Запрошуємо взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту в умовах сучасних викликів»

11 жовтня 2023 року

  Шановні колеги!

11 жовтня 2023 року запрошуємо взяти участь у
ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту в умовах сучасних викликів». 
Початок роботи конференції о 13.30 за покликанням:
 Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81539704348?pwd=ihjqu4wXraR46u9FAU5RAz4R8vREAt.1 Meeting ID: 815 3970 4348 Passcode: 2Ukkhe ">https://us05web.zoom.us/j/81539704348?pwd=ihjqu4wXraR46u9FAU5RAz4R8vREAt.1
https://us05web.zoom.us/j/81539704348?pwd=ihjqu4wXraR46u9FAU5RAz4R8vREAt.1 Meeting ID: 815 3970 4348 Passcode: 2Ukkhe ">Meeting ID: 815 3970 4348
https://us05web.zoom.us/j/81539704348?pwd=ihjqu4wXraR46u9FAU5RAz4R8vREAt.1 Meeting ID: 815 3970 4348 Passcode: 2Ukkhe ">Passcode: 2Ukkhe 
Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА.
Тези учасника конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету [email protected] до 9 жовтня 2023 року. Підтвердження про одержання матеріалів буде надіслане протягом 2 робочих днів. Роботи, які не відповідають вимогам, не будуть розглядатися.
 
Вимоги до оформлення матеріалів
 1. Офіційні мови конференції – українська та англійська.
2. Обсяг – 2-3 повних сторінки формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25, всі поля – 2 см.
3. Назви файлів з тезами доповіді та заявкою повинні відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: Давиденко_тези.doc; Давиденко_заявка. doc).
4. Автори публікацій несуть особисту відповідальність за достовірність фактичних даних, чіткість викладу тексту, цитування, а також мовно-стилістичний рівень матеріалу. Публікації, що не відповідають встановленим вимогам і містять велику кількість помилок, будуть відхилені.
Розміщення тексту:
ЗАГОЛОВОК – великими літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, напівжирним).
Нижче (через 1 інтервал ліворуч) зазначають відомості про автора а саме: прізвище, ініціали здобувача, назва закладу освіти, місто (Давиденко І.В., здобувач (ка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ).
Нижче – ініціали та прізвище наукового керівника, посада, науковий ступінь, вчене звання;
Далі (через 1 інтервал) з абзацного відступу – 1.25 розміщується текст тез.
Текст тез – відповідно до вимог.
Формули мають бути написані у програмі Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word).
Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft Word за допомогою функції "Створити рисунок", розташовувати їх по центру, шириною не більше 14 см без обтікання текстом. На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік потрібно робити посилання у тексті.
Використання ілюстративних матеріалів повинно бути мінімальним. Рисунки групуються як єдиний об’єкт.
У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: «», а також розрізняти символи дефісу (-) та тире (–). Текст набирається без ущільнення та переносів, на всю ширину сторінки. Відцентровуються назва публікації та «Список використаних джерел».
Список використаних джерел – обов’язковий. Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами, шрифт Times New Roman, кегель – 12 одиничний інтервал.
 
Контакти секретаря конференції:
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11, корп № 10, каб. 314, факультет аграрного менеджменту,
кафедра менеджменту ім проф. Й.С. Завадського
Харченко Ганна Анатоліївна
Моб. тел: +38 (097) 343-72-81
 
 
Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook