Виробнича управлінська практика – шлях до професійного успіху майбутніх керівників

8 жовтня 2023 року

Майстерність приходить лише з практикою
і не може з'явитися лише під час читання інструкцій.
Наполеон Хілл

Курс виробничої управлінської практики у магістрів гуманітарно-педагогічного факультету груп УП-22001мз і УНЗ-22001мз спеціальності 073 «Менеджмент» (освітні програми «Управління персоналом» і «Управління навчальним закладом») є важливою складовою академічної підготовки. Цей курс надає студентам можливість отримати практичний досвід і застосувати знання, які вони здобули під час навчання в університеті, в реальній діяльності.

Метою виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, які здобувачі вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» отримали в процесі вивчення освітніх компонентів циклів загальної, професійної та практичної підготовки.

Завданнями виробничої управлінської практики є:

 1. закріплення, поглиблення та доповнення теоретичних знань студентів, отриманих при вивченні нормативних та вибіркових дисциплін, набуття практичних навичок шляхом вивчення досвіду роботи підприємств (організацій);
 2. формування досвіду управлінської діяльності, шляхом оволодіння сучасними методами, формами організації та засобами праці в сфері менеджменту;
 3. закріплення на базах практики набутих у закладі вищої освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
 4. ознайомлення з виробничою діяльністю підприємства;
 5. дослідження основних напрямків діяльності досліджуваного підприємства;
 6. аналіз основних техніко-економічних показників;
 7. дослідження кола питань у відповідності до індивідуального завдання;
 8. підготовка практичних пропозицій щодо вдосконалення окремих напрямків управлінської діяльності на досліджуваному підприємстві.

Теорію від практики відрізняє лише досвід. Що є теорія? Досвід накопичений попередніми поколіннями. Що є практика? Досвід, який ми маємо самі. Отже, не слід нехтувати ні одним, ні іншим. Практика, не підкріплена теорією, ніколи не буде досить ефективна, про що б не  йшлося. Чи то  робота полководця чи коваля, майстром з великої літери зможе стати лише той, хто засвоїв обидві ці складові.

Практична підготовка студентів гуманітарно-педагогічного факультету передбачає безперервність та послідовність набуття потрібного обсягу знань і практичних умінь відповідно до кваліфікаційного рівня «магістр». Проходячи практику на посаді менеджера студент-практикант:

 • вчиться аналізувати стан і виявляти причини недоліків у системі управління, вживати заходів щодо їх ліквідації і попередження;
 • вивчає показники роботи підприємств, організацій, установ, методи управління під час вирішення управлінських завдань й освоюють методику виявлення можливостей підвищення ефективності управлінської праці, підготовки й прийняття необхідних управлінських рішень із застосуванням науково обґрунтованих методів;
 • опановує процес розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства;
 • вчиться організовувати роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів, спрямовувати їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і вдосконалення діяльності підприємств (організацій);
 • вчиться здійснювати керівництво соціально-психологічною роботою на підприємстві, спрямованою на удосконалення організації і стимулювання праці, стабілізацію соціальної структури трудового колективу, створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
 • знайомиться з методами запровадження ефективної системи управлінського контролю у підприємстві (організації), а також опановують методику визначення етичних проблем, пов’язаних з моніторингом роботи підлеглих та методи долання опору управлінському контролю;
 • освоює технології управління особистісним іміджем, мистецтво побудови ефективного іміджу, а також стратегії управління особистісним іміджем;
 • знайомиться з особливостями стилів керівництва, досліджують 10 ефективні та неефективні стилі менеджменту, вивчають психологію стилю управління;
 • освоює діловодство; вивчають методичне керівництво службами документування та контролю, організацію діловодства в структурних підрозділах;
 • вивчає порядок приймання, обліку, реєстрації документів, контролю їх виконання;
 • вчиться проводити ефективні комунікації, освоюють управління бізнес комунікаціями в офісі, опановують правила ведення ділових телефонних розмов, а також мистецтво спілкування та презентація ідей та розпоряджень.

Проходження організаційно-управлінської практики включає виконання календарного плану.

Підприємства обрані студентами як бази практики відповідають сучасним вимогам, тобто застосовують передові форми та методи управління й організації планово-економічної роботи, комерційної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуються прогресивні технології виробництва, організації праці та управління.

Ключ до успіху в в роботі – це  практика. Практика завжди веде до досконалості. Найчастіше продовж всього періоду навчання студенти часто не мають чіткого уявлення про свою майбутню професію. Тому організація практичного навчання дозволить їм зробити вибір напрямку майбутньої спеціальності. У свою чергу, це дозволить зорієнтувати студентів на поглиблене вивчання блоку предметів, пов'язаних з потенційним  напрямком управлінської діяльності.

Виробнича управлінська практика передбачає ознайомлення зі станом організації роботи підприємства - об'єкта практики, здійснення аналізу основних показників його управлінської та господарсько-фінансової діяльності за останніх три роки, а також розробку обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення окремих аспектів його діяльності на майбутнє. прискорити адаптацію до умов реального життя, створити умови для вибору студентами напрямку своєї подальшої спеціалізації в процесі  навчання, усвідомлення ними своїх життєвих цілей, місця й завдань у нових умовах та розробки програми особистих дій для подальшого працевлаштування і забезпечення власної кар'єри.

Результатами  виробничої управлінської практики є набуття студентами компетентності менеджерів, яка передбачає професійне управління структурними підрозділами підприємств чи організацій.

У будь-якій справі, в якій ви хочете досягти успіху, ви маєте практикуватися. Отже, практикуйтесь! Коли ви зрозумієте, що у вас уже все добре виходить, попрактикуйтеся ще. Не намагайтеся бути хорошим менеджером – ви маєте стати найкращим! І лише постійна практика зможе допомогти вам у цьому. Бажаємо успіхів нашим молодим колегам!

Ольга Хворостяна,
староста групи УНЗ-22001мз
Ольга Мурза,
староста групи УП-22001мз
Василь Базелюк,
доцент кафедри управління та освітніх технологій

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook