Вчена рада ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження схвалила основні завдання розвитку та реалізації пріоритетних напрямів діяльності у 2023-2024 навчальному році

13 серпня 2023 року
  Вчена рада провела розширене засідання ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження провела розширене засідання і розглянула питання порядку денного, які стосувались основних завдань розвитку та реалізації пріоритетних напрямів діяльності ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження у 2023-2024 навчальному році.

  Від ректорату на засіданні вченої ради був присутнім проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності Вадим Кондратюк. У своєму слові він зазначив, що завдання для всіх структурних підрозділів університту чітко визначені програмою розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2025». Вони передбачають реалізацію десятків завдань, починаючи з визначення пріоритетних тематик виконання наукової роботи, модернізацію або створення нових лабораторій, розвиток студентської науки тощо, та завершуючи актуальними завданнями популяризації наукових результатів та знань, активності наших вчених у соціальних мережах, посилення впливовості на питання розвитку освіти та наукової політики. Важливим є реалізація дорожньої карти включення університетських наукових видань до наукометричних баз Scopus, Web of Science, активна участь та залучення наших учасників до наукових проєктів міжнародних наукових програм. Ці завдання чітко координуються ректором Станіславом Ніколаєнком та вченою радою університету.

  Перше питання порядку денного у своїй доповіді висвітлив директор інституту Віктор Каплун.

  Доповідач детально зупинився на основних видах діяльності інституту і відмітив, що колектив виконав значний обсяг робіт, спрямованих на удосконалення організації освітньої діяльності, підвищення якості підготовки фахівців, використання нових форм і методів навчання, підвищення якості методичного забезпечення, підготовку науково-педагогічних кадрів, розвиток наукових досліджень, налагодження співпраці зі стейкхолдерами.

  У доповіді були розкриті основні індикатори конкурентоспроможності інституту на ринку освітніх послуг і наукових досліджень.

  В інституті всі науково-педагогічні працівники мають відповідність ліцензійним вимогам для провадження освітньої діяльності, серед них 16 докторів наук, 48 кандидатів наук, 10 – без наукового ступня.
  Важливим викликом є ситуація, яка склалася на кафедрі електропостачання ім. проф. В.М. Синькова: кафедру залишили 3 професори, 3 кандидати наук, 1 асистент. Кафедра потребує значного кадрового підсилення. Кафедра вищої і прикладної математики теж суттєво змінила свій штат: призначений новий завідувач кафедри, кафедру поповнили 1 професор та 2 кандидати наук (молоді вчені).
  Для підвищення якості освітнього процесу та адаптивної привабливості їх викладання у розрізі спеціальностей випускові кафедри виконали самоаналіз переліку та змісту дисциплін навчальних планів освітніх програм ОС "Бакалавр" та ОС "Магістр».
  Навчально-методична комісія інституту провела важливу методичну роботу, що дало змогу оновити навчальні плани та графіки освітнього процесу на 2023-2024 навчальний рік щодо їх відповідності чинним стандартам вищої освіти та можливості їх удосконалення з метою підвищення якості освітнього процесу.
  Важливим завданням колективу залишається створення максимально сприятливих умов навчання (зокрема, індивідуальні графіки навчання, дистанційний доступ до навчальних занять тощо) для здобувачів вищої освіти, які зі зброєю в руках стали на захист України, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованих чи особливо небезпечних територіях, є переміщеними особами.
  Продовжується робота з формування фахових та освітніх компетентностей, які б забезпечували вирішення інженерні завдання в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій. Студенти здебільшого недостатньо володіють знаннями сучасних прикладних і системних програмних засобів, мають недостатні уявлення про методологічні принципи і прийоми роботи з програмним забезпеченням комп’ютерних комплексів і систем на новітній технологічній базі.
  Результати науково-інноваційної діяльності свідчать, що науковими школами підготовлено 6 запитів на НДР за кошти державного бюджету. За участю інституту створений освітньо-науковий Кластер цифрової енергетики, у межах програми якого науковими колективами нашого інституту та Інституту загальної енергетики НАН України на конкурсі Національного фонду досліджень вибороли два проєкти НДР.
  За участю кафедр електропостачання ім. проф. В.М. Синькова та теплоенергетики підготовлена заявка та одержані міжнародні гранти за програмами ERASMUS + і HORIZON Life. Необхідне подальше посилення роботи щодо залучення більшості науково-педагогічних працівників інституту до процесів інтернаціоналізації освіти і наукової діяльності.

  Заслухавши доповідь директора ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження професора Віктора Каплуна про основні завдання розвитку та реалізації пріоритетних напрямів діяльності інституту у 2023-2024 навчальному році, стан забезпечення якості підготовки фахівців та виконання науково-інноваційної роботи у відповідності до Плану діяльності на 2021-2025 роки у рамках реалізації Програми розвитку НУБіП України «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025» в умовах військової агресії вчена рада одноголосно схвалила рішення з деякими правками та уточненнями, які були озвучені під час обговорення.
  В обговоренні доповіді взяли участь Борис Грудинін, професор кафедри фізики, Микола Заблодський, професор кафедри електротехніки, електромеханіки та елеткротехнолоій, Анастасія Бузаєва, голова студентського Сенату інституту, Ігор Болбот та Віталій Лисенко, професори кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка.

  Серед важливих рішень вченої ради, навколо яких велась дискусія, стали подальше впровадження методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії студентів шляхом дуальної форми навчання, проведення індивідуальних занять, факультативів за участю менторів з бізнесу; розвиток напрямів неформальної освіти для органічного поєднання всіх освітніх ланок з урахування потреб ринку праці та приведення обсягів і змісту практико-орієнтованого навчання для студентів у відповідність до поточних та перспективних потреб сфери енергетики і автоматики; проведення в період з жовтня 2023 року по травень 2024 року студентського фахового освітнього акселератора «Енергетична безпека в умовах воєнного стану»; забезпечення організаційного та інформаційного супровід виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, брати участь у інноваційних проєктах Кластера цифрової енергетики, посилення дослідницької складової наукових шкіл інституту для бізнесу.

  Вчена рада розглянула і інші питання організаційного забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності інституту.


Наталія Пруднікова,
секретар вченої ради інституту

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook