Студенти спеціальності «Маркетинг» розпочали опановувати менеджерські функції на заняттях з дисципліни «Менеджмент»

24 серпня 2023 року

   Головною цінністю сучасного суспільства є висококваліфіковані фахівці, які ефективно використовують свій інтелектуальний потенціал, генеруючи нові ідеї. Справжній фахівець з маркетингу – це мозок компанії, який здатен генерувати ідеї, за які споживач готовий платити кошти. З іншого боку – це сила, що підштовхує компанію зсередини до реалізації, впровадження цих ідей.

   Активно й організовано розпочався новий навчальний рік для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету аграрного менеджменту, спеціальності «Маркетинг» (2 курс, 1 група) з вивчення, з-поміж ряду дисциплін, курсу «Менеджмент» згідно з розкладом занять.
   Як відомо, сучасне підприємство будь-якої галузі – складна система, функціонування якої поєднує різноманітні процеси – маркетингові дослідження, виробництво, збут і багато інших. Усі процеси на підприємстві вимагають управління, тому досягнути успіху від прийнятих управлінських рішень без вмінь і навичок реалізовувати функції менеджменту, використовувати методи управління практично неможливо.
   Упродовж двох тижнів нового навчального року відбулися перші лекційні та семінарські (практичні) заняття з дисципліни «Менеджмент» для студентів 2 курсу, 1 групи спеціальності «Маркетинг».
   Під час лекцій (16 і 23 серпня 2023 р.) доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Ольга Гогуля ознайомила здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі структурою курсу «Менеджмент», сукупністю компетентностей, які отримають студенти у процесі вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент» відповідно до освітньо-професійної програми «Маркетинг». Лектор розкрила мету навчальної дисципліни, що полягає у формуванні у майбутніх фахівців з маркетингу сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

   
    Викладач разом зі студентами обговорили передумови виникнення управління та необхідність вивчення дисципліни «Менеджмент», особливості та правильне розуміння специфіки сучасної організації як об’єкту менеджменту.
 
   Логічним продовженням лекційних занять із дисципліни «Менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2 курсу 1 групи факультету аграрного менеджменту, спеціальності «Маркетинг», стали проведені 16 і 23 серпня 2023 року, на четвертій і п’ятій парах, асистентом кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського Вікторією Голік практичні заняття.
   Під час практичних занять студенти поглибили та закріпили здобуті знання стосовно теорії менеджменту, зокрема щодо поняття і сутності менеджменту, ознайомилися із особливостями української системи управління, актуальними вимогами до сучасного менеджера, рівнями менеджменту в організації, а також отримали практичні навички щодо визначення чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, які найбільше впливають на ефективність функціонування організацій у різних сферах економіки, та щодо диференціації посадових осіб за відповідними рівнями управління.
   Здобувачі вищої освіти під час занять були активними у процесі обговорення теоретичних питань і питань, які виникали під час виконання практичних завдань, та проявили зацікавленість до дисципліни загалом.
   Студенти глибоко переконані та погоджуються з думкою про те, щоб бути висококваліфікованим менеджером з маркетингу, потрібні неабиякі управлінські здібності та спроможності, вміння працювати з колективом, робочими завданнями, процесами та проєктами, створюючи й покращуючи їх, реально та об’єктивно оцінюючи їхню ефективність. Менеджер має добре розумітися в людях, як споживачах і клієнтах, так і працівниках (підлеглих), вивчати, розуміти, «зчитувати» їхні потреби, таланти і мотивацію, налагоджувати стосунки й досягати результатів у різних ситуаціях та за різних обставин. Вмілий управлінець завжди балансує між потребами організації як єдиного цілого, потребами споживачів, ефективністю роботи й інтересами працівників. Саме таке вміння знаходити баланс вирізняє успішного менеджера серед пересічних.
   Отож, вдалого старту у нелегкій і наполегливій праці на ниві знань здобувачам вищої освіти та викладачам!
 
 
Ганна Харченко,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського
 
Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook