Обговорення академічною спільнотою ОП «Готельно-ресторанний бізнес» освітнього ступеня «магістр»

28 листопада 2023 року
  Традиційно, наприкінці року, розробляються проєкти освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. При формуванні програмних компетентностей майбутніх фахівців індустрії гостинності, вкрай важливим є врахування думок представників академічної спільноти. Саме з цією метою, в онлайн-режимі, 27 листопада 2023 року проведено зустріч науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України.
  До обговорення освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанний бізнес» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, яку презентувала гарант програми, завідувачка кафедри готельно-ресторанної справи та туризму НУБіП України Світлана Мельниченко, долучились колеги з Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.
  Представлений перелік компонент освітньо-професійної програми, їх логічну послідовність підтримано колегами з інших ЗВО, відмічено креативний та професійних підхід до формування переліку дисциплін. Дискусійним стало питання організації виробничої практики та терміну її проходження, що в нинішніх умовах є актуальним для університетів.
  Модератором та ініціатором зустрічі виступила завідувачка кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи ТДАТУ імені Дмитра Моторного Олеся Прісс, яка разом з гарантом освітньо-професійної програми Людмилою Кюрчевою представили для обговорення проєкт ОП «Готельно-ресторанна справа» бакалаврського рівня вищої освіти.
  Цікавий підхід до формування освітньої компоненти та організації дипломного проєктування викликаний специфікою кафедри. В обговоренні проектів освітньо-професійних програм також брали участь професор кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Марина Сердюк, доценти Тетяна Колісниченко та Надія Загорко.
  Завідувачка кафедри готельного і ресторанного бізнесу ХНЕУ імені Семена Кузнеця, гарант освітньої програми «Готельно-ресторанний бізнес» магістерського рівня Оксана Давидова, представила для обговорення проєкт ОП. Відмінністю даної програми є викладання дисциплін у перших двох семестрах і виділення третього семестру виключно для організації комплексної практики за фахом, переддипломної практики та виконання дипломної роботи.
  Учасники обговорення висловили вдячність організаторам зустрічі, колегам, які поділились власним досвідом та надали слушні пропозиції щодо покращення освітніх програм. Досягнули попередніх домовленостей щодо подальшої співпраці.
  Даний захід відбувся дякуючи ЗСУ!
 
 
Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО,
завідувач кафедри
готельно-ресторанної справи та туризму

    

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook