XI Міжнародна науково-практична конференція «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2023»

27 листопада 2023 року
  15-16 листопада 2023 року відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні».

  Конференція проходила на факультеті інформаційних технологій НУБіП України та зібрала понад 150 науковців і фахівців у галузях інформаційних технологій, технічних, економічних і соціальних наук з усієї країни та закордону.
  Пленарне засідання відкрила декан факультету інформаційних технологій НУБіП України, професор Олена Глазунова. У своїй вітальній промові декан підкреслила значущість конференції для факультету й університету, наукової спільноти та бізнес-кола. Побажала всім присутнім натхнення і заохотила їх до плідної праці та активного обговорення тем, передбачених програмою конференції. Модераторами заходу виступили заступник декана Володимир Кравченко та завідувач кафедри економічної кібернетики Володимир Харченко.

 

  В рамках конференції 15 листопада були проведені пленарне та секційні засідання, а наступного дня – майстер-класи та воркшопи. На конференції обговорювалися останні тенденції й інновації у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, розробки програмного забезпечення, реформ вищої освіти тощо. Серед ключових спікерів були провідні науковці з Національного університету біоресурсів і природокористування України, представники IT-компаній та організацій. Головними темами на пленарному засіданні цьогорічної конференції стали кібербезпека, енергетика й освіта.

  Перша доповідь керівника центру дистанційних технологій навчання НУБіП України Максима Мокрієва за темою «Технічна готовність університету до нових аспектів реформи вищої освіти України» висвітлила питання покращення освітнього процесу з огляду на сучасні тенденції та законодавчі ініціативи, а також впровадження дистанційних форм навчання в цей процес. А по завершенню викликала низку питань і жваву дискусію серед учасників заходу.

 

  Не менш затребуваним і цікавим був виступ другого доповідача – професорки кафедри інформаційних систем і технологій НУБіП України Олени Кузьмінської «Поширення технологій штучного інтелекту: аналіз вторинних досліджень». Професорка нагадала, що вторинні дослідження є особливою формою досліджень, спрямованих на опрацювання й узагальнення вже досягнутих науково-практичних результатів. При цьому центральне місце займає бібліометричний аналіз. Це сприяє оцінці розробленості визначеної предметної області, використанню достовірних джерел літератури, якісних даних і обґрунтованих знань у ході науково-дослідної роботи. А також дозволяє запобігти спотворенню інформації, виникненню помилок при застосуванні генеративного штучного інтелекту.

  Представники міжнародної компанії «Unicorn», бізнес-архітектор Дмитро Ніколаєнко (Україна) та старший консультант Мілош Мойжиш (Чеська Республіка), поділились власним практичним досвідом щодо застосування графічних нотацій моделювання процесів в енергетиці України і країн Європи (тема: «Застосування об'єктно-орієнтовного моделювання в енергетичній сфері Європейського союзу: міжнародні стандарти та інформаційні системи»). Фахівці переконливо висвітлили потребу та переваги моделювання бізнес-процесів за допомогою нотації UML.

  Наступна доповідь від головного фахівця відділу ринкових ризиків та ризиків ліквідності управління ризик менеджменту Банку «Кредит Дніпро» Юрія Нам’ясенка стосувалась проблем розвитку відновлюваної енергетики (тема: «Відновлювана енергетика, як шлях розвитку енергетичного сектору України»). В ході презентації було комплексно висвітлено основні передумови до становлення та оцінки інвестиційної привабливості відновлюваної енергетики серед сільських домогосподарств. Крім того, корисними були результати кількісного аналізу тенденцій до формування глобального ринку природного газу.

  Завершальна частина пленарного засідання була присвячена обговоренню найбільш актуальних кіберзагроз, з якими стикається Україна. Фахівці поділилися досвідом запобігання кібератак та реагування на них, а також вдосконалення методів кіберзахисту для підприємств і організацій. Так, професор кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки НУБіП України Сергій Мамченко змістовно охарактеризував компетентності магістрів з кібербезпеки, необхідні для захисту активів суб’єктів економічної діяльності (тема: «Формування професійної готовності до захисту інформаційних ресурсів у майбутніх магістрів кібербезпеки»). А старший викладач кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки НУБіП України Катерина Комар звернулась до аудиторії з неординарною темою «Аналіз вразливостей ІТС при використанні Raspberry PІ».

  Салтанат Аділжанова з Казахського національного університету імені Аль-Фарабі продемонструвала результати свого дослідження, спрямованого на підвищення рівня безпеки об’єкта інформатизації шляхом ідентифікації дій зловмисника та економного розподілу ресурсів захисту інформації між об’єктами захисту (тема: «Information technologies and methods for dynamic management of cybersecurity resources»). І, нарешті, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки НУБіП України Віктор Смолій презентував розроблене рішення з цифрової фільтрації інформації, що використовується в межах завдань зі скорочення викидів та концентрації вуглекислого газу (тема: «About digital filtration in the tasks of GHG concentration reduction»).

  Після пленарних виступів робота конференції продовжилася у форматі секційних засідань. На них молоді вчені представили свої новаторські ініціативи та проєкти, спрямовані на вирішення актуальних науково-практичних проблем, висловили свої ідеї та думки. Склад цьогорічних секцій:

 1. «Моделі, методи та інформаційні технології в економіці», керівник секції – Дмитро Жерліцин, кафедра економічної кібернетики, https://nubip.edu.ua/node/137462;
 2. «Комп’ютерні системи і мережі, кібербезпека», керівник секції – Валерій Лахно, кафедра комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки;
 3. «Технології обробки даних та розробки програмних систем», керівник секції – Белла Голуб, кафедра комп'ютерних наук, https://nubip.edu.ua/node/137417;
 4. «Інформаційні системи і технології в економіці, техніці та природокористуванні», керівник секції – Вікторія Смолій, кафедра інформаційних систем і технологій.

  Секційне засідання «Моделі, методи та інформаційні технології в економіці» включало в себе надзвичайно інформативні доповіді від чотирьох спікерів, присвячені машинному навчанню у сфері агрокультури, розвитку ринку букмекерських послуг в Україні", цифровізації економіки та агробізнесу в умовах глобалізації.

  У рамках секції «Технології обробки даних та розробки програмних систем» Віктор Кириченко, доцент кафедри, к. ф.-мат. наук, представив доповідь на тему «Застосування дискретних динамічних систем для захисту даних в телекомунікаційних каналах». У доповіді було представлено алгоритм кодування будь-якого числа в одному байті (8-ма бітами). Проблема, яку розглянуто, особливо актуальна в наш воєнний час. Старший викладач Світлана Василюк презентувала здобутки в межах багаторічного дослідження властивості полімерів, зокрема описала розподіл електронного заряду в поліметинах. І не зважаючи на те, що тема більшою мірою належить до теоретичної фізики, спеціалістам з комп’ютерних наук було цікаво дізнатись про особливості моделювання процесів. Олексій Степанов доповів на тему «Нові технології покращення безпеки інформаційних систем постквантової ери». Разом із професором кафедри Володимиром Хиленком запропонували спеціальні методи розрахунку матриць, на основі яких і може бути реалізований захист інформації. Старший викладач Георгій Бородкін розповів про сучасні технології створення програмного забезпечення відповідно до рекомендацій SWEBOK.

  На секції «Інформаційні системи і технології в економіці, техніці та природокористуванні» кожна доповідь була актуальна, обґрунтована та містила апробацію отриманих наукових результатів. Досвідчені колеги плідно провели час у наукових дискусіях. Так, аспірантом кафедри інформаційних систем і технологій Євген Клименко було продемонстровано оцінку навчальних досягнень слухачів курсів (в Moodle) й ефективність процесу викладання. При цьому на основі звіту Attendance activity побудовано модель даних та сформовано дашборди з візуалізацією зрізів відвідуваності за різними ознаками (від конкретної дисципліни та конкретного студента до загальних зведених показників).

  Студент Н. Смолій змоделював процес виробництва, визначив фактичне споживання матеріалів, списав витрати матеріалів на випуск продукції та врахував відрядну зарплатню співробітників. Було згенеровано звіт «Рух матеріалів і робіт у виробництві», відслідковано фактичне споживання матеріалів і робіт та проаналізовано можливі відхилення від нормативних значень.

  Здобувач освіти магістерського рівня А. Савейко присвятила роботу переосмисленню підходів до логістичного моделювання бізнес-процесів, як ефективному способу для пошуку можливостей розширення діяльності організації, прогнозування та зниження потенційних ризиків та витрат. Доцентом О. Барна було оцінено поширення технологій штучного інтелекту за результатами аналізу досліджень засобами бібліометричних систем. Аналізуючи результати (одержані шляхом використання вбудованих інструментів зазначених наукометричних баз даних) щодо кількості наукових публікацій, було відмічено суттєве розростання, починаючи з 2022 року.

  Презентація від завідувача кафедри інформаційних систем та технологій, професора Михайла Швиденка та доцента кафедри Сергія Саяпіна була присвячена створенню та розвитку електронної платформи фінансово-кредитного дорадництва. Для насичення структури платформи елементами інформаційно-довідкової підтримки користувача було створено довідковий розділ у вигляді конструктора з управлінням в кабінеті користувача з правами адміністратора та в адміністративній зоні.

  Другий день конференції (16 листопада) було присвячено майстер-класам і воркшопам від провідної компанії в сфері кібербезпеки «10Guards». На них були розкриті наступні питання:

 1. Популярні професії в сфері кібербезпеки в Україні та у світі.
 2. Які базові навички затребувані роботодавцями від молодих спеціалістів?
 3. Де і як шукати роботу молодим фахівцям та фахівчиням кібербезпековцям?
 4. Які нетехнічні компетенції та знання хочуть бачити роботодавці в молодих експертах?
 5. Чого не пишуть у вакансіях на сайтах для пошуку роботи?
 6. "Стану пентестером" і які технічні та нетехнічні професії є у сфері кібербезпеки в приватному і державному секторах.
 7. Професії майбутнього в сфері кібербезпеки.

  Спікерами виступили ТОП-менеджери компанії: генеральний директор Віталій Якушев, директор з бізнес-консалтингу Олександр Смичніков, старший консультант Анастасія Горожанова та HR-менеджер Ірина Карєва.

 

Бажаємо всім учасникам нашої щорічної конференції наснаги, нових творчих перемог і наукових здобутків, невичерпного ентузіазму й енергії!

 

Володимир Кравченко,
заступник декана факультету
інформаційних технологій з наукової роботи
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook