Розширене засідання вченої ради на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології

15 серпня 2023 року
  12 серпня 2023 року пройшло розширене засідання вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології. Голова вченої ради, декан факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор Юлія Коломієць доповідала про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу факультету в 2022-2023 навчальному році та окреслила завдання на наступний навчальний рік.

  Юлія Коломієць підкреслила, що навчальний рік пройшов в складних умовах, які викликані воєнним станом, відключенням електроенергії, дистанційним навчанням, складною вступною кампанією, соціальною і психологічною напругою, проте колектив факультету гідно пройшов випробування, діяв організовано, з урахуванням реалій, працював творчо і наполегливо, підтримував студентів й один одного. Юлія Василівна щиро подякувала колективу, що посилено працював влітку, допомагаючи проводити вступну кампанію 2023, особливо заступникам декана, доцентам Оксані Сикало, Валерії Бондарь, Петру Дрозду. Слова подяки прозвучали й завідувачу кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин Миколі Долі за активну позицію та залучення абітурієнтів через екскурсії до сучасної ННВ лабораторії «Моніторингу пестицидів в технологіях захисту рослин», а також асистенту цієї ж кафедри Ользі Статкевич за активну співпрацю з представниками бізнесу й залучення позабюджетних коштів. 

  Окрім того, Юлія Василівна озвучила 2 приємні новини: рішенням вченої ради університету, доценту кафедри ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин Оксані Сикало присвоєно почесне звання заслуженого працівника НУБіП України, а Міністерство освіти і науки України вручили подяку професору кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Миколі Лісовому за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну співпрацю.

  Декан факультету вкотре наголосила, що профорієнтаційна робота повинна тривати весь рік, без вихідних, адже на факультеті спостерігається спадаюча динаміка контингенту студентів. При цьому відбувається збільшення контингенту в аспірантурі, вступна компанія магістратури активно триває. Слід зазначити, що найбільше має попит серед абітурієнтів спеціальність 202 «Захист і карантин рослин», а найменше 162 «Біотехнології та біоінженерія». Проте, викладачі факультету повинні донести студентам, що кожна зі спеціальностей, яка представлена на факультеті важлива і саме наші випускники будуть брати участь у відбудові країни після війни. Отже, посилення профорієнтаційної роботи та пошук потенційних абітурієнтів — пріоритет №1 на найближчий навчальний рік.

 

  Для проведення занять в очному форматі, ректоратом і деканатом організовано низку важливих заходів таких, як: підготовлено наявні укриття, розраховано кількість осіб, які одночасно можуть перебувати в них, сформовано та доведено до відома план-схему розташування укриттів на території університету, а також алгоритм дії викладачів і студентів у разі оголошення повітряної тривоги. Завідувачем кафедри загальної екології, радіобіології та БЖД Аллою Клепко було проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності з НПП та студентами.

  Освітній процес розпочинається в змішаному форматі: 14 серпня в очному форматі для студентів 1-2 курсів бакалаврату, в дистанційному форматі для студентів 3-4 курсів бакалаврату, 2 року магістрів освітньо-наукових та освітньо-професійних програм, а 4 вересня навчання розпочинається в очному форматі для студентів 1 року навчання магістратури освітньо-наукових та освітньо-професійних програм. Юлія Василівна нагадала, що в умовах воєнного стану організація змішаного формату навчання вимагає створення нової моделі викладача, де важливим є не тільки високий професіоналізм, а й володіння сучасними інформаційними методами викладання. Колектив вдало застосував змішану модель освітнього процесу, поєднуючи очну та дистанційну форми занять. Навчальний портал Elearn ефективно працює, на факультеті атестовано 83 курси навчальних дисциплін. 

 

  Попри загрози, колектив факультету гідно відзначив 125 років НУБіП України, на високому рівні брав участь у проведенні міжнародної конференції, присвяченої проблемам продовольчої та екологічної безпеки в умовах війни та повоєнної відбудови. Відзначення ювілею університету сприяло зміцненню авторитету колективу, посиленню профорієнтаційної роботи.

 

  Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології посилює науково-дослідну діяльність, до конкурсного відбору наукових проєктів МОН України подано 6 проєктів у 2023 році. Залучення коштів через діяльність госпрозрахункових підрозділів факультету склало 69774,65 грн. На факультеті загалом виконуються 16 ініціативних наукових тематик, 3 науково-дослідні тематики за договорами МОН України на суму 1 840 000 грн за рік. Фінансування по грантових проєктах і програмах становить 1 717 500 грн. Найвагоміші наукові здобутки одержані за результатами виконання проєктів під керівництвом вчених Юлії Коломієць, Світлани Прилуцької, Алли Клепко, Марини Ладики та ін. Відповідно до вимог ринку праці та освітніх компетентностей, послідовно зміцнюється матеріально-технічна база кафедр. В поточному році на факультеті відкрито навчально-науково-дослідну лабораторію «Моніторингу пестицидів в технологіях захисту рослин», яка вже активно виконує поставлені задачі.

  

  Публікаційна активність є одним із головних показників дослідної діяльності університету тому, підкреслила Юлія Василівна, факультет старанно працює над цим, зокрема за І півріччя 2023 року підготовлено та опубліковано 68 статей, у тому числі 31 у фахових вітчизняних виданнях, 29 — Scopus, 8 — Web of science. Також зросла кількість публікацій у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз. Крім того, постійно проводиться робота з осучаснення науково-практичного журналу «Біологічні системи: теорія та інновації».

 

  Здійснено заходи щодо збереження й розвитку підготовки науково-педагогічних кадрів, забезпечення діяльності спецрад. В аспірантурі навчається 50 осіб за трьома спеціальностями чотирьох ОНП. Декан факультету наголосила, що акредитаційні вимоги виконані успішно й отримано п’ятирічний дозвіл на підготовку ОНП спеціальностей «Біологія», «Екологія», «Захист і карантин рослин».
  Юлія Коломієць зазначила, що якість освітнього, наукового, інноваційного процесів та практичного навчання студентів потребують постійного удосконалення. Значна частина студентів немає мотивації до навчання, якість вивчення іноземної мови у студентів бакалаврату погіршується, що в останній час стає суттєвою перешкодою для вступу до магістратури. Попри вжиті заходи, підкреслює Юлія Василівна, ще слабкою і застарілою є матеріально-технічна база деяких навчальних і наукових лабораторій факультету. Завідувачі кафедр мають приділяти більшу увагу поєднанню освітнього і наукового процесів, розвитку студентської науки, залученню молоді до виконання проєктів, участі у розробці стартапів, всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт. Кращою має бути підготовка здобувачів наукових ступенів, зв'язок виконуваних досліджень із практикою, здійснення кроків щодо залучення талановитої молоді до цього процесу. Крім того, вести активну співпрацю з бізнесом, виконувати на його замовлення наукові дослідження. 

  Юлія Коломієць окреслила головні завдання та наголосила, що в першу чергу колектив має інтенсивно працювати над профорієнтаційною роботою, особливу увагу приділити питанням вступної кампанії. Не менш важливим завданням є розширення співпраці з бізнесом, випускниками університету, іншими стейкхолдерами з створення сучасних навчально-наукових та інноваційних лабораторій, розвиток партнерства з передачі знань, залученню компаній до спонсорування наукових робіт студентів. Разом з тим, запровадити практику пошуку місць працевлаштування студентів, починаючи з 2, 3 курсів навчання. Крім того, сприяти вченим факультету в їх публікаційній активності, забезпечити подання якісних статей до університетських фахових журналів та внесення цих журналів до наукометричних баз Scopus і Web of Science. Надалі практикувати участь вчених університету у вебінарах з питань наукової діяльності, організації науково-технічних заходів у змішаному форматі. Юлія Василівна наголосила, що сподівається на злагоджену працю, успішну діяльність, продуктивність та максимальну віддачу від колективу! 

 

  Далі до вченої ради факультету звернувся проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності Валерій Іщенко. Він наголосив на тому, що колективу необхідно подвоїти отримані показники, покращити результати, не зупинятися на досягнутому, викладачам активно працювати з потенційними абітурієнтами, проводити екскурсії для школярів, а наставникам груп завжди підтримувати звʼязок зі студентами. «Вступна кампанія пройшла для вас нелегко, проте факультет захисту рослин, біотехнологій та екології має актуальні та необхідні в сучасному світі спеціальності, тому впевнений, що потік абітурієнтів з кожним роком зростатиме. Бажаю миру, плідної праці, успіхів, сил і наснаги для відбудови країни», каже Валерій Васильович.

 

  В обговоренні взяли участь завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин і біоенергетики Світлана Прилуцька, завідувач кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Алла Клепко, завідувач кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Микола Доля, завідувач кафедри екології агросфери та екологічного контролю, секретар вченої ради Олена Наумовська, завідувач кафедри фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна Дмитро Гентош, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Олена Кваско. Загалом завідувачі позитивно оцінили роботу колективу у 2023 році, наголосили на важливості подальшого розвитку в усіх видах діяльності факультету. Світлана Прилуцька запропонувала обʼєднати зусилля та працювати командою, адже таким чином можна досягти більших результатів за короткий час. Вона наголосила, що колектив кафедри активно розвивається, має великі перспективи та плани на майбутнє. Триває робота над новим проєктом, впроваджуються нові дисципліни, підготовлені навчальні посібники, до наукової роботи залучені студенти та викладачі. Влітку пройшли ремонтні роботи у 2-х лабораторіях, закуплене нове сучасне обладнання, в тому числі центрифуги та мікроскопи.

 

 

  Олена Кваско запросила викладачів до співпраці нагадавши, що факультет має контракт з Київським Палацом дітей та юнацтва, де кожен може стати лектором і проводити профорієнтаційну роботу для дітей. Разом з тим, Олена Юріївна зазначила, що активно працює гурток «Біотехнологія та екологія», де викладачі також проводять заняття для школярів. Олена Наумовська подякувала співробітникам кафедри за продуктивність, за те, що кожен адаптувався до нинішніх умов, аби нести знання студентам факультету. Вона наголосила, що необхідно не збавляти темп, покращувати якість роботи, впевнено рухатись уперед, відповідально працювати та не зупинятись на досягнутому!

 Рішенням засідання вченої ради факультету звіт затверджено, роботу схвалено, проєкт Плану роботи вченої ради факультету захисту рослин, біотехнологій та екології на 2023-2024 навчальний рік прийнято.

Наталія Батрак

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook