Сьогодення гуманітарно-педагогічного факультету: навчаємо креативно, опановуємо нове, готові до викликів

21 жовтня 2023 року

 Освіта є одним з основних прав людини, яке закріплене у 26 статті Декларації прав людини, Конституції України та галузевих законах.  Рівень освіти прямо впливає на доходи та зайнятість населення: особи із більш якісним рівнем освіти легше знаходять роботу, мають кращі умови праці та більшу заробітну платню. Крім того, на думку дослідників, рівень освіти впливає на соціальну інтеграцію і самореалізацію людини, якість її життя і здоров’я.
 Сьогодні, коли рідна країна перебуває в умовах воєнного стану та суспільних викликів, кожен виконує свою місію: хтось на передовій захищає рідну землю зі зброєю в руках; хтось рятує у лікарнях життя; хтось утримує виробництво і слухняно сплачує податки, аби підтримати економіку країни; хтось пече пиріжки для захисників чи купує їм теплий одяг. НУБіП України показує приклад справжнього статусу університету життя, бо під час війни може перемогти та нація, яка демонструє високу ступінь єдності, консолідації та віру в перемогу. І університет демонструє своєю щоденною діяльністю те, що він не просто вірить у перемогу, а наближає її, бо, тільки будучи освіченими, проінформованими, ми можемо бути сильними, ми можемо працювати на благо та процвітання рідної України.
 У НУБіП України новий навчальний рік для здобувачів освіти бакалаврського рівня та магістрів другого року навчання розпочався 14 серпня у змішаному форматі (очно та дистанційно), що забезпечує можливості для навчання студентам, які знаходяться у різних життєвих ситуаціях.
 Викладацький колектив гуманітарно-педагогічного факультету – новатори і дослідники ниви знань, які ніколи не зупиняються на досягнутому, весь час знаходяться у постійному пошуку: нових знань, нової інформації, нових форм і методів викладання, нових шляхів реалізації мети і завдань, які ставлять перед собою у процесі формування у здобувачів освіти ключових та професійних компетентностей.
 Як і кожного разу на початку семестру, спочатку здобувачів освіти всіх рівнів було долучено до сторінок нових освітніх компонентів на інформаційному порталі E-learn, за які відповідають викладачі цих дисциплін, які і формують змістове їх наповнення: матеріали до лекційних занять (текстові та презентаційні), питання для підготовки до семінарських занять, практичні роботи та тестові завдання тощо – все це дає можливість доступу до освітнього процесу та супровідних навчальних матеріалів у режимі 24/7. На сьогодні кожен здобувач освіти гуманітарно-педагогічного факультету не тільки отримав доступ до власної сторінки з переліком дисциплін, які він буде опановувати у новому семестрі, але і вийшов на фінішну пряму, склавши проміжну атестацію.
 Науково-педагогічні працівники гуманітарно-педагогічного факультету прикладають максимум зусиль, аби лекції, практичні та семінарські заняття були не тільки змістовними, але і цікавими.
 Саме тому 2023/2024 навчальний рік розпочався низкою цікавих, захоплюючих навчальних занять, проведених на високому науковому та методичному рівні: застосовуються інтерактивні форми та засоби активізації діяльності здобувачів освіти на заняттях (робота в парах, ділові ігри, мозковий штурм, тренінгові методики, випереджувальні завдання тощо). Жодне лекційне заняття не обходиться без засобів візуалізації, цікавих форм систематизації вивченого.
 Студенти-першокурсники, які обрали креативну, перспективну у сьогоденні спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», опановують професійну майстерність майбутніх дипломатів на практичних заняттях. Під керівництвом досвідчених викладачів  професора Василя Шинкарука, доцента Сергія Асатурова, доцента Світлани Христюк, доцента Михайла Сопіги вони досліджують особливості обраної ними спеціальності, вдосконалюють знання іноземних мов, опановують теорію та історію держави та права. Нетрадиційний та творчий підхід до викладання основ класичних наук, креативність викладачів та здобувачів освіти породжують дива, адже на практичних заняттях вони навіть співають! Тож недарма студенти групи МВ-23001б завоювали перше місце на співочому конкурсі, представляючи гуманітарно-педагогічний факультет.

 Метою освітнього компонента «Історія української державності», яку нині почали вивчати першокурсники спеціальності «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)» є формування історико-культурної, державницької свідомості особистості, у якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний і духовний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між надбанням минулого і сучасного, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна. На лекційних та семінарських заняттях з дисципліни, де лектором є завідувач кафедри педагогіки Руслан Сопівник, здобувачі освіти оволодівають основами методики історичного дослідження, зокрема, ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології; виробляють навички наукової роботи з історико-культурними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою; здобувають навички і вміння, соціально-гуманітарні компетенції, необхідні для практичної діяльності фахівця агрономічної галузі.


 Соціальні мережі впевнено увійшли в наше життя та стали невід’ємною складовою бізнес-стратегії для багатьох компаній. Важко уявити бренд, у якого немає профілю в Instagram, Facebook, та й TikTok більшість опановують надзвичайно швидкими темпами. Щоб впевнено конкурувати на ринку праці, студенти спеціальності «Професійна освіта» почали активно опановувати нову дисципліну «SMM-менеджмент в освіті», оскільки вдала SMM-стратегія стала невід’ємною запорукою успіху багатьох аграрних підприємств та вдалою платформою для побудови особистого бренду освітян.
 На заняттях з цієї нової дисципліни, яку творчо та креативно викладає старший викладач кафедри педагогіки Надія Діра, студенти досліджують питання індивідуального підходу до кожної соціальної мережі у професійному просуванні; опановують алгоритм створення коротких відео та вірусного контенту; аналізують основи акумулювання навколо бренду лояльної аудиторії та пізнають правила регулярного постингу; вивчають особливості роботи з інструментами соціальних платформ: AR-фільтрами, чат-ботами тощо.


 Студенти спеціальності «Соціальна робота» у захваті від занять, проведених в аудиторії під відкритим небом Ботанічного саду НУБіП України. Прогулюючись серед живописних рослин та квітів, вони не лише покращили свої знання з англійської мови разом із старшим викладачем кафедри англійської філології Індірою Ренською та написали самостійну роботу, але й насолодилися спілкуванням з природою.


 Кращої інсценізації, ніж організована самою природою чудової осінньої днини в сокровенному університетському куточкові, неможливо придумати. Просто неба і думається креативніше, і сприймається все серйозніше, більш реально. У цьому переконались студенти-першокурсники спеціальності «Журналістика», які стали пасивними споглядачами, а активними учасниками освітнього дійства. Опановуючи важливу для журналістів тему «Маси, види та ознаки мас» на території Ботанічного саду під керівництвом професора кафедри журналістики та мовної комунікації Миколи Степаненка, студенти миттєво згадували складну теорію про форми мас, фази їх існування. Викладач обрав зручні й красиві місця для моделювання ситуацій «великі і малі види мас», «постійні та імпульсні види мас», «згруповані і незгруповані види мас», «спонтанні та спеціально організовані види мас», що дозволило не тільки актуалізувати отримані теоретичні знання та переконатись у їх практичному значенні.

   

 
 Завідувачка кафедри психології Ірина Мартинюк стверджує, що безпосереднє спілкування зі студентами має такі важливі психологічні переваги:
- легкість встановлення психологічного контакту, що є каналом обміну інформацією;
- оптимальне зосередження уваги на змісті роботи, оскільки взаємодія відбувається у навчальній реальності;
- виникнення почуття єдності з людьми, які перебувають поруч у навчальній авдиторії, що підтримує мотивацію до навчальної діяльності.
Саме тому особливо важливим є проведення практичних занять для майбутніх психологів в очному форматі, що дає можливість потренувати свої комунікативні вміння, необхідні для професійної діяльності, потренуватись застосовувати психодіагностичні та психотренінгові методики.

 

 Ось так, цікаво і творчо, креативно і емоційно почався новий навчальний рік для студентів гуманітарно-педагогічного факультету, які усвідомлено та виважено підійшли до вибору університету та спеціальностей на шляху до втілення у життя власної мети – стати висококласним, конкурентоспроможним на ринку праці фахівцем, аби надалі працювати на благо і процвітання рідної держави.
 Сьогодні не маємо права втрачати оптимізм. Не маємо права зупинятись. Не маємо права втрачати інтерес до творчого пошуку. Освітянська спільнота має зосередитися на подоланні руйнувань, виробленні нового бачення системи, створенні умов для трансформації освітньої мережі, підвищенні якості та підтримці інноваційного середовища, аби вивести освіту України на якісно новий рівень!

 

Лідія ЧЕРЕДНИК,
старший викладач кафедри педагогіки

 


Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook