Науковий день кафедри відтворення лісів та лісових меліорацій

29 жовтня 2023 року
  На розширеному засіданні кафедри 25 жовтня відбувся попередній захист дисертаційної роботи аспірантом Юрієм Іваненко «Меліоративні властивості та рекреаційний потенціал лісових насаджень Карпатського національного природного парку», подану на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

  Актуальність теми дослідження визначається тим, що лісові екосистеми Українських Карпат є унікальними природними об’єктами, які продукують весь спектр екосистемних послуг, слугують осередком збереження видового біорізноманіття, регіоном де збереглися залишки природних лісів та залишаються привабливим місцем для рекреаційної діяльності.
  У своїй доповіді дисертант приділив значну увагу дослідженню режимів природних порушень в регіоні, виокремив роль природних лісів у вивченні динаміки розвитку лісового покриву, а також висвітлив питання протиерозійних властивостей насаджень в умовах гірських територій.

  Щодо меліоративних властивостей насаджень природного парку дисертантом розглянуто особливості фізичних і структурних компонентів грунту, корененаселеності ґрунтового профілю вздовж туристичних маршрутів, особливості накопичення, поширення, властивості та фракційний склад лісової підстилки під наметом досліджуваних насаджень.
 Практична цінність дисертаційної роботи акцентована на придатності лісових насаджень Карпатського НПП для рекреаційної діяльності, комплексного підходу до оцінки рекреаційного потенціалу та рекреаційної місткості лісів.

 Доповідь визвала широкий резонанс про що свідчать 24 заданих питання. Професор кафедри лісівництва Анатолій Гойчук цікавився біорізноматтім лісів об’єкту дослідження, використанням схилових земель різної стрімкості і вертикальної зональності для розвитку рекреації. Професори Віктор Маурер і Володимир Малюга, доцент Сергій Дударець окрім заданих питань про використання методичних підходів в умовах гірського лісівництва, впровадження результатів досліджень у виробництво та інших, надали поради з вдосконалення деяких положень роботи.

  Рецензенти – професор Володимир Гриб і доцент Олександр Соваков високо оцінили дисертаційну роботу, підкреслюючи що результати дослідження закладають теоретичні і практичні основи для удосконалення сучасних підходів оцінки рекреаційного впливу на меліоративні властивості гірських лісових екосистем, вказали на фрагментарні неточності в інтерпретації деяких положень, що ніякою мірою не знижують позитивну оцінку роботи і незначних виправлень і доповнень рекомендували до представлення роботи на науковому семінарі інституту.

 

  Науковий керівник аспіранта професор Василь Юхновський охарактеризував здобувача як здібного молодого науковця, який володіє сучасними комп’ютерними технологіями, системним аналізом, методологією наукових досліджень, характеризується високими діловими якостями – цілеспрямованістю, наполегливістю, відповідальністю, сумлінністю, працелюбністю, творчим і новаторським підходами до виконання поставлених завдань.

  Кафедра одноголосно підтримала рішення про рекомендацію дисертації Юрія Іваненко “Меліоративні властивості та рекреаційний потенціал лісових насаджень Карпатського Національного природного парку” до представлення на науковому семінарі ННІ лісового і садово-паркового господарства і побажала йому успішного захисту і здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

 

Андрій Пінчук,
завідувач кафедри
відтворення лісів та лісових меліорацій

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook