На кафедрі біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого відбулося засідання, присвячене 110-річчю від дня народження визнаного українського вченого

4 березня 2015, 14:35
Факультет ветеринарної медицини, кафедра біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого

3 березня 2015 року проведено засідання кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого, присвячене 110-річчю від дня народження визнаного українського вченого, патріарха і класика вітчизняної біохімії, академіка, Героя України Максима Федотовича Гулого (1905-2007 р.р.).

Гулий М.Ф. в лабораторії


М.Ф. Гулий пройшов достойний шлях від аспіранта до директора Інституту біохімії (1972–1977), був віце-президентом АН УРСР (1957–1963), керував Біохімічним товариством та очолював редколегію «Українського біохімічного журналу».
Протягом 27 років (починаючи з 1944 р.) він завідував кафедрою біохімії тварин Української сільськогосподарської академії (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України) і до 1982 року читав лекції.

Гулий М.Ф. на робочому місці


Творчий доробок М.Ф. Гулого складає понад 600 наукових праць, з яких 9 монографій, 36 винаходів та патентів.
М.Ф. Гулим заснована наукова школа: «Регуляція метаболізму, біосинтез і біологічні властивості білків та ліпідів», з якої вийшли відомі українські вчені Д.О. Мельничук, С.В. Комісаренко, Г.Х. Мацука, М.Д. Курський та ін.
Під керівництвом М.Ф. Гулого виконано 80 кандидатських і 10 докторських дисертацій.
Створені нові лiки (Карбоксилін, Намацит, Медіхронал, Мікроцид, МП-15, МП-30), які знайшли застосування у гематологічних, хірургічних та наркологічних клiнiках, а також у підвищенні продуктивності сільськогосподарських тварин.
З 2009 року кафедра біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції НУБіП України носить ім’я академіка Максима Федотовича Гулого.
Наукові ідеї академіка М.Ф. Гулого успішно втілюються і сьогодні в життя молодшими поколіннями вчених-біохіміків інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, кафедрою біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції ім. акад. М.Ф. Гулого НУБіП України та іншими науковими установами.

В.о завідувача кафедри, доктор ветеринарних наук,

професор, академік академії наук вищої освіти України Томчук В.А.,


Кандидат біологічних наук, доцент Цвіліховський В.І.

 


Доповідь акад. Мельничука Д.О. про життєвий та науковий шлях акад. М.Ф. Гулого
Доповідь в.о завідувача кафедри проф. Томчука В.А.
Колектив кафедри та студенти на почесному засіданні кафедри, присвяченому 110-річчю від дня народження акад. М.Ф. Гулого
Колектив кафедри та студенти на почесному засіданні кафедри, присвяченому 110-річчю від дня народження акад. М.Ф. Гулого
Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій