Лабораторні практикуми – основа для набуття фахових компетенцій майбутніми енергетиками і автоматниками

26 жовтня 2023 року
  Навчання першокурсників досягло свого екватору в поточному семестрі. За декілька тижнів очних занять студенти одержали багато нових знань, відвідуючи лекції, практичні та лабораторні заняття. Високий рівень відвідування свідчить неабияку зацікавленість студентів.

  Доцент Дмитро Сорокін під час проведення лекцій з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» для студентів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» використовує поєднання навчальних технологій – традиційне викладення матеріалу та використання інтерактивних ресурсів, що дає змогу студентам швидше опанувати.

 

 

  Особливе місце у системі підготовки інженерів посідають практичні та лабораторні заняття. Головне їх завдання – закріплення і переведення у довготривалу пам’ять теоретичних знань та формування навичок з базових навчальних дисциплін.

 

 

  Виконуючи лабораторну роботу «Дослідження реактивних елементів в колах змінного струму» дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» студенти групи ІЕС-23001бСТ Будан Віталій, Богославський Іван, Кириченко Богдан, Олійник Михайло, Чекотун Ярослав навчились вимірювати лінійні та фазні струми, потужності і напруги складного електричного кола, ознайомились з індуктивними і ємнісними елементами мереж.

  Асистент Михайло Сподоба своїх практичних заняттях відпрацьовує зі студентами уміння і навички на основі одержаних теоретичних знань, які розвивають логічне мислення, вміння аналізувати електромагнітні процеси, сприяють самостійній роботі у процесі вивчення дисципліни. Студенти під час таких занять мають можливість в повній мірі розкрити свої здібності.

 

  Дисципліну «Загальна електротехніка» для студентів спеціальності 141 освітньої програми «Інжиніринг електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії» викладає доцент Іван Радько. Тут переважає практико-орієнтоване навчання з використанням спеціалізованих стендів з електрообладнанням, яке використовується у системах електроспоживання. Тут також важливе поєднання теоретичних знань з навичками «уміти робити руками». Виконання лабораторних робіт вимагає від студента творчої ініціативи, зваженого прийняття рішень, розуміння процесів.

 

  Доцент кафедри інженерії енергосистем Анатолій Міщенко працює зі студентами спеціальності 144 «Теплоенергетика». Дисципліна «Основи теплотехніки і гідравліки» є базовою для майбутніх теплоенергетиків.
  Виконання лабораторної роботи пов’язане з випробування поршневого компресора. В ході виконання роботи студенти групи ТЕ-23001б Одинченко Владислав та Шинкар Данило визначають продуктивність двоциліндрового поршневого компресора та розраховують об`ємний коефіцієнт, коефіцієнт подачі та підведеної до вала компресора потужності.

 

  Виконання лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Теплоенергетичні установки і системи» студентами спеціальності 144 «Теплоенергетика» групи ТЕ-23001бСТ викликають підвищений інтерес. Саме завдяки знайомству з сучасним спеціалізованим обладнанням, Кізим Денис та Мовчан Андрій набувають навичок, які необхідні у їх професії. Вивчення будови та параметрів теплообмінників, вакуумних сонячних колекторів, проведення розрахунків їх продуктивності та ККД є предметом лабораторних досліджень. Інша підгрупа студентів - Одинченко Руслан, Ткач Максим та Почтар Олександр - вивчає будову вітроенергетичних установок з вертикальною та горизонтальною віссю обертання, визначає коефіцієнт потужності вітроенергетичної установки та залежності величини генерованої напруги від швидкості вітрового потоку.

 

  Першокурсники Помошко Катерина, Островий Дмитро, Скоропад Денис (група АКІТ-23001б), які навчаються на освітній програмі спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», вивчають дисципліну "Комп'ютерна графіка". Під час виконання лабораторних робіт студенти виконують завдання, пов'язані з створенням та редагуванням графічних об'єктів для подальшого використання їх при розробці комп'ютерно-інтегрованих автоматизованих систем керування.

  Майбутні енергетики і автоматники, незважаючи на реалії воєнного стану, проявляють тверду волю до опанування нових знань і переконливо доводять своє прагнення бути висококваліфікованими фахівцями.

Віталій Савченко,
заступник директора ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook