Всеукраїнський круглий стіл «Підготовка фахівців для сфери туризму і рекреації» на кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму

22 листопада 2023 року
  Здобувачі вищої освіти, практики та академічна спільнота взяли участь у Всеукраїнському круглому столі «Підготовка фахівців для сфери туризму і рекреації» в режимі онлайн, на якому визначили пріоритетні напрямки розвитку підготовки здобувачів вищої освіти як майбутніх фахівців туристичної галузі.
  Модератор заходу, завідувачка кафедри готельно-ресторанної справи та туризму НУБіП України, доктор економічних наук, професор Світлана Мельниченко, відзначила необхідність постійного підвищення ефективності підготовки здобувачів вищої освіти з метою подальшого забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
  На кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму здійснюється підготовка здобувачів за освітніми програмами: «Туризм» ОС «Бакалавр» і «Міжнародний туристичний бізнес» ОС «Магістр».
  Ключові аспекти підготовки та особливості освітньої програми «Туризм», що забезпечують практичну орієнтованість майбутніх фахівців, презентувала гарант програми, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, кандидат економічних наук Ірина Кудінова, яка зазначила, що унікальність освітньої програми полягає у формуванні загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у туристичній і рекреаційній сфері.
  У ході дискурсу обговорено складові освітньо-професійної програми, зокрема значну роль приділено переліку обов'язкових і вибіркових компонент, а також розробленим робочим програмам і силабусам дисциплін та електронним навчальним курсам на платформі e-learn.
  До зустрічі також долучилася доктор економічних наук, професор, гарант освітньої програми «Міжнародний туристичний бізнес» Інна Левицька, яка повідомила, що дана освітня програма орієнтована на реалізацію ідеї підготовки фахівців, які здатні розробляти та приймати ефективні управлінські рішення, створювати туристичні продукти та ін.
  У круглому столі взяли участь представники Поліського національного університету, кандидат економічних наук, доцент Світлана Тищенко, яка поділилася досвідом підготовки фахівців за освітньою програмою «Туризм і рекреація» та про співпрацю зі стейкхолдерами державного та підприємницького сектору, у тому числі відділом культури та туризму Житомирської області, відділом туризму м. Житомира, які активно залучаються до вдосконалення освітнього процесу в університеті.
  До обговорення доєдналась завідувачка кафедри туризму і готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук, доцент Ірина Мельник, яка виділила загальні тенденції і тренди у працевлаштуванні випускників у поствоєнний період в Україні і за кордоном.
  Долучилися до обговорення також представники Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, зокрема декан факультету економіки та бізнесу, гарант ОП «Туризм» ОС «Магістр», доктор економічних наук, професор Ірина Колокольчикова, яка акцентувала увагу на необхідності вивчення іноземних мов для здобувачів вищої освіти, що дозволить їм працевлаштуватися у вітчизняних та іноземних підприємствах індустрії гостинності. Гарант ОП «Туризм» ОС «Бакалавр», кандидат економічних наук, доцент Валентина Демко, ознайомила присутніх з освітньою програмою орієнтованою на регіональний аспект формування туристичного продукту та його впровадження у діяльності субʼєктів господарювання.
  У круглому столі брали участь голова «Спілки гідів України» Яніна Гаврилова, яка повідомила про нову стратегію розвитку туристичної галузі, що має всі шанси на реалізацію у поствоєнний період.
  На зустрічі виступив в. о. завідувача кафедри фінансів, обліку та банківської справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, головний редактор журналу «Insurance Markets and Companies» (Scopus), Віктор Тринчук, який закцентував свою увагу на включенні в обовʼязкову компоненту освітньої програми дисципліну «Страхування у туризмі» для ОС «Бакалавр».
  У дискусії брали участь старший викладач Національного університету харчових технологій Інна Вінніченко, яка запропонувала включити до переліку навчальних дисциплін вивчення іспанської мови як другої іноземної, оскільки у світі іспанська мова визнана другою мовою міжнародного спілкування.
  Жваве обговорення викликало питання набуття фахових компетентностей в рамках освітньої програми серед здобувачів вищої освіти НУБіП України, а саме: студентка 4 курсу Тетяна Маковська поділилась своїми враженнями про організацію освітнього процесу за даною програмою; Антон Ткаченко (4 курс), відмітив про потребу серед студентів більш широкого вибору другої іноземної мови; Марія Михалюк (2 курс), відзначила цікавий та інноваційний підхід до викладання дисциплін кафедрою готельно-ресторанної справи та туризму і запропонувала збільшити кількість годин на вивчення іноземної мови.
  Модератор підвела підсумки, відзначила необхідність тісної співпраці між учасниками заходу та висловила вдячність усім присутнім.
 
 
Ірина КОВАЛЬЧУК,
старший викладач кафедри

готельно-ресторанної справи та туризму 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook