Триває інтенсив з англійської мови для аспірантів нового набору

26 вересня 2023 року
Національний університет біоресурсів і природокористування України готує всебічно освічених, висококваліфікованих фахівців, в тому числі і в аспірантурі, яка входить в його структуру.
Знання іноземної мови для аспірантів – вимога часу, показник їх культурного рівня, професійної компетенції, можливість участі в міжнародних наукових семінарах, конференціях та симпозіумах.
 
Курс англійської мови за професійним спрямуванням розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно оволодіти англійською мовою як засобом спілкування в науково-академічній та обраній науково-галузевій сферах в усній (аудіювання та говоріння) і письмовій (читання та письмо) формах. Тому, курс спрямовано на оволодіння знаннями про лексику, словотвір, граматику іноземної мови, академічну культуру англомовних країн та правила міжкультурної комунікації, а також на формування умінь усного спілкування та письмової комунікації в науково-академічній сфері і читання та розуміння автентичної науково-галузевої літератури. 
 
Викладання дисципліни "Англійська мови за професійним спрямуванням" забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі декількох кафедр, а саме: кафедри англійської філології, кафедри англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей, а також кафедри романо-германських мов та перекладу. Кожен підрозділ працює з аспірантами, згідно обраних ними спеціальностей наукового дослідження. На кафедрі англійської філології дисципліну викладають кандидат педагогічних наук, доцент Качмарчик Світлана Григорівнакандидат наук з державного управління, доцент Шанаєва-Цимбал Людмила Олексіївна.
 
  
Здобувачі ступеня доктора філософії РhD усіх спеціальностей НУБіП України наприкінці першого семестру першого року навчання в аспірантурі складають іспит з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням», тому основними завданнями курсу практичних та лекційних занять з англійської мови є підготовка аспірантів до підсумкового контролю.
 
Доцент Качмарчик С.Г. на лекційних заняттях надає аспірантам теоретичну базу:
 — як знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні іншомовну термінологічну лексику, користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою;
— як знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;
—  як аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для проведення наукового дослідження та прийняття професійних рішень;
—  як правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;
—  як слід оформлювати статті, анотації, реферати, професійні тексти англійською мовою з науки галузевих питань;
— як робити переклад англомовних фахових текстів на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування;
—  як готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовувати відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.   
 
 
Ця теоретична база закріплюється на практичних заняттях зі Світланою Григорівною та Людмилою Олексіївною, під час яких аспіранти мають змогу обговорити навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання; перекладати автентичну наукову літературу, готувати анотації та реферування, а також підвищувати свої вміння вправно оперувати загальнонауковою та профільною лексикою. Звісно, не залишається осторонь і граматика, але вже без нудних правил, а з цікавими прикладами та наочністю.
 
  
  
Заняття проходять з використанням електронних дидактичних демонстраційних матеріалів (презентації, схеми, відео- й аудіо- записи тощо), що призначені для супроводу навчального процесу.
 
 
 
Важлива не кількість знань, а їх якість!
 
Викладачі кафедри англійської філології роблять все можливе, щоб аспіранти їх отримували. В свою чергу, науковці мають докладати зусиль, щоб якісно їх засвоювати. І мотивацією щодо вивчення англійської мови має служити професійна потреба аспірантів стати кваліфікованими науковцями з умінням спілкуватися англійською мовою та здобувати інформацію з новітньої англійської літератури за фахом.
 
        
Бажаємо всім аспірантам плідної підготовки та цікавих занять!
 
Світлана Качмарчик,

доцент кафедри англійської філології 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook