ВЕЛИЧЕЗНИЙ ФОРУМ АГРОІНЖЕНЕРІЇ

12 листопада 2023, 12:08

 
8–10 листопада 2023 року у м. Кропивницький у Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулась XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки».
І хоча у зв’язку з запровадженням військового стану в Україні конференція була проведена у on-line режимі, пленарна її частина була здійснена в очному форматі.
Від нашої кафедри в роботі конференції взяв участь завідувач кафедри академік НААН України, професор Булгаков В.М. Він також є співголовою даної конференції і вже багато років бере участь в роботі цих конференцій, роблячи на них наукові доповіді.
http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/1.JPG
Президія конференції

Зала для засідання Вченої ради університету зібрала чимало учасників конференції – це керівництво його підрозділів, декани, завідувачі кафедрами, професори, доценти.

http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/2.JPG
http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/5.JPG
В залі засідань

Конференцію відкрив почесний ректор – радник ректора ЦНТУ, академік НААН України Михайло Іванович Черновол.
Спочатку засідання було привітання учасникам та гостям XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» від ректора ЦНТУ, професора Володимира Миколайовича Кропівного.
Далі Головуючий надав слово для привітання представнику Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації Наталії Павлівні Тимошенко.
http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/7.JPG

Ректор ЦНТУ, професор 
В. М. Кропівний
http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/8.JPG
Представник департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації Н.П.Тимошенко

Наукову частину пленарного засідання конференції відкрили доповіді Головного вченого секретаря НААН України, директора Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, академіка НААН В.В. Адамчука на тему: «Розвиток агропромислового виробництва на основі автоматизованих технологічних процесів та технічних систем» та завідувача кафедри Механіки Національного університету біоресурсів і природокористування України В.М. Булгакова на тему: «Агроінженерна наука в технологічних перетвореннях та пріоритетах держави».
Доповіді були вислухані з зацікавленістю і викликали доволі актуальні запитання, особливо такі, що стосуються умов сучасного розвитку науки в державі та останні реформування її освітянської галузі. До речі академіки В.В. Адамчук та В.М. Булгаков є почесними професорами Центральноукраїнського національного технічного університету, мають багаторічне плідне співробітництво з цим вишем, що підтверджується багатьма сумісно виданими монографіями, підручниками, статтями (в тому числі і в базі Scopus) і патентами України на винаходи. Крім того В.В. Адамчук очолює Наглядову раду університету.

http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/9.JPG

Академік
В.В. Адамчук
http://www.kntu.kr.ua/img/novin/2023/novyn_10.11.2023/11.JPG

Академік
В.М. Булгаков
Також були заслухані й інші актуальні наукові доповіді, що викликали зацікавленість у присутніх. Особливо це стосувалось питань автоматизованих та роботизованих систем, які зараз почали широко розповсюджуватися у світовому сільському господарстві.
Після перерви відбулись секційні засідання конференції. Як з’ясувалось в Україні серед науковців галузі Агроінженерії виявився величезний інтерес до цієї конференції. Так, до Оргкомітету XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», було надіслано майже 300 наукових матеріалів від понад 200 учасників конференції. І це були фахівці з України, Франції, Чехії, Польщі, Молдови.
Згідно програми конференції протягом двох днів відбувалася робота секцій де було заслуховування доповідей.
На п’яти організованих на конференції секціях було заслухано широкий спектр проблем, що розв’язуються, в сучасній агроінженерії, починаючи від математичного моделювання та механіко-технологічних проблем вдосконалення робочих процесів сільськогосподарських машин, їх конструювання та виробництва, проблем машиновикористання, механізації та автоматизації процесів виробництва, переробки та зберігання продукції, а також підвищення надійності та технічного сервісу, тертя і зношення у сільськогосподарській техніці і закінчуючи сучасними проблемами агрономії та високотехнологічних аспектів усіх галузей сільського господарства.

C:\Users\Bulga\Desktop\IMG_20231110_132349.jpg
Програма конференції з переліком більш ніж 200 наукових доповідей

Від нашої кафедри на цю конференцію було представлено 6 наукових доповідей, що надали професор І.В. Головач, доценти: О.М. Троханяк, О.М. Черниш, В.В. Яременко та А.П. Пилипенко. Тематика доповідей співробітників кафедри присвячувалась сучасним актуальним проблемам, пов’язаним з війною в Україні і торкається питань відновлення рельєфу земель сільськогосподарського призначення, зруйнованих вибухами, та підвищенню її родючості. Деякі доповіді торкались сучасних проблем землеробської механіки та математичного моделювання. Були також висвітлені нові питання транспортування сипких матеріалів та ґрунту, що заражений вибухами.
На секціях були заслухані наукові доповіді співробітників інших факультетів НУБіП України.
За матеріалами проведеної науково-практичної конференції 20 листопада буде виданий електронний «Збірник тез доповідей». Кращі доповіді рекомендовано надрукувати у фаховому збірнику наукових праць Центральноукраїнського національного технічного університету.

Заступник завідувача
кафедри механіки,
доцент Куценко А.Г.

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook