Всеукраїнський освітній нетворкінг «Практико-орієнтована підготовка фахівців з галузі 24 «Сфера обслуговування»: реалії та виклики» на кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму

14 листопада 2023 року

      Представники академічної спільноти, бізнес-структур та здобувачі вищої освіти зустрілися 14 листопада 2023 року в режимі онлайн на Всеукраїнському освітньому нетворкінгу «Практико-орієнтована підготовка фахівців з галузі 24 «Сфера обслуговування»: реалії та виклики», на якому обговорили освітньо-професійні програми підготовки здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа».


   Відкрив захід директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму Іван ГРИЦЕНКО, який відмітив важливість обговорення змісту освітніх програм для подальшого підвищення ефективності підготовки кадрів і забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці.
     На кафедрі готельно-ресторанної справи та туризму здійснюється підготовка за освітньою програмою «Готельно-ресторанний бізнес» на освітніх рівнях «бакалавр» і «магістр». Основні підходи до формування ОП на бакалаврському рівні презентувала гарант програми, доцентка кафедри готельно-ресторанної справи та туризму Лариса ГОПКАЛО, яка відмітила, що концепцією підготовки здобувачів є формування загальних і фахових компетентностей для успішного розв’язання задач у сфері готельного та ресторанного бізнесу на засадах сталого розвитку та соціальної відповідальності, створення можливостей для зайнятості та самозайнятості випускників на різних типах підприємств готельно-ресторанної сфери, розвитку їх кар’єри та професійного зростання. Програма передбачає використання новітніх інтерактивних комп’ютерних технологій, навчальних лабораторій, освітню підготовку в провідних університетах Європи, залучення практиків до лекційних занять. При формуванні освітньої програми враховано досвід українських та іноземних ЗВО.


    Про важливість врахування практико-орієнтованої складової під час підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зазначила гарант програми, завідувачка кафедри готельно-ресторанної справи та туризму, модератор заходу Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО. Вона відмітила про нові підходи щодо формування змістовної частини освітньої програми обумовлені потребами ринку в нових кадрах, що уміють вирішувати проблеми, креативно мислити, використовувати інноваційні цифрові технології, бути емоційно стійкими та клієнтоорієнтованими. Започаткування та реалізація даної освітньої програми спрямована на підготовку фахівців здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачають проведення досліджень, організацію сервісної та інноваційної діяльності суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу з метою прийняття ефективних рішень в умовах невизначеності та з урахуванням еко-трендів. При формуванні освітньої складової враховано, у тому числі, і специфіку Національного університету біоресурсів і природокористування України. Було представлено досвід формування освітніх програм за даною спеціальністю вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти і можливість врахування найкращих європейських практик.


    Інформація, яку надали гаранти викликала зацікавленість у присутніх. Слушні пропозиції висловили: Жанна ГОЛОВАТЮК, фронт-офіс менеджер Готелю Senator Hotels and Apartments, яка відмітила важливість викладання декількох іноземних мов за даною спеціальністю; Марія КАЛЮЖНА, директор ресторану Garden, акцентувала увагу на психологічній складовій у підготовці фахівців індустрії гостинності; Іванна МЕЛЬНИК, директорка по кадрам Клубу «5 Елемент», надала актуальну інформацію щодо фахових компетентностей, якими повинен володіти випускник університету.
    Дискусійним стало питання наскрізної практичної підготовки, яке є невід’ємною складовою формування професійних компетентностей. В обговоренні брали участь здобувачі освітнього ступеня «магістр» НУБіП України – Каріна ТЕПЛЮК та Богдан МАТКОВСЬКИЙ, «бакалавр» – Дар’я НЕЧИПОРЕНКО, представники Національного університету харчових технологій: завідувачка кафедри туристичного та готельного бізнесу Ірина МЕЛЬНИК і професорка кафедри Ірина АНТОНЕНКО, завідувачка кафедри готельно-ресторанної справи Лариса ШАРАН і професорка кафедри Тетяна СИЛЬЧУК, а також в.о. завідувача кафедри туризму, готельної та ресторанної справи Олена КАРОЛОП і доцент кафедри Віктор ТРИНЧУК Луганського національного університету імені Тараса Шевченко. Досвідом підготовки фахівців за даною спеціальністю поділилась Марина СЕРДЮК, професорка кафедри харчових технологій і готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.
       Модератор заходу підсумовуючи, відмітила важливість синергії практиків, академічної спільноти і студентів у підготовці фахівця для сфери гостинності.

Щиро вдячні учасникам заходу і ЗСУ! До наступних зустрічей!

Світлана МЕЛЬНИЧЕНКО,
завідувач кафедри готельно-ресторанної справи та туризму
 
Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook