НДІ здоров’я тварин розглянула наукові результати дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії

23 листопада 2023 року
  20 листопада 2023 р. відбулося чергове засідання наукової ради НДІ здоров’я тварин під головуванням Сергія Голопури, на якому були розглянуті наукові результати дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина».

  Першим презентував наукові результати дисертації Ігор Грищук на тему «Автономна регуляція ліпідного гомеостазу корів», науковий керівник - доктор ветеринарних наук, професор Карповський Валентин Іванович.

   У своїх висновках Ігор Грищук зазначив, що проведені дослідження сприяли вирішенню мети і завдань роботи, що полягали у встановленні тонусу автономної нервової системи у корів та визначенні його впливу на вміст жирних кислот, холестеролу та ліпопротеїдів високої, низької та дуже низької щільності у плазмі крові. Отримані результати викликали значний інтерес у членів наукової ради, всього здобувачу було задано 33 питання, на які він надав вичерпні відповіді.

   Після доповіді здобувача слухали виступ наукового керівника професора Валентина Карповського та експертів: доктора ветеринарних наук, доцента Миколу Малюка, завідувача кафедри хірургії і патофізіології ім. акад. І. О. Поваженка та доктора ветеринарних наук Руслану Постой, провідного наукового співробітника відділу науково-технічної інформації науково-дослідної частини НУБіП України.

 

   В обговоренні дисертації взяли участь члени наукової ради Микола Цвіліховський, Анатолій Мазуркевич, Олег Мельник, Ольга Якубчак, Віктор Томчук, Сергій Голопура, які відмітили актуальність обраної теми досліджень, наукову і практичну цінність дисертації, високо оцінили професійний рівень здобувача. У виступах рецензентів та учасників дискусії було запропоновано рекомендувати дисертаційну роботу Ігоря Грищука на тему «Автономна регуляція ліпідного гомеостазу корів» до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді. Рішення було прийнято одноголосно.

   Також на засіданні наукової ради було розглянуто наукові результати дисертації Едуарда Котлярова на тему «Патоморфологія інфекційного перитоніту котів», науковий керівник - доктор ветеринарних наук, професор Борисевич Борис Володимирович.

   Здобувач презентував результати кропіткої роботи по дисертації і відмітив, що проведені дослідження дали можливість встановити раніше невідомі мікроскопічні зміни за сухої і змішаної форм інфекційного перитоніту котів, деталізувати морфогенез хвороби у часовому аспекті і доповнити прижиттєву та посмертну морфологічну діагностику хвороби.

   Також заслухали виступи наукового керівника професора Бориса Борисевича та експертів: доктора ветеринарних наук, доцента Миколу Радзиховського, професора кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології та кандидата ветеринарних наук, доцента Наталію Колич, доцента кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка.

   В обговоренні дисертації взяли участь члени наукової ради Олег Мельник, Віктор Томчук, Микола Малюк, Вікторія Грищенко, Сергій Голопура.

   З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Едуарда Котлярова дисертація на тему «Патоморфологія інфекційного перитоніту котів» одноголосно була рекомендована членами наукової ради НДІ здоров’я тварин для подання до розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина.

Ганна Козловська,
секретар наукової ради
НДІ здоров’я тварин

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook