та патологія відтворення тварин» та «Фізіологія та патологія молочної залози». Ці гуртки надають можливість займатися науковими дослідженнями та розвивати свої інтереси у галузі репродукції та генетики тварин.
   Кафедра хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка пропонує студентам доступ до різних навчально-наукових лабораторій: «Банк крові тварин», «Центр клітинних технологій у ветеринарній медицині» та «Електрозварювання біологічних тканин». На цій кафедрі також функціонує музей хірургії ім. акад. І.О. Поваженка.

 

Звісно, що отримання практичних навичок у реальних клінічних умовах вкрай важливе для майбутнього ветеринарного лікаря. Виходячи з цього, при факультеті ветеринарної медицини активно функціонує ННВ Клінічний Центр «Ветмедсервіс», де студенти можуть спостерігати справжні клінічні випадки, долучатися до лікувально-діагностичних процедур, визначатися зі своїми інтересами щодо спеціалізації.
 Ці та інші кафедри і структурні підрозділи факультету ветеринарної медицини націлені на спільну мету – підготувати конкурентоспроможного кваліфікованого лікаря ветеринарної медицини та створюють для цього комфортне і насичене навчальне середовище. Запрошуємо всіх, хто планує присвятити своє життя благородній ветеринарній професії, долучитися до нашої великої і дружньої родини – факультету ветеринарної медицини НУБіП України.
Підготували: Анна Гопа, студентка 6 групи, 4 курсу та
Вікторія Грищенко, професорка кафедри біохімії і фізіології
тварин ім. акад. М.Ф. Гулого
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook