Полікультурність. Інтернаціоналізм. Незалежність: серпневі засідання наукової ради гуманітаріїв

26 серпня 2023 року

 

Початок нового навчального року дав старт активній фазі роботи наукової ради гуманітарно-педагогічного факультету.

Новий відлік протоколів розпочато у День Державного прапора України – 23 серпня відбулося перше засідання наукової ради гуманітаріїв, на якому за наказом ректора НУБіП України № 762 від 14 серпня 2023 р. проведено фаховий семінар для апробації докторської дисертації Оксани Чайки на тему: «Полі- та мультикультурність виховання викладача іноземних мов: теорія і практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання».

Запропонована до розгляду тема лунала актуально й гостро напередодні Дня Незалежності у контексті рефлексії шляхів інтеграції України до світової спільноти.

Оксана Чайка закцентувала на тому, що основні цілі та завдання освіти в сучасній Україні вбачають у забезпеченні історичної спадкоємності поколінь, збереженні та розвитку національної культури, вихованні патріотів, громадян правової, демократичної, соціальної держави, які поважають права і свободи особистості, формуванні у молоді цілісного світорозуміння й сучасного наукового світогляду, розвитку культури міжетнічних відносин.

  

Здобувачка переконливо спрезентувала основні положення та результати дослідження. Цікавою й на часі виявилася запропонована авторська концепція, адже протистояння негативним явищам у духовному житті суспільства, окремої людини сприяли виникненню тенденцій до національної нетерпимості і роз'єднаності, загострили проблеми адаптації людини в інокультурному середовищі. Це посилюється маргіналізацією, соціальною відчуженістю молодого покоління, геополітичною нестабільністю, напруженням громадських протистоянь, національних конфліктів. В умовах глобалізації та інтеграції представники різних етнокультур або вступають у позитивний діалог, або ворогують між собою. Така позиція залежить передусім від рівня полі- та мультикультурності кожного члена суспільства. Залучення до цінностей світової культури, знань, накопичених людством, сприяє розвитку індивіда, дозволяє бути активним учасником загальноцивілізаційного прогресу.

Неординарна тема викликала чимало запитань в учасників фахового семінару, на які здобувачка надала ґрунтовні відповіді.

  

  

Позитивні рецензії роботі надали доктори педагогічних наук: завідувач кафедри педагогіки, доцент Руслан Сопівник, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, професор Інна Осадченко та професор кафедри педагогіки, доцент Олександр Кучай.

   


Під час загального обговорення дисертації розгорнулася жвава дискусія, до якої долучилися доктори наук різних спеціальностей, адже робота має міждисциплінарну основу. Активну участь в обговоренні взяли: доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки Ігор Буцик; доктор педагогічних наук, доцент, завідувача кафедри соціальної роботи та реабілітації Ірина Сопівник; доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Василь Стрілець; доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Олексій Полунін; доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології Світлана Яшник, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Олена Любовець, які надали позитивні відгуки й конкретні рекомендації.

 

У результаті обговорення присутні на фаховому семінарі члени наукової ради гуманітарно-педагогічного факультету дійшли такого висновку: враховуючи актуальність теми дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, впровадження їх в освітню практику, достатню повноту викладення матеріалів дисертації в опублікованих наукових працях, відповідність роботи нормативним вимогам Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197, рекомендувати дисертацію Чайки Оксани Ігорівни на тему: «Полі- та мультикультурність виховання викладача іноземних мов: теорія і практика» до розгляду у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з наукової спеціальності 13.00.07 «Теорія і методика виховання». 

Рішення прийнято одноголосно.


Ідеї полі- та мультикультурної освіти, її інтернаціоналізації віднайшли практичну реалізацію на другому засіданні наукової ради гуманітаріїв.  Відповідно до наказу ректора від 19.07.2023 № 697, 25 серпня на онлайн-засіданні наукової ради гуманітарно-педагогічного факультету відбулася атестація аспірантів і здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються за ОНП зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 015 Професійна освіта, 032 Історія та археологія, 033 Філософія та 053 Психологія.

В атестації взяли участь 76 аспірантів, з них 27 – із Китайської Народної Республіки. З огляду на кількість аспірантів, цьогоріч було схвалено рішення про уніфіковану форму презентації – всім аспірантам було запропоновано подати інформацію єдиним слайдом за затвердженим шаблоном.

  

Атестаційна комісія на чолі з деканом факультету Інною Савицькою заслухала звіти аспірантів, які доповіли про виконання індивідуального плану, наукової та освітньої складової підготовки доктора філософії, фактичний стан розроблення дисертації та апробацію результатів дослідження: зокрема здобувачі розповіли про наукові праці, опубліковані за темою дисертації за звітний період, статті у наукових фахових виданнях України та виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах, участь у науково-практичних конференціях. 


Наукові керівники навели стислу характеристику підопічним.

 

 

 

За результатами обговорення звітів члени атестаційної комісії схвалили рішення про атестацію 76 аспірантів і здобувачів.

Розвиток наукової думки й освітньої практики доводить, що полікультурність і незалежність є комплементарними поняттями, які сполучаються логічним «і», в сучасному цивілізованому суспільстві не може бути «або» чи інших логічних сполучників між ними. Наука й освіта єднає. Авторитету українських педагогічних шкіл довіряють у світі, попри складні умови й ризики зростає кількість іноземних громадян, готових навчатися на україномовних програмах гуманітарних спеціальностей в аспірантурі нашого університету. Університету, що знаходиться у столиці країни, яка веде війну за свою Незалежність.

Олена Балалаєва,
секретар наукової ради гуманітарно-педагогічного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook