Гуманітарії на вченій раді підбили підсумки вступної кампанії, затвердили теми кваліфікаційних робіт і розглянули результати внутрішнього авдиту СМЯ

23 жовтня 2023 року
  Відбулося в змішаному форматі чергове засідання вченої ради гуманітарно-педагогічного факультету за головуванням Інни Савицької.

  На початку засідання голова вченої ради Інна Савицька традиційно узагальнила результати роботи факультету за місяць і звернула увагу членів вченої ради та присутніх на поточні завдання, які стоять перед колективом, наголосивши на якісному наданні освітніх послуг відповідно до навчальних планів реалізації освітніх програм та відповідальність за безпеку учасників освітнього процесу.

  Інна Миколаївна відзначила активну участь здобувачів освіти в різноманітних виховних, фізкультурно-спортивних заходах університету, факультету, кафедр. Зокрема подякувала завідувачеві кафедри фізичного виховання Миколі Костенкові за якісну підготовку футбольної команди гуманітарно-педагогічного факультету, яка стала переможцем Кубку ректора. Декан відзначила і проведення кафедрою психології (завідувач кафедри Ірина Мартинюк) на високому рівні конференції «Психічне здоров’я в умовах війни: шляхи збереження та відновлення», підкресливши важливість практичного спрямування роботи конференції, що підтверджує й активна участь здобувачів освіти в майстер-класах.
  Згідно з порядком денним роботи вченої ради, було розглянуто низку важливих організаційно-методичних та практико-зорієнтованих питань забезпечення освітнього процесу на гуманітарно-педагогічному факультеті.

  Перше питання «Про підсумки вступної кампанії 2023 року та нові горизонти профорієнтаційної роботи 2023/2024 н.р.» доповідав заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету Богдан Назаров. Він закцентував увагу на виконанні державного замовлення та ліцензійного обсягу в 2023 році на факультеті, наголосивши на складних умовах вступу абітурієнтів та проблемах формування контингенту студентів. Незважаючи на це, на гуманітарно-педагогічний факультет зараховано 426 першокурсників (на 27 першокурсників більше проти минулого року) і 418 магістрів (на 8 більше проти минулого року). І це заслуга всього колективу факультету.

  Доповідач наголосив на важливості профорієнтаційної роботи з дотриманням планомірності, системності, безперервності, а також на ролі індивідуальної профорієнтаційної роботи науково-педагогічних працівників факультету, адже вже розпочалася вступна кампанія 2024.

  Із науковою доповіддю «Вплив синдрому професійного вигорання на особистісний і професійний розвиток педагога» виступила доктор педагогічних наук професор кафедри психології Світлани Яшник, зосередившись у виступі на мультикультурних моделях професійного вигорання, підходах до його витлумачення, а також на його ознаках. Світлана Валеріївна розповіла і про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», що її зініціювала перша леді України Олена Зеленська, і про проєкт «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти», впровадженого Міністерством освіти і науки України в закладах освіти.

  Доповідачка наголосила, що виклики воєнного стану, переживання стресу, травматичних подій, втрати, горя піднімають рівень ризику виникнення синдрому професійного вигорання, що негативно впливає на особистісний і професійний розвиток особистості. Тому ознайомлення педагогів із психологічними методиками, техніками здійснення профілактичної роботи для запобігання професійного вигорання – запорука збереження їхнього психічного здоров’я.

  Предметом докладного розгляду були й результати проміжної атестації здобувачів вищої освіти, які проаналізувала заступник декана, кандидат історичних наук, доцент Наталія Шевченко. Вона зауважила, що відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України», проміжну атестацію проводять після вивчення програмного матеріалу кожного змістового модуля. Для успішного її проходження здобувачі освіти мають відвідувати навчальних занять, успішно виконати всі заплановані завдання та набрати необхідну кількість балів за проміжний модульний контроль. Учена рада рекомендує наставникам академічних груп поінформувати батьків студентів, у яких більше двох неатестацій з навчальних дисциплін. Крім того, учена рада ухвалили низку корегувальних і запобіжний дій для покращення результатів проміжної атестації.

  Щоб перевірити відповідність системи менеджменту якості надання освітніх послуг з вимогами внутрішніх нормативних документів НУБіП України, а також підготовки до наглядового авдиту системи управління якістю університету було здійснено внутрішній авдит СМЯ гуманітарно-педагогічного факультету. Про його результати та формування плану корегувальних і запобіжних дій доповіла заступник декана доктор філологічних наук, професор Світлана Харченко, яка виокремила типові недоліки і надала слушні рекомендації з їх усунення. Світлана Василівна відзначила «родзинки» кафедр, які було виявлено під час перевірки, їх як цікавий і вартий уваги досвід можна запозичити. Доповідачка зазначила, що найкраще до внутрішнього авдиту підготувалися кафедра психології, кафедра соціальної роботи та ребілітації, кафедра філософії та міжнародної комунікації.

 

  За результатами обговорення вчена рада ухвалила провести додатковий самоавдит управлінських, освітніх, профорієнтаційних тощо процесів на кафедрах, розглянути результати внутрішнього авдиту й самоавдиту на черговому засіданні кафедри, підготувати план корегувальних дій за результатами внутрішнього авдиту й самоавдиту, реалізувати його, а також провести повторний авдит кафедр, щоб перевірити ступінь готовності до зовнішнього (наглядового) авдиту.
  Палкі наукові дискусії викликали обговорення тем кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2023 року вступу та наукових керівників (доповідали заступник декана доктор педагогічних наук, професор Ігор Буцик та гаранти освітніх програм) і затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 2023 року вступу та наукових керівників (доповідали гаранти освітньо-наукових програм, заступник декана доктор філологічних наук, професор Світлана Харченко).

  Рекомендації навчально-методичної ради гуманітарно-педагогічного факультету озвучила її голова доктор педагогічних наук, професор Світлана Амеліна. Учена рада схвалила до друку навчально-методичну і наукову літературу.

  На засіданні вченої ради розглянули низку інших питань життєдіяльності факультету.

Ірина Сопівник,
завідувач кафедри соціальної роботи та реабілітації

Ірина Демченко,
професор кафедри соціальної роботи та реабілітації


Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook