Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

23 березня 2015, 15:00
Навчальний корпус №1, ауд. 97

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання навчально-методичної ради НУБіП України
від 23 березня 2015 р. що відбудеться о 1500

1. Розгляд ліцензійної справи освітньої діяльності НУБІП України щодо започаткування підготовки фахівців ОКР "Магістр" галузь знань 1801  "Специфічні категорії" за спеціальністю 8.18010024 "Прикладна економіка"  (доповідає  - Вдовенко Н.М.).

2. Розгляд ліцензійної справи освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» за напрямом підготовки 6.030205 «Країнознавство» з ліцензованим обсягом освітньої послуги за денною формою навчання — 25 осіб (доповідач — доктор історичних наук Білан С.О.).

3. Розгляд ліцензійної справи освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ОКР «Магістр» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за спеціальністю 8.18010022 «Освітні вимірювання» з ліцензованим обсягом освітньої послуги за денною формою навчання – 25 осіб (доповідач — кандидат педагогічних наук Макодзей Л.І.).

4. Розгляд ліцензійної справи освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія» (доповідач — доктор психологічних наук Шмаргун В.М.).

5. Розгляд концепції освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" за напрямами: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія; 6.050103 «Програмна інженерія» (доповідач — декан факультету Глазунова О.Г.).

6. Розгляд «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (доповідач —начальник навчального відділу Зазимко О.В.).

7. Підтримання клопотання щодо надання грифа Міністерства освіти і науки України підготовленим до видання співробітниками НУБіП України навчальним посібникам (доповідає — секретар ради Касаткін Д.Ю.):

  • навчальний посібник «Законодавча база управління навчальними закладами» (автор − професор кафедри педагогіки НУБіП України д.пед.н. Ніколаєнко С.М.).

8. Підтримання клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури (доповідає — секретар ради Касаткін Д.Ю.):

  • підручник «Соціологія» (автори — співробітники кафедри історії і політології НУБіП України д.філ.н., професор Ятченко В.Ф., к.і.н., доцент Байрак І.Р., к.філ.н., доцент Бойко І.І., к.соц.н. Бондар Г.Г., к.філ.н., доцент Волобуєв В.І., к.і.н., доцент Сєкунова Ю.В., д.політ.н., ст. викладач Харченко Л.В.).
     

9. Про формування навчально-методичних комплексів дисциплін (доповідає — Кліх Л.В.).


10. Про введення дисциплін «Правова культура особистості» для бакалаврів та «Правове забезпечення сільськогосподарської діяльності» для магістрів (доповідають завідувачі кафедрами Качур В.О., Єрмоленко В.М.).


11. Різне.

С. Кваша,
голова навчально-методичної ради

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook