Здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Менеджмент ЗЕД» успішно пройшли першу атестацію

6 грудня 2023 року
Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності

      Згідно з порядком та процедурою заходів, передбачених Положенням про підготовку магістрів у НУБіП України та Положенням про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи на кафедрі адміністративного менеджменту 30 листопада 2023 року відбулась атестація здобувачів вищої освіти освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за спеціальністю 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня.

Магістри першого року доповіли про свої доробки висвітлили в магістерських кваліфікаційних робітах, а саме: встановили актуальність теми, визначилися з метою та завданнями, встановили об’єкт та предмет дослідження, описали методологію та методи дослідження, які планують застосовувати при виконанні магістерської кваліфікаційної роботи.

Також, обговорили питання про дотримання академічної доброчесності, в т.ч. при написанні магістерської кваліфікаційної роботи. Згідно вимог Положення про порядок перевірки наукових, навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських і інших робіт на наявність плагіату (№23) п. 6.1. розділу 5. Максимальний збіг за однією роботою студента не повинен перевищувати 40%. У випадку типових кваліфікаційних робіт інженерних спеціальностей межа максимального збігу за однією роботою не повинна перевищувати 50%. У разі перевищення максимального відсотку збігу чи виявлення фактів порушення академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату робота повертається студенту на доопрацювання ним змісту в десятиденний термін і надсилається на повторну перевірку. У разі виявлення в роботі підміни формату, фабрикації, фальсифікації, а саме використання макросів, автозаміни символів, тексту що не відповідає темі роботи – автор роботи позбавляється права доопрацьовувати роботу і не допускається до захисту перед екзаменаційною комісією.

Чорненька ЛЮДМИЛА,

наставник академічної групи

магістрів ОП «Менеджмент ЗЕД» 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook