ВСП «Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого НУБіП України»: Наша небайдужість, наші практичні дії сьогодні – запорука благополуччя завтра

1 листопада 2023 року

  «Пізнання природи, оволодіння знаннями про неї ховає в собі ще не використані досі можливості для того, щоб знання формували позиції людини – соціальні, моральні, естетичні, а ці позиції по суті і є світоглядом у дії. Природа – не тільки середовище навколо нас, а й всенародне добро й багатство, за яке кожний громадянин нашого суспільства відповідає» (Сухомлинський В.О.)

  Педколектив ВСП «Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого НУБіП України» з розумінням ставиться до того, що екологічна освіта необхідна для розвитку відповідальних та активних громадян сьогодення і майбутнього світу. 
  Екологічна діяльність студентів у коледжі є активна і пасивна. Активна діяльність спрямована на ліквідацію антропогенного впливу на природу, а пасивна – на формування екологічної культури через проведення бесід, семінарів, конференцій, вивчення документів про охорону природи, ведення дослідницької роботи. Серед викладачів і студентів-екологів утвердилася думка, що природоохоронна освіта і виховання – єдиний послідовний процес, він має здійснюватися протягом усього життя людини на комплексній основі. Однією з форм впливу на екологічний світогляд, поведінку студентів є проведення нестандартних занять, де студенти можуть висловитись, показати своє ставлення до тієї чи іншої екологічної проблеми.
  Проведено відкрите інтегроване заняття із студентами спеціальності 101 «Екологія» технологічного відділення на тему «Джерела забруднення і проблеми збереження навколишнього середовища засобами природозаповідання».
  Основна мета заняття – ознайомлення студентів із проблемами збереження навколишнього середовища, важливістю природозаповідання в Україні, а також природоохоронною діяльністю Національного природного парку «ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН».
  Вивчення природно-заповідних об’єктів рідного краю дає усвідомлення того, що природа становить першооснову прояву загальних закономірностей розвитку природи і суспільства в цілому, формує в студентів внутрішню потребу любити свій край, зберігати і відстоювати його природу, брати участь у вирішенні природоохоронних проблем.
  Заняття було насичене новою інформацією, спрямоване на формування засад екологічної свідомості та поведінки, на збереження і відновлення природної спадщини. У процесі вивчення теми студенти зуміли поєднати екологічні знання з реальною життєвою ситуацією в Україні.
  Активність студентів була високою, вони показали свої знання та вміння аналізувати їх, робити висновки. Головне завдання, яке ставилось перед студентами – це підготувати проєкт створення і функціонування об’єктів природно-заповідного фонду на прикладі ВСП «Заліщицького ФК імені Є. Храпливого» на основі участі у роботі науково-практичного семінару «УНІКАЛЬНІСТЬ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ», який організували працівники екологічного відділу освіти НПП ”Дністровський каньйон”.
  Учасники семінару викладачі: Галина Фреяк, Валентина Перит, Ірина Башта, Руслана Полева та студенти-екологи ознайомились із основними напрямами охорони і раціонального використання природно-ресурсного потенціалу, розглянули структуру та адміністративні особливості природно-заповідного фонду України з характеристикою заповідників і НПП ”Дністровський каньйон”. Значну увагу приділено режимам охорони, створенню і проєктуванню територій ПЗФ України. Особливо цікаво слухали про сучасний стан природо-заповідної справи в регіоні Тернопільського Придністер’я, еколого-туристичні маршрути на території НПП ”Дністровський каньйон” та проблеми збереження флористичного і фітоцинотичного різноманіття Середнього Дністра.
  З доповіддю про Заліщицький дендропарк виступив студент-еколог 31-Е групи Адам Гадинка.
 

   Пізнання довкілля допомагає змінити погляди і дії наших студентів, щоб у майбутньому вони не перетворилися на руйнівників біосфери, частинкою якої є самі.

 
Галина ФРЕЯК, Руслана ПОЛЕВА,

 викладачі коледжу 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook