Проректор Василь Шинкарук: якість освітнього процесу і надолуження освітніх втрат в умовах воєнного стану – головні пріоритети університету у новому 2023/2024 навчальному році

9 серпня 2023 року
  За лічені дні стартує новий 2023/2024 навчальний рік. Вже другий рік поспіль він відбуватиметься у надзвичайно складних для освітян умовах воєнного стану.
  Ми звернулися до проректора з науково-педагогічної роботи Василя Шинкарука з низкою запитань, що стосуються особливостей нового навчального року та планів щодо його старту.

 

  • Василю Дмитровичу: як на освітянській спільноті держави та нашого університету позначається війна в Україні?

— Другий рік триває повномаштабна війна з росією. Щоденно вона несе значні руйнування та знищення міст, населених пунктів, селищ.
  У час війни слова «життя» та «безпека» звучать зовсім інакше, ніж у мирному житті, адже станом на сьогоднішній день в Україні від бомбардувань та обстрілів постраждало 3450 закладів освіти, а 331 – повністю зруйновано. Лише в нашому рідному Києві та Київській області зруйновано 13, а пошкоджено 307 закладів освіти.
  Нині вся вища освіта стоїть перед проблемою як в умовах воєнного стану надати студентам якісні знання? За результатами дослідження якості організації освітнього процесу найскладнішими випробуваннями для здобувачів вищої освіти були: повітряні тривоги, на які болісно реагували 53% опитаних; відсутність електропостачання – 41%, відсутність інтернету – 35 %.
  Cьогодні, у час героїчного спротиву повномаштабній російській агресії, як ніколи актуальними є слова давньогрецького філософа Арістотеля, що освіта є щитом, який захищає нас у важкі часи.
  У такий складний період воєнного часу Україні необхідні кваліфіковані кадри для недопущення продовольчої кризи як в Україні, так і світі, та відбудови держави. Тож найперше завдання усіх освітян, у тому числі колективу нашого університету, ні в якому разі не зупиняти освітній процес і підготовку кваліфікованих кадрів, забезпечити якість освітнього процесу у новому навчальному році та зберегти життя і здоров’я студентів та викладачів у складних умовах воєнного стану.

  • Василю Дмитровичу, нашу освітянську родину університету – як студентів, так і викладачів цікавить питання: коли і як ми розпочнемо новий навчальний рік, а це вже другий наш старт в умовах воєнного стану?

— МОН України рекомендує закладам вищої освіти і фахової передвищої освіти у новому навчальному році максимально перейти на очний формат навчання з урахуванням наявності та місткості укриттів.
  З огляду на рекомендації міністерства та з метою забезпечення в умовах воєнного стану безпечного проведення освітнього процесу розпочинаємо навчання 14 серпня, а саме: в очному форматі для студентів 1-2 курсів бакалаврату і всіх курсів магістратури ветеринарного спрямування.
  Студенти 1 курсу бакалаврату всіх спеціальностей будуть навчатися очно до 25 листопада і з 27 листопада очно відбудеться зимова екзаменаційна сесія.
  Крім того, всі курси магістрів ветеринарного спрямування будуть навчатися очно, розпочинаючи з 14 серпня і до кінця семестру, і зимова екзаменаційна сесія також відбудеться очно.
  Студенти інших курсів будуть навчатися у змішаному форматі. Зокрема, студенти 3-4 курсів бакалаврату розпочинають навчання 14 серпня в дистанційному форматі.
  Оскільки зарахування магістрів 1 року навчання згідно правил прийому відбудеться 31 серпня за державним замовленням, а зарахування на контракт 1 вересня, тому розпочинаємо навчання 4 вересня в очному форматі.
  У разі зміни ситуації на території м. Києва, Київської області та України до графіка освітнього процесу будуть внесені відповідні зміни.
  Ще раз зазначу, що головним і незмінним пріоритетом залишається безпека освітян та якість освітнього процесу, що, звичайно, потребує особливої уваги в складних умовах воєнного стану. Хоча до таких викликів колектив університету готовий.

  • Василю Дмитровичу, в останні роки в суспільстві та в освітян з’явилося нове поняття – «освітні втрати». Що це, у чому вони полягають та як їх наслідки впливають на життя нашого університету і розвиток суспільства загалом.

— Спочатку світова пандемія, а тепер вже другий рік повномасштабної війни росії проти України призвели до змін в організації освітнього процесу у закладах вищої освіти нашої держави та, зокрема, в нашому Університеті. Освітня система України постраждала значно серйозніше через зазначені фактори, ніж освітні системи більшості інших країн світу під час пандемії.
  Вимушені дистанційна або змішана форми навчання, часті та тривалі повітряні тривоги, відключення електроенергії, інколи відсутність зв’язку, зміни у психологічному стані учасників освітнього процесу (як студента, так і викладача) – все це спричинило освітні втрати у програмних результатах навчання здобувачів вищої освіти і відповідно в якості вищої освіти.
  Сьогодні перед закладами вищої освіти стоять серйозні виклики, тож надзвичайно важливим є постійне оновлення змісту освіти, технологій навчання, а також необхідність навчити студентів і викладачів правильно діяти в різних надзвичайних ситуаціях та вміти долати стрес.
  Як Ви зазначили, в останні роки в освітян, в науковій літературі й засобах масової інформації почастішало вживання таких понять, як «освітні втрати», «освітні розриви», «прогалини в навчанні» тощо. А небезпека освітніх втрат полягає, зокрема, у тому, що їхні наслідки будуть проявлятися із часом і можуть впливати як на якість життя громадян, так і на розвиток суспільства загалом.
  Слід зазначити, що Державна служба якості освіти України за підтримки проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» провели дослідження якості організації освітнього процесу в умовах війни у 2022/2023 навчальному році та розробила рекомендації для органів державної влади і, безпосередньо, для закладів освіти щодо подолання освітніх втрат.
  Зупинюся лише на завданнях для закладів вищої освіти та нашого університету, зокрема, це: забезпечення постійного щорічного моніторингу програмних результатів навчання студентів; здійснення адаптивного гнучкого планування освітнього процесу, коригуючи зміст освіти та освітні програми з урахуванням виявлених освітніх втрат; створення методичної системи підтримки індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача вищої освіти для усунення прогалин у знаннях із дисципліни; надання підтримки науково-педагогічним працівникам щодо підвищення кваліфікації, стажування на виробництві та професійного вдосконалення. Це основні із завдань, що стоять перед ними в новому навчальному році.
  Крім того, ми активно працюємо над Концепцією організації освітньо-виховного процесу в НУБіП України в умовах воєнного стану, проєкт якої плануємо найближчим часом презентувати на вченій раді університету.

  • Ви вже зазначили, що одним із головних пріоритетів, окрім якості надання освітніх послуг, Університет ставить – збереження життя і здоров’я студентів та викладачів. Які кроки для цього вже зроблено і що планується?

— Так, головним пріоритетом ректорат вважає збереження життя і здоров’я студентів, викладачів і співробітників.
Враховуючи необхідність організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, в університеті проведено підготовку до безпечного освітнього процесу. Ректорат разом із деканами факультетів та директорами ННІ, ВСП реалізував низку важливих заходів щодо перевірки вже обладнаних у попередній рік укриттів університету.
  Оновлено та оприлюднено зручні і зрозумілі план-схеми розташування укриттів на території із зазначенням наявних входів і виходів, а також загальної кількості місць одночасного перебування із зазначенням схеми руху до них у разі небезпеки.
  Згідно з наказом ректора, у період з 14 по 16 серпня 2023 року для студентів, буде проведено інструктаж щодо дотримання правил поведінки під час організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

  • Якість освітнього процесу оцінюється багатьма критеріями, одним з найвагоміших є акредитація кожної освітньої програми підготовки бакалаврів та магістрів. Яка загальна кількість освітніх програм в університеті та, які завдання стоять перед освітянами нашого університету у наступному навчальному році?

— У новому навчальному році університет буде здійснювати підготовку фахівців за 124 освітніми програмами, з яких 51 – освітньо-професійна бакалаврська, 66 освітньо-професійних і 7 освітньо-наукових магістерських програм.
  Вперше розпочинаємо підготовку фахівців за 2 програмами освітнього ступеня бакалавр – це «Автомобільний транспорт» і «Менеджмент міжнародного бізнесу» та 4 програмами освітнього ступеня магістр – це. «Комп’ютерні системи захисту інформації», «Робототехнічні системи і комплекси сільськогосподарського виробництва», «Інженерія відновлювальних джерел енергії та енергомнеджмент» та «Готельно-ресторанний бізнес».
  На сьогодні всі програми, за якими ми вже проводили випуски фахівців, успішно пройшли акредитаційні експертизи, що підтверджує високий рівень надання освітніх послуг в університеті.
  У новому навчальному році заплановано акредитувати 21 освітню програму, з яких 13 бакалаврських та 8 – магістерських. Це не просте завдання, але гаранти освітніх програм спільно із завідувачами кафедр, деканами факультетів і директорами ННІ вже виконали значний обсяг підготовчих робіт і плануємо отримати позитивний результат.

  • Знаю, університет на початку 2023 року пройшов сертифікаційний аудит та отримав сертифікати відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. Які переваги для діяльності університету та його конкурентоздатності від такого здобутку?

— Насамперед зазначу головне – у світі прийнято, що замовники послуг, інвестори, грантодавці та інші зацікавлені сторони обирають партнерів та виконавців насамперед за наявністю сертифіката відповідності системи менеджменту якості вимогам ISO 9001, щоб мінімізувати чи усунути ризики отримання неякісних послуг та продукції.
  Тому ректором університету С.М. Ніколаєнко ще у 2022 році було прийняте рішення про приведення у відповідність системи менеджменту якості університету вимогам міжнародного стандарту та забезпечення успішного проходження процедури аудиту і сертифікації. для розширення ринків надання послуг в освітній та науковій діяльності, підвищення конкурентоздатності на ринку освітніх послуг України, для залучення іноземних студентів, грантів, проектів та як свідчення додаткових гарантій сталості якості послуг і компетентності наших випускників
  На шляху до отримання міжнародного сертифікату всім колективом університету була проведена значна робота: від визначення відповідальних та навчання до перегляду діючої системи менеджменту якості та участі у сертифікаційному аудиті. Важливо було обрати міжнародний орган сертифікації, який є всесвітньо відомим, щоб його сертифікати визнавались у всьому світі. Тому нами було обрано один з авторитетніших органів сертифікації TUV Rheinland.
  Підсумовуючи результати проведення аудиту, міжнародними аудиторами було зазначено, що НУБіП України – це заклад вищої освіти, який впевнено може досягати амбітної мети щодо посідання провідних позицій з надання якісних освітніх послуг та науково-інноваційної діяльності. За результатами проведеного аудиту в лютому 2023 року ми отримали сертифікати на трьох мовах, що підтверджують відповідність діяльності Університету вимогам стандарту ISO 9001.
  Проте слід зазначити, що отримавши таке визнання не слід заспокоїтись та спочивати на лаврах, бо підтверджувати відповідність вимогам міжнародного стандарту та спроможність надання якісних освітніх послуг, конкурентоздатність, задоволення потреб споживачів освітніх послуг потрібно буде кожного року.
  Тож у новому навчальному році буде здійснено впорядкування і регламентування виконання послідовності дій відповідно до затверджених положень та порядків в освітній та науковій діяльності, проведений внутрішній аудит у структурних підрозділах, а також здійснені заходи з підготовки університету до процедури технічного нагляду аудиторами органу сертифікації TUV Rheinland.

  • Знаю, що 2022-2023 н.р. успішно завершився випусками та врученням дипломів випускникам бакалаврату і магістрам освітньо-наукових програм, а після цього випускників баклаврату чекало нове випробування – вступ до магістратури, яке ось вже скоро завершиться. А скільки ж фахівців університет випустив за перше півріччя 2023 року?

— Лише за перше півріччя 2023 році університет підготував та випустив 3084 висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей та освітніх програм, у тому числі 2741 бакалавр та 343 магістри, з яких за денною формою навчалися 2327 осіб, а за заочною – 757. Хочу підкреслити, що за державним замовленням навчалися 1454 осіб з них: 1264 бакалавра та 190 магістрів, що становить майже 50 відсотків від загальної кількості випускників. А дипломи з відзнакою отримали 282 молодих фахівців, з них 249 бакалаврів та 33 магістра – фактично кожен дев’ятий випускник університету.
  Окрім того, у першому півріччі 2023 року отримали документи про вищу освіту 77 магістрів денної форми навчання, які навчалися за освітньо-науковими програмами підготовки, з них 17 дипломів з відзнакою.
  Тож, випустивши ще одне покоління наших студентів, ми щоденно турбуємося про нове поповнення університету – успішне проведення вступної кампанії 2023 року.

  • Які, до речі, виклики поставила вступна кампанія 2023 року перед колективом університету, які її особливості?

— На жаль, війна триває. Виклики, які постали перед нами, уже другий рік поспіль вносять свої корективи у реалізацію профорієнтаційної роботи та проведенні вступної кампанії. Усупереч всьому, минулого року студентська родина НУБіП поповнилась на 6777 першокурсників, з яких 2757 осіб отримали місця державного замовлення. Не зупиняємось на досягнутому і у поточному році.
  У зв’язку з воєнним станом МОН зміщено терміни вступної кампанії 2023 року. Так, для вступників освітнього ступеня «Бакалавр» зарахування за державним замовленням відбудеться 10 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб буде відбуватися до 30 серпня 2023 року. На програми освітнього ступеня «Магістр» зарахування за державним замовленням відбудеться 31 серпня 2023 року, а за кошти фізичних або юридичних осіб – 30 вересня 2023 року.
  Наш університет користується попитом у вступників і за кількістю поданих заяв увійшов до десятки кращих університетів держави, зайнявши 10 місце, а серед ЗВО м. Києва – шосте.
  Серед аграрних закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв від абітурієнтів наш університет займає перше місце і це ще раз засвідчує, що ми в Україні базовий заклад серед аграрних університетів. Жоден аграрний університет немає навіть 50% заяв від кількості поданих в нашому університеті.
  Особливим попитом користується наш університет і у випускників коледжів: за кількістю поданих заяв він увійшов до десятки кращих університетів держави і Києва, зайнявши в ній першу позицію.
  Вступна кампанії 2023 року триває. І приймальна комісія університету не припиняє свою роботу, працюючи без вихідних. Абітурієнти, у яких виникають труднощі, мають можливість звернутись до консультаційного центру для допомоги вступникам, що працює на її базі.
  Така системна робота спрямовується на єдиний результат, щоб студентство НУБіП цьогоріч поповнило якомога більше молодих і талановитих українців.

  • Що напередодні старту нового навчального року побажаєте науково-педагогічним працівникам і студентству університету?

— Попереду в нас ще багато планів, задумів, водночас і випробувань, але наша віра в перемогу, професіоналізм і командний дух дають нам можливість гідно їх подолати!
  Берегти себе і Україну! Усіма силами і можливостями підтримувати Збройні Сили України! Вдалого старту і нових здобутків!

Розмовляв
Валентин Обрамбальський

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook