Вчена рада ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження розглянула дорожню карту з підвищення ефективності освітнього процесу та науково-інноваційної діяльності інституту

20 листопада 2023 року
  Вчена рада ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження провела чергове осіннє розширене засідання і розглянула низьку важливих питань.

 

  На виконання рішення Вченої ради університету від 25 жовтня 2023 р. проведено розширене засідання колективу інституту, на якому були присутні представники ректорату – проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк, учений секретар Оксана Барановська та декан механіко-технологічного факультету Вячеслав Братішко.

  На початку засідання проректор Вадим Кондратюк виконав доручення ректора університету Станіслава Ніколаєнка: за багаторічну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, особистий внесок у підготовку матеріальної бази і з нагоди ювілею університет нагородив Почесною грамотою майстра виробничого навчання кафедри автоматизації та робототехнічних систем ім. акад. Мартиненка І.І. Юрія Цицюрського.

  Далі головуючий, директор інституту Віктор Каплун, звернувся до членів вченої ради з пропозицією схвалити порядок розгляду та обговорення решення Вченої ради про «Про навчально-виховну роботу, наукову та міжнародну діяльність колективу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження в умовах воєнного стану».
  Доповідач наголосив, що з початку російської військової агресії освітні і наукові школи інституту виконали значний обсяг робіт, спрямованих на удосконалення організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців, використання нових форм і методів навчання, підвищення якості методичного забезпечення, підготовку науково-педагогічних кадрів, розвиток наукових досліджень, налагодження співпраці зі стейкхолдерами з урахуванням викликів воєнного стану.

 

 

  Далі з доповіддю виступив проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк, який висловив думку на необхідності посилення кадрового потенціалу, принциповому підході до відвідуваності занять, постійному супроводі студентів з врахуванням складності спеціальностей інституту, завершення створення та наповнення електронних навчальних курсів. Ще раз потрібно повертатися до питання відкриття нових спеціальностей та забезпечення профорієнтаційної роботи, набору студентів на навчання за цими спеціальностями.

 

 

 

 

  Співдоповідач, декан механіко-технологічного факультету В’ячеслав Братішко звернув увагу на добротному матеріально-технічному забезпеченні більшості кафедр та лабораторій інституту, однак частина потребує переоснащення.

 

 

  Учений секретар університету Оксана Барановська звернула увагу на необхідності оптимізації лабораторного фонду інституту, приведенні у відповідність документації по кожній лабораторії.

 

  Директор інституту Віктор Каплун завірив членів ректорату, що колектив інституту на директоратах та засіданнях кафедр вже обговорив прийняту Вченою радою університету своєрідну дорожню карту з поліпшення якості освітнього, наукового процесів інституту. Вже проведена певна робота щодо усунення недоліків, основна ж робота буде виконана в міжсеместровий період 2023-2024 н.р.

 

  В обговорені важливих питань життєдіяльності інституту, з висвітленням свого бачення покращення роботи колективу виступили доценти Людмила Панталієнко, Олександр Синявський та Світлана Макаревич.

 

 

 

  Голова вченої ради інституту Віктор Каплун доповів про розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад в НУБіП України. Серед претендентів – науково-педагогічні працівники інституту: на посаду завідувача кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Олександр Окушко; на посади професорів кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Валерій Коваль та Ігор Болбот; на посади доцентів кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій Сергій Усенко та В’ячеслав Васюк; на посади доцентів кафедри інженерії енергосистем Світлана Макаревич, Надія Сподинюк та Світлана Тарасенко. Директор відзначив, що всі претенденти передали до відділу кадрів необхідний для проведення конкурсу комплект документів, висновки кафедр про рекомендацію на вказані посади. Після обговорення кожної кандидатури, лічильна комісія в складі проф. Юлії Мейш, доц. Євгена Антипова та доц. Олександра Синявського забезпечила процедуру таємного, позитивні результати якої були оголошені згодом після підрахунку голосів.

 

  Звіт з наукової роботи та інноваційної діяльності колективу ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження презентував заступник директора Микола Заблодський. Доповідач зауважив, що у 2023 році значно покращилось фінансування наукових досліджень інституту і склало 4,08 млн. грн, з них загальний фонд – 2,130 млн. грн, спеціальний – 1,948 млн. грн. Доповідач детально розкрив стан виконання плану госпрозрахункових надходжень, представив перелік проєктів НДР від інституту, подані на конкурс МОН України (початок фінансування у 2024 р.) та основні результати міжнародної діяльності у 2022-2023 рр., показав поточні питомі наукометричні показники НПП у розрізі кафедр, станом на 01.10.2023 р., зауважив, що в порівнянні з минулими роками збільшилась кількість публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз.

  Микола Заблодський наголосив, що поточному році було захищено 2 дисертації зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». На кінець листопада планується іще один захист дисертації доктора філософії.
  У 2023 році проводилась активна робота освітньо-наукового Кластера цифрової енергетики. Учасники Кластеру беруть участь у проєктах щодо забезпечення дослідно-конструкторської, освітньої, науково-технічної та інноваційної діяльності для ринку енергетичних послуг, підготовки фахівців для потреб ринку праці в рамках державно-приватного партнерства.

 

  З цікавою науковою доповіддю «Методологія інтелектуального управління виробництвом біогазу заданої якості» виступив доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка Тарас Лендєл.

 

 

 

 

Доповідь викликала жваву та цікаву наукову дискусію, у якій взяли участь професори Валерій Горобець, Віктор Каплун, Світлана Макаревич, Микола Заблодський та Віталій Лисенко.

 

  Вчена рада розглянула і інші питання організаційного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності інституту.

Наталія Пруднікова,
секретар вченої ради інституту

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook