Продуктивна робота секцій Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України»

11 жовтня 2023 року
  5-6 жовтня 2023 р. на економічному факультеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України», з нагоди святкування 50-річчя кафедри статистики та економічного аналізу, 30-річчя кафедри фінансів та 25-річчя кафедри банківської справи та страхування.

  Для обговорення нагальних проблем фінансово-кредитного та обліково-аналітичного забезпечення післявоєнного відновлення економіки України було запрошено науково-педагогічних працівників та науковців вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, громадських організацій до участі у роботі секційних засідань. Секційні засідання проходили у двох форматах: дистанційному та очному.
  Робота секції "Стан, проблеми та перспективи використання у повоєнній відбудові України фінансово-кредитних важелів" проходила в навчально-науковій лабораторії «Музей грошей, банківської справи та страхування». У роботі секції загалом прийняло участь більше 50 науковців.

  З вітальним словом до учасників роботи секції виступили Вікторія КОСТЮК, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування та Наталія ШВЕЦЬ, в.о. завідувача кафедри фінансів.

  Секційне засідання доповіддю на тему «Посилення ролі банківської системи у відновленні економіки України» відкрила доктор економічних наук, професор кафедри банківської справи та страхування Любов ХУДОЛІЙ. У своєму виступі Любов Михайлівна зупинилася на аналізі динаміки функціонування банківської системи України, а також окреслила найважливіші проблеми та напрями їх подолання в умовах війни.

  Наступну доповідь «Вплив війни на страховий ринок України» представив Вячеслав ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, генеральний директор Асоціації Страховий бізнес. У своєму виступі, науковець-практик, окреслив головні наслідки впливу війни на страховий ринок України та виклики, які необхідно подолати.

  Доповідь на тему «Ефективна робота АТ «ТАСКОМБАНК» в умовах сьогодення» представила Ксенія КОРОТКОВА, головний спеціаліст з навчально-учбового центру АТ «ТАСКОМБАНК».

  Ксенія розповіла про ефективну роботу АТ «ТАСКОМБАНК» та про допомогу ЗСУ та населенню під час повномаштабного вторгнення.  

  Олександр БЕРЕЖНИЙ, аспірант кафедри банківської справи та страхування, керівник напрямку закупівель групи компанії «УКРЛЕНДФАРМІНГ», представив доповідь на тему «Комерційні закупівлі аграрних формувань та безпека ланцюга поставок в умовах воєнного стану», в якій розповів про проблеми та виклики напрямку закупівель з початком повномаштабного вторгнення та форування конценпції безпеки поставок. 

  В доповіді «Логістична система аграрних підприємств країни України в умоваї воєнного стану», Артем ХУДОЛІЙ, аспірант кафедри банківської справи та страхування, керівник департаменту логістики група компаній «УКРЛЕНДФАРМІНГ», обґрунтував стратегію реалізації продукції у забезпеченні безпеки працівників та інфраструктури, диверсифікації ринків збуту.

  Євгеній МОРОЗ, аспірант кафедри фінансів, доповів на тему «Проблеми досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР) в аграрному секторі України», в якій закцентував увагу на сучасних стратегіях ЦСР, що передбачають структурні трансформації, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та світового досвіду, прогресивних форм економіки та організації виробництва.

  Про роль психології у фінансовій теорії та особливості поведінкових фінансів для підприємств, що проявляються у поведінкових підходах доповів Іван ОЛЕФІР, аспірант кафедри фінансів, у доповіді «Роль психології у фінансовій теорії».

  У роботі секції також взяв участь Віктор ТРИНЧУК,  кандидат економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку і банківської справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, з доповіддю на тему «Система страхування військових ризиків», у якій окреслив основні проблеми системи страхування військових ризиків в Україні.

  Завершальну доповідь на тему «Загальні тенденції фінансової поведінки субєктів господарювання в умовах економічних трансформацій» предтавив аспірант Сумського національного аграрного університету Андрій ПЄТУХОВ. Доповідач виокреслив основні проблеми щодо загальних тенденцій фінансової поведінки суб’єктів господарювання в умовах економічних трансформацій під час воєнних дій в Україні.

  Аспіранти кафедри банківської справи та страхування привітали колектив кафедри подарунками від ТАСККОМБАНКУ та компанії «УКРЛЕНДФАРМІНГ».

 

  На завершення роботи секції в.о. завідувача кафедри банківської справа та страхування Вікторія Костюк для учасників конференції провела екскурсію Навчально-науковою лабораторією «Музей грошей, банківської справи та страхування».

 
 

  Вікторія КОСТЮК, в.о. завідувача кафедри банківської справи та страхування, та Наталія ШВЕЦЬ, в.о. завідувача кафедри фінансів, подякували аспірантам, викладачам та усім запрошеним за участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України»

  Засідання секції «Економічні виклики розвитку України в умовах післявоєнного відновлення» також проходило в змішаному форматі.

  Розпочала роботу секції Галина СТУДІНСЬКА д.е.н., старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з презентації доповіді на тему «Cекторальна структура національної економіки як виклик розвитку України в умовах післявоєнної відновлення», де було окреслено секторальну структуру ВВП України за первинним, вторинним та третинним секторами. Зроблений акцент на необхідності скорочення сировинного первинного сектору та визначено умови ефективного розвитку економіки України.

  Ніна ДРАЄРСЬКА, доктор філософії, професор, заступник директора з науки Інституту економіки та фінансів Варшавського університету наук про життя (Республіка Польща) в доповіді «Migration of educated workers» проаналізувала основні шляхи трудової міграції, причини вибору за категоріями, рівні зайнятості населення Польщі та іноземців.

  Декан Коледжу сільськогосподарських наук штату Пенсильванія Ласло КУЛЬЧАР наголосив на важливості міжнародного партнерства, особливо в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Висловив всебічну підтримку українському народові у боротьбі за незалежність та суверенітет, НУБіП України та всій науковій спільноті. Відзначив, що Університет штату Пенсильванія разом із Woskob New Century Fund, зокрема, продовжує підтримувати ініціативи Консорціуму сільського та сільськогосподарського розвитку України (CURAD) та програму Woskob International Research in Agriculture (WIRA) Scholar Program.

  Методологічну стратегію для вирішення перших етапів політичного циклу шляхом визначення найефективнішого поєднання інструментів для переходу до біоекономіки було презентовано Едгардо СІКА, доктором філософії, доцентом кафедри економіки, управління та територій, Університету Фоджа (Італія). В своєму виступі: «Instrument mix for energy transition: A method for policy formulation» охарактеризував соціотехнічний перехід; перехід до стійкості, тобто «довгострокові багатовимірні та фундаментальні трансформаційні процеси, за допомогою яких усталені соціально-технічні системи переходять до більш стійких способів виробництва та споживання».

  Ольга НЕСТОР, к.е.н., науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» презентувала дослідження «Передумови успіху Плану Маршалла», де охарактеризувала передумови успіху Плану Маршалла в українських реаліях включаючи геополітичний аспект та важливість геополітичної підтримки партнерами України разом із потребою перебудови української економіки на сучасний лад.

  Сунак ЧАКРАБОРТИ, доктор філософії, доцент кафедри статистики, Університет Міссурі (США) та Сугата БАРДХАН з Університету Лінкольна в Джефферсон-Сіті, Міссурі (США) в своїй презентації «AI and Machine Learning in Smart Agroforestry» окреслили основні переваги, виклики та зусилля, що стоять перед застосуванням штучного інтелекту та машинного навчання для розумного агролісівництва. Штучний інтелект можна використовувати для аналізу даних з різних джерел, таких як характеристики ґрунту, кліматичні умови та рельєф місцевості, для створення детальних карт земельних ділянок.

  Назар ТКАЧ, аспірант НУБіП України, представив особливості культивування нішевих сільськогосподарських культур, що вирощуються на малих площах та на які є ситуативний або постійний підвищений комерційний чи соціальний попит. Було підкреслено тенденцію до скорочення кількості малих сільськогосподарських підприємств в Україні незважаючи на зростання рівня рентабельності та запропоновано шляхи їх розвитку.
  Анастасія СОЛОП, аспірантка НУБіП України, закцентувала свою увагу на суттєвій ролі розрахунків темпів зростання та приросту ВВП за рахунок цін, тобто інфляційної зміни ВВП. Провідними індексами цін, які застосовуються на практиці, є дефлятор ВВП, індекс споживчих цін та індекс цін виробника. В своїй доповіді вона підкреслила суттєве зростання індексу дефлятора ВВП у 2022 році та падіння індексу фізичного обсягу ВВП у % до 2016 року.

  На кафедрі статистики та економічного аналізу були представлені доповіді за тематикою другої секції «Стратегія розвитку аграрних формувань в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення: аналітико-прогнозний аспект».

 

 

  У Навчально-науковій лабораторії біоеконометрики і дейтамайнінгу презентували свої виступи понад 20 вітчизняних науковців та здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії ОНП «Облік і оподаткування» НУБіП України.


  З вітання учасникам конференції виступив Василь САВЧУК, доктор економічних наук, професор, який багато років очолював та є фундатором кафедри статистики та економічного аналізу. Василь Кирилович розповів про славетну історію становлення кафедри, яка була створена у 1973 р. і пройшла різні  організаційні перетворення. 

  Привітала кафедру з ювілеєм Наталія КАЩЕНА, доктор економічних наук, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету (м. Харків). Вона відмітила, що повоєнне відновлення України повинно базуватись на залученні фахівців з аналітики, бухгалтерів, фінансистів і підкреслила саме роль аналітичної складової.

 Доктор економічних наук, професор, модератор компанії «Дебет Плюс» Володимир ОСМЯТЧЕНКО виступив з доповіддю "Особливості інформаційно-освітнього процесу при вивченні програмного забезпечення «Дебет Плюс» на базі платформи Moodle", в якій відмітив потенціал навчально-наукової лабораторії біоеконометрики і дейтамайнінгу у діджиталізації обліково-аналітичних досліджень та перпективу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри і факультету із залученням фахівців-практиків компанії «Дебет Плюс».

    Особливий інтерес викликала доповідь Віталія ШЕРЕМЕТИ, кандидата економічних наук, директора ТОВ Аудиторська фірма «Шеремета і партнери» з проблем трансфертного ціноутворення та особливостей застосування методів визначення звичайної ціни.

  Анатолій ВЕНГЕР, здобувач освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії ОНП «Облік і оподаткування» НУБіП України, директор тренінгово-консалтингової компанії «Азимут», презентував доповідь на тему «Передумови оцінки активів на предмет зменшення їх корисності у відповідності до вимог МСФЗ».

  Здобувачка освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня доктора філософії ОНП «Облік і оподаткування» НУБіП України Олена ПОПОВА у своїй доповіді підняла економічну проблему, що пов’язана з управлінською звітністю як інстументу управління економічною безпекою підприємства.

 

  Павло МУЗИКА, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького  у своєму виступі підняв дискусійне питання вибору стратегії фінансово-кредитної підтримки розвитку аграрних формувань Львівської області в умовах воєнного стану.

 

  На важливості інституційних засад обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку наголосив у своєму виступі доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту Володимир ШЕВЧУК.

 

  На завершення роботи секції, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України Анатолій ШИШ у своїй доповіді на тему «Референтна модель бізнесу як інструмент підвищення ефективності операційної діяльності підприємства» обґрунтував те, що основою створення референтної моделі має бути процесний підхід до опису виробничих процесів.

  Інтерес до актуальних тем, які були представлені доповідачами на секції, підтверджується жвавими науково-практичних дискусіями. 

Дякуємо учасникам конференції за активну участь!

 

Олена ЖАРІКОВА, Максим КЛИМЕНКО, Оксана МАКАРЧУК,
секретарі секцій

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook