Лабораторні заняття бакалаврів на кафедрі технологій та дизайну виробів з деревини

1 грудня 2023 року
  Виконання лабораторних робіт є важливою складовою для набуття необхідних фахових компетентностей. Ефективність засвоєння матеріалу набагато більша на очному навчанні, тому і викладачі, і студенти з головою поринули в дослідження.

  Метою лабораторного практикуму з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» є закріплення набутих необхідних теоретичних знань та практичне оволодіння методами аналізу та контролю якості вхідної сировини та готових плит. Так на лабораторних заняттях оцінювали технологічну тріску для плитного виробництва. Досліджували вміст кори та гнилизни, породний та фракційних склад, геометричну форму та розміри тріски, аналізували її вологість.

 

 

  Також визначали фізико-механічні характеристики ДСП, ДВП та MDF. Зокрема аналізували вологість плит, щільність, встановлювали показники водопоглинання та набрякання та порівнювали їх параметрами, що гарантує виробник. Цікавим досвідом для студентів стало випробовування плит на міцність на розривній машині РМ-5.

 

  За отриманими результатами порівнювали залежність механічної міцності від щільності плили, її товщини та поверхневого оброблення.
  На «Деревинознавстві» студенти не тільки теоретично знайомляться із будовою деревини та характеристикою промислових порід. На лабораторних вони розглядали макробудову деревини різних порід на натурних зразках. Визначали породи за зовнішніми ознаками, встановлювали ширину заболоні, аналізували характер переходу від ядра до заболоні. На основі отриманих теоретичних знань змогли відокремити зразки ядрових порід від безядрових.

 

 

  Розглядали відмінності ширини та форми річних шарів різних порід деревини, серцевинні промені на трьох основних перерізах. Досліджували наявність та особливості розміщення судин, виділяли розсіяно судинні породи із загальної кількості зразків. Також досліджували мікробудову за допомогою мікроскопа. Навчились розрізняти елементи будови різних порід – трахеїди, паренхімні клітини, серцевинні промені, смоляні ходи (у хвойних порід), судини, волокна лібриформу. Переконались, що на всіх перерізах ці елементи відрізняються.

 

  Вивчали вади деревини, її вологість, всихання та набрякання.
  Під час розроблення конструкції меблевих виробів необхідно враховувати такі вимоги як естетичність зовнішнього вигляду, дотримання функціонально-гігієнічних вимог (із врахуванням психології, фізіології, антропометрії), технологічність конструкції та економічна доцільність. Особлива увага на лабораторних заняттях з дисципліни «Конструювання виробів з деревини» приділяється видам та способам з’єднання різних конструктивних елементів.

 

  Студенти вивчали схеми деталей з’єднання на шип подвійний відкритий, прямий ящиковий шип. Згідно індивідуального завдання проводили розрахунки розміри з’єднання деталей, розробляли ескіз та креслення відповідного з’єднання. Опісля сконструйований виріб підлягає лабораторному дослідженню похибок форми і розміщення поверхонь на випробувальному макеті, визначенню деформативності та міцності конструктивних елементів та вузлів.

 

  На «Технології столярних виробів» вивчивши вимоги до конструкції столярних виробів, технології виробництва столярних виробів, технічні вимоги до деревинної сировини, технологію виготовлення окремих елементів, основні деревообробні верстати, які застосовуються у даному виробництві студенти перейшли до лабораторного практикуму.

 

 Аналізували вимоги нормативних документів на заняттях, визначали межу міцності та щільність різних видів з’єднань. Розраховували норми витрат матеріалів, інсоляційні та вітрові навантаження, продуктивність обладнання та визначали норми часу на виконання операцій.
  Отож, якісна підготовка майбутнього фахівця під час лабораторних робіт сприяє їх професійному розвитку, вдосконаленню практичних навичок, розвиває їх вміння працювати в команді, що беззаперечно є не тільки вимогою сьогодення, а й в першу чергу роботодавців.


Олександра Горбачова,
гарант ОПП Деревообробні та меблеві технології,
доцент кафедри ТтаДВД

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook