Колектив факультету ветеринарної медицини схвалив завдання на 2023-2024 н.р.

13 серпня 2023 року
ФВМ НУБіП України

   12 серпня 2023 р. відбулась конференція трудового колективу факультету ветеринарної медицини щодо організації освітнього процесу в умовах воєнного стану та завдань на 2023-2024 н.р. В роботі конференції взяв участь ректор університету Ніколаєнко Станіслав Миколайович.

   Колектив факультету виконує усі покладені на нього університетом функції в умовах воєнного стану, працює творчо і наполегливо, продовжує динамічний розвиток, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2025».

   Декан факультету Микола Цвіліховський зупинився на основних завданнях та викликах, які стоять перед факультетом. Зокрема, надалі поліпшувати якість освітнього і науково-інноваційного процесів в умовах воєнного стану, забезпечувати конкуренто-спроможність випускників, сприяти самовдосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

   Науково-педагогічні працівники факультету ведуть активну перебудову освітнього і наукового процесів відповідно до вимог воєнного стану, здійснюється кроки, спрямовані на динамічний розвиток факультету, посилюється зв’язки з виробництвом і бізнесом; суворо дотримуються вимоги стандарту вищої освіти спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» тощо.

   У своїй доповіді декан зосередив увагу на динаміці подачі заяв від вступників, пошуку нових, більш ефективних методів профорієнтації і це є основним завданням колективу на сьогодні і найближчу преспективу.

   Одне з важливих завдань, що стоїть перед колективом факультету у 2023-2024 н.р. – підготувати та подати заявку для проходження Європейської акредитації відповідно до Європейської системи оцінки ветеринарної підготовки (ESEVT) Європейської асоціації закладів ветеринарної освіти (EAEVE).

   Колектив факультету має забезпечити системність змін навчальних планів підготовки фахівців ветеринарної медицини, логічну послідовність дисциплін, що визначають і забезпечують індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти за специфікою їх майбутнього ринку праці та постійно осучаснювати наповнення дисциплін, як цього вимагає нинішня система акредитації освітніх і освітньо-наукових програм.

   Вченими факультету слід і надалі нарощувати публікаційну активність з дотриманням принципів академічної доброчесності; забезпечити постійне подання якісних статей до фахового журналу «Ukrainian journal of Veterinary Sciences», що впевнено прямує до внесення його найближчим часом до наукометричних баз Scopus і Web of Science. Діяльність співробітників кафедр спрямовується на пошук та здобуття Міжнародних наукових грантів, передбачені стажування в наукових Центрах розвинутих країн.

   Важливим питанням сьогодення є співпраця з бізнесом, надання наукових послуг та проведення спільних досліджень, розвиток партнерства з передачі знань, створення спільних центрів, лабораторій, надання спеціалізованого програмного забезпечення, залучення компаній до спонсорування наукових робіт здобувачів вищої освіти, стимулювання стажування та підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини, з використанням платформи «Наука та бізнес».

   Одним з важливих наукових заходів у 2023-2024 н.р. є організація і проведення Міжнародних науково-практичних конференції, семінарів, тематичних круглих столів і майстер-класів приурочених до 110 річчя кафедр факультету.

   Планується продовжити роботу зі збільшення кількості та підвищення якості викладання навчальних дисциплін англійською мовою, а також збільшення чисельності НПП, що мають сертифікат на володіння іноземною мовою не нижче рівня В2, для забезпечення повноцінної міжнародної мобільності.

   Наголошено на продовженні практики впровадження у ветеринарну медицину новітніх технологій, діагностичних тест -систем та ветеринарних препаратів; розширенні спектру навчально – науково – виробничих послуг на основі прямих договорів із підприємствами різних форм власності та збільшенні обсягів надходжень позабюджетних коштів на наукові дослідження за рахунок госпдоговірних угод.

   Декан відзначив стратегічні завдання факультету у сфері освітньо-наукового міжнародного співробітництва: інтеграції в світовий освітньо-науковий та інноваційний простір на основі розвитку співробітництва з провідними міжнародними освітніми і науковими установами; впровадження розробок вчених факультету в Україні і на міжнародному ринку інтелектуальної власності тощо.

   Заступник декана Сергій Деркач у своєму виступі зупинився на особливостях організації освітнього процесу в умовах воєнного стану у першому семестрі 2023-2024н.р. Зокрема, освітній процес на факультеті розпочинається з 14 серпня 2023 року в очному форматі для всіх курсів згідно затвердженого графіку. Акцентував увагу членів колективу на неухильному дотриманні правил поведінки в умовах воєнного стану в Україні, виконанні науково-педагогічними працівниками посадових обов’язків та забезпеченні на високому рівні проведення освітнього процесу.

   Ректор Станіслав Ніколаєнко відзначив потужність колективу факультету, його функцію в державі. Факультет ставить перед собою правильні цілі і завдання, а керівництво університету буде лише допомагати в їх реалізації. На факультеті є в кого навчатися, є на чому навчатися, і є кому навчатися. Побажав усім гарного навчального року і перемоги.

   В обговоренні також взяли участь завідувачі кафедр факультету Наталія Грушанська,  Олександр Вальчук,  професори Вікторія Грищенко, Валерій Ушкалов, голова Сенату студентської організації факультету Марія Хведчук та директор НДІ здоров’я тварин Сергій Голопура, які відзначили, що підготовка висококваліфікованого фахівця в галузі «Ветеринарна медицина» можлива лише за очної форми навчання і відповідним сучасним обладнанням і запропонували схвалити завдання на 2023-2024 н.р., які озвучив в своїй доповіді декан факультету.

 

 

 

   У рішенні Конференції відзначається, що важливим завданням колективу факультету є забезпечення максимально сприятливих умов  для навчання здобувачів вищої освіти.

   Нинішній етап у житті факультету потребує, як ніколи, консолідації позицій, свідомої дисципліни працівників усіх структурних підрозділів, студентської організації, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Маємо забезпечити належний морально – психологічний клімат у колективі реалізуючи принцип «ЄДИНОЇ КОМАНДИ», примножувати репутацію і високий авторитет факультету.

Усім міцного здоров’я і мирного неба над головою.
Ми переможемо!
Слава Україні!

Сергій Деркач, Юрій Жук, Тарас Савчук,
заступники декана

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook