Засідання рад роботодавців механіко-технологічного факультету і факультету конструювання та дизайну

29 березня 2023 року
 Інженерні спеціальності – одні з найбільш актуальних на ринку праці, фахівців яких потребує значна частина наявних агропідприємств. Рівень рентабельності і функціональності виробництва сучасних компаній аграрного сектору, напряму, залежить від рівня професійних знань і навичок їх інженерних працівників. Отже, для забезпечення формування якісного і кваліфікованого інженера, існує необхідність встановлення максимальної відповідності освітніх програм, його підготовки, до вимог сучасного виробництва.

   Для обговорення освітніх програм підготовки інженерних і транспортних фахівців першого та другого рівнів вищої освіти, з точки зору виробництва, 28 березня 2023 року відбулося засідання рад роботодавців механіко-технологічного факультету і факультету конструювання та дизайну, за участю гарантів освітніх програм та завідувачів кафедр відповідних факультетів. Захід проводився в змішаному форматі, очно та з використанням дистанційного комунікатора.

   Зі сторони рад роботодавців, у засіданні взяли участь: голова ради, генеральний директор ТОВ «КУН-Україна» Асад Лапш, менеджер компанії ТОВ «КУН-Україна» Віктор Шевчук, директор ІМА АПВ НААН Валерій Адамчук, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Віктор Гончаренко, менеджер компанії «АМАЗОНЕ УКРАЇНА» Олексій Дядинюк, директор ТОВ «Хегельманн Транспорте Юкрейн» Тетяна Добровольська, генеральний директор ТОВ «Хавестер» Володимир Іщук, керівник відділу точного землеробства ТОВ «Тайтен Машинері Україна» Максим Романовський, керівник служби сервісу ТОВ «Тайтен Машинері Україна» Олексій Грубрін, представник компанії «NEW HOLAND» Станіслав Сторожук, керівник сервісу CML Олександр Кучер, менеджер ПП «НВФ «Українська вагова компанія»» Юрій Потапов, генеральний директор компанії «AGSOLCO» в Україні Роман Осадчий, директор ТОВ «Агросистема ЛТД» Леонід Павліченко, директор ТОВ «Спектр-Агро» Юрій Тарадуда, комерційний директор компанії «HARDI» в Україні Володимир Тригубець, директор з продажів ТОВ «Ведерстад» Ігор Лобатенко, директор УкрНДІПВТ ім. Леоніда Погорілого Станіслав Халін, керівник відділу збуту ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна» Олег Продеус, директор ТОВ «Індустрія Техногруп» Олександр Сиволапов, завідувач відділу інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України Михайло Василенко, директор фермерського господарства «Івот-агро» Микола Сметана, директор ПП «АРХБУД 21» Сергій Токарєв, директор ТОВ «Контакт Плюс» Віктор Синєгуб, генеральний виконавчий директор «Українська асоціація аграрних інженерів» Володимир Кульгавий.
   Декан механіко-технологічного факультету Вячеслав Братішко, у привітальному слові, подякував членам ради роботодавців за активність у сумісних діях, спрямованих на покращення компонентів освітньої діяльності та ознайомив присутніх з практичною складовою навчального процесу. В розрізі якісного забезпечення дисциплінами компетентностей здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти, відповідно до діючих стандартів, декан висвітлив наповнення освітніх програм спеціальностей «Агроінженерія», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та «Автомобільний транспорт», розроблених проектними групами, на 2023/2024 навчальний рік. Вячеслав Вячеславович озвучив основні методи навчання студентів, які використовуються в межах освітніх програм, на механіко - технологічному факультеті, для підготовки свідомого і вмотивованого інженера. Серед таких методів, крім лекційних, практичних і лабораторних занять, широко використовуються семінари у провідних компаніях, участь у міжнародних виставках техніки і технологій, участь у міжнародних днях поля, виїзні заняття на виробництві, участь в діяльності наукових гуртків, навчальні і виробничі практики в Україні та за кордоном.

   Наразі, студенти 3 курсу бакалаврату спеціальності «Агроінженерія», проходять перший етап виробничої практики на кафедрах факультету. Другий етап виробничої практики буде проходити в літній період, в середовищі аграрних компаній, згідно підготовлених договорів про практичну підготовку студентів. Дякуючи спільним зусиллям науково-педагогічного персоналу з представниками ради роботодавців – факультет, сьогодні, має потужу базу підприємств виробничого навчання. Саме, в провідних аграрних організаціях виробників, майбутні фахівці отримають можливість опанувати, а також спробувати у роботі сучасну високотехнологічну сільгосптехніку.
  Декан факультету конструювання та дизайну Зіновій Ружило, ознайомив учасників зустрічі, з освітніми програмами «Галузеве машинобудування», «Будівництво та цивільна інженерія», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання лісового комплексу», «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва», за якими факультет проводить підготовку здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти. Декан наголосив, на тісних партнерських зв’язках факультетів з виробництвом. Дякуючи співпраці з роботодавцями, навчальні лабораторії факультетів укомплектуванні сучасним обладнанням – це забезпечує можливість проведення високоякісних лабораторних занять і кращого засвоєння принципів функціонування вузлів та механізмів машин аграрного сектору. Зіновій Володимирович підкреслив, що присутність в навчальному процесі діючих аграрних компаній є суттєвим стимулом для опанування знань майбутніми фахівцями.

   Голова ради роботодавців механіко-технологічного факультету, генеральний директор ТОВ «КУН-Україна» Асад Лапш, озвучив тверду позицію ТОВ «КУН-Україна», здійснювати заходи підтримки мотивації студентів до навчання, шляхом організації тематичних конкурсів з призовими фондами, за спеціальностями обох факультетів. Такий інструмент мотивації, досить ефективний і перевірений в дії на механіко - технологічному факультеті, в умовах конкурсу «Технології точного землеробства KUHN». Крім того, голова ради роботодавців, висловив готовність компанії, в організації польових практик для студентів та наголосив на відповідності підготовлених освітніх програм стандартам вищої освіти і їх належному рівню фахової спрямованості.
   Керівник відділу точного землеробства ТОВ «Тайтен Машинері Україна» Максим Романовський та керівник служби сервісу ТОВ «Тайтен Машинері Україна» Олексій Грубрін, акцентували увагу на розширені навчальної складової технологій точного землеробства, в дисциплінах освітніх програм «Агроінженерія» першого і другого рівнів вищої освіти. Доповідачі висловили готовність, у допомозі формування навиків студентів магістратури, стосовно використання сучасного обладнання автопілотів аграрної техніки, опануванні знань програмного забезпечення позиціонування та навігації сільськогосподарських агрегатів. Наразі, компанія стикається з браком кваліфікованих кадрів, тому сумісна підготовка обізнаних фахівців, має суттєве значення, для аграрного сектору держави.

    Менеджер компанії «АМАЗОНЕ УКРАЇНА» Олексій Дядинюк, позитивно оцінив наповнення освітніх програм та підкреслив їх спрямування, на підготовку широкопрофільного спеціаліста, який орієнтується, у роботі обладнання і техніки будь якого виробника. Для підвищення компетенції майбутніх фахівців, компанія «АМАЗОНЕ УКРАЇНА» відкрила у 2021 році, на базі кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка, навчальну лабораторію і готова продовжувати проводити лекційні заняття зі студентами. Також, виступаючий наголосив на необхідності забезпечення достатнього рівня володіння іноземною мовою здобувачами вищої освіти.
   Генеральний директор ТОВ «Хавестер» Володимир Іщук, запропонував підвищити наукову складову освітньо-наукової програми «Агроінженерія», розширити, в даній програмі дисципліни, які стосуються мобільної енергетики, альтернативних джерел енергії та біоетанолу. На думку Володимира Адамовича, третьокурсників необхідно розподіляти за групами спроможності: «математики», «геймери», «аналітики». Такий підхід дасть змогу формувати управлінців ринку інвестицій, програмістів і користувачів програмних продуктів, для аграрних дронів та систем автоматизації сільськогосподарської техніки.

   Директор ТОВ «Хегельманн Транспорте Юкрейн» Тетяна Добровольська, також підтримала необхідність підвищення рівня володіння іноземною мовою випускниками факультетів та наголосила на сумісній мотивації студентів в осягненні кваліфікації транспортного фахівця. Компанія працює в європейському просторі, тому інструмент іноземної мови працівників організації – необхідний для професійної діяльності. Тетяна Петрівна висловила захоплення випускниками освітньої програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», які демонструють високий рівень фахових знань, у середовищі компанії. На ринку праці, наразі, не вистачає кваліфікованих менеджерів з логістики, тому компанія прагне зміцнювати партнерські відносини з механіко-технологічним факультетом, для сумісної підготовки профільних спеціалістів.
   Директор ІМА АПВ НААН Валерій Адамчук, висловив пропозицію у проведенні наукових досліджень студентами магістратури в лабораторіях на базі провідних компаній. Валерій Васильович підкреслив відповідність освітньо-наукових програм стандартам вищої освіти та запропонував, у освітньо-науковій програмі «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», змінити назву вибіркової дисципліни «3-D друк моделей» на «Проектування 3-D друку моделей». Також, в представлених освітніх програмах, спостерігається логічна побудова переліку компонентів, для покращення адаптації молодих людей, до умов майбутнього виробництва.

   Керівник відділу збуту ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна» Олег Продеус, відмітив відповідність освітньо-професійної програми «Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» до норм стандарту вищої освіти та положень, що регламентують підготовку здобувачів освітнього ступеня «Магістр». Для реалізації мети програми та освітніх компонент, які забезпечують формування основних компетентностей випускників, Олег Васильович запропонував ввести доповнення, до окремих модулів, в межах блоку вибіркових компонентів.
На засіданні було затверджено оновлені склади рад роботодавців механіко-технологічного факультету та факультету конструювання та дизайну. 
    До складу ради роботодавців механіко-технологічного факультету увійшли:

1. ЛАПШ Асад Авад – генеральний директор ТОВ «КУН-Україна», голова ради роботодавців
2. ТКАЧУК Людмила Олександрівна – начальник Відділу з питань розвитку та мотивації персоналу Державної служби України з безпеки на транспорті, заступник голови ради роботодавців
3. АДАМЧУК Валерій Васильович – директор ІМА АПВ НААН
4. АЧКЕВИЧ Оксана Миколаївна – заступник декана факультету
5. ГОНЧАРЕНКО Віктор Григорович – президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України
6. ДАВИДЕНКО Дмитро Володимирович – генеральний директор Дочірнього підприємства «АМАЗОНЕ УКРАЇНА»
7. ДОБРОВОЛЬСЬКА Тетяна Петрівна – директор ТОВ «Хегельманн Транспорте Юкрейн»
8. ЗАКСЕ Пітер – генеральний директор компанії «JOHN DEERE» в Україні
9. ІЩУК Володимир Адамович – генеральний директор ТОВ «Хавестер»
10. КАЛАПА Сергій Георгійович – генеральний директор компанії «ELVORTI»
11. КАЛАШНИК Артем Сергійович – генеральний директор компанії «LEMKEN» в Україні
12. КРАЙЗЕЛЬ Хайко Андреас – генеральний директор ТОВ «Тайтен Машинері Україна»
13. КУЛЬГАВИЙ Володимир Федорович – генеральний директор Української асоціації аграрних інженерів
14. КУЧЕР Олександр Петрович – керівник сервісу CML
15. МОВЧАН Іван Олександрович – генеральний директор ПП «НВФ «Українська вагова компанія»
16. ОСАДЧИЙ Роман Михайлович – генеральний директор компанії «AGSOLCO» в Україні
17. ПАВЛІЧЕНКО Леонід Миколайович – директор ТОВ «Агросистема ЛТД»
18. ПРИЙМАК Олексій Павлович – директор з продажів компанії «ANT-Logistics»
19. СІВАК Ігор Миколайович – заступник декана факультету
20. СТОРОЖУК Станіслав Петрович – представник компанії «NEWHOLAND»
21. ТАРАДУДА Юрій Володимирович – директор ТОВ «Спектр-Агро»
22. ТРИГУБЕЦЬ Володимир Олексійович– комерційний директор компанії «HARDI» в Україні
23. ФІЛАТОВ Віталій Георгійович– генеральний директор ТОВ «Ведерстад»
24. ХАЛІН Станіслав Васильович– директор УкрНДІПВТ ім. Леоніла Погорілого
25. ШЕВЧЕНКО Віктор Миколайович– генеральний директор ТОВ «Заммлер Україна».
 
 Склад ради роботодавців факультету конструювання та дизайну:
 
1. АДАМЧУК Олег Валерійович – завідувач сектору нагляду і реєстрації сільськогосподарської техніки державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту населення, голова ради роботодавців;
2. ПРОДЕУС Олег Васильович – керівник відділу збуту ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна», заступник голови ради роботодавців;
3. АДАМЧУК Валерій Васильович – директор інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України (за згодою);
4. БАРАБАШ Марія Сергіївна – директор ТОВ «Ліра-САПР»;
5. БУДЯЙ Олег Васильович – директор ТОВ «Манн+Хуммель ФТ Україна»;
6. ВАСИЛЕНКО Михайло Олександрович – завідувач відділу інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН України;
7. ГАВРИЛЕНКО Петро Миколайович – голова правління ПАТ «Богуславська сільгосптехніка»;
8. ГУК Наталія Сергіївна – директор по персоналу ТОВ Агробудівельний альянс «Астра»;
9. ГУРКІВСЬКИЙ Олександр Борисович – директор ТОВ «Бюро досліджень будівельних конструкцій»;
10. КАЛАПА Сергій Георгійович – генеральный директор ВАТ «Червона зірка» (за згодою);
11. КУЛЬГАВИЙ Володимир Федорович – генеральний виконавчий директор «Українська асоціація аграрних інженерів»;
12. МАРУС Олег Анатолійович – заступник декана факультету конструювання та дизайну;
13. САЧЕНКО Володимир Ілліч – президент ліги машинобудівників і роботодавців України;
14. СИВОЛАПОВ Олександр Володимирович – директор ТОВ «Індустрія Техногруп»;
15. СМЕТАНА Микола Іванович – директор фермерського господарства «Івот-агро»;
16. СИНЄГУБ Віктор Михайлович – директор ТОВ «Контакт Плюс»;
17. ТОКАРЕВ Сергій Олександрович – директор ПП «АРХБУД 21».

   У підведенні підсумків засідання, прийнято рішення врахувати озвучені пропозиції в наповненні оновлених освітніх програм, 2023 / 2024 навчального року, постійно поглиблювати партнерські відносини інженерних факультетів з радою роботодавців і спільними зусиллями розвивати у студентів відчуття впевненості, старанності та успішності, що забезпечить необхідну мотивацію в опануванні потенціальних знань майбутнього інженера, конструктора і транспортного фахівця.
 

Ігор Сівак,
заступник декана механіко-технологічного факультету
з навчальної і виховної роботи
 
 
 

  

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook