Успішне проходження навчальної практики з фаху здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

13 липня 2023 року

  

Згідно із навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів 2 курсу зі спеціальності 073 «Менеджмент» із 12 червня по 7 липня 2023 року тривала дистанційна навчальна практика з фаху, один із трьох модулів якої забезпечувала кафедра менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського. Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями майбутньої професії та її змістом, завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
   
Керівники практики Ганна Харченко, Вікторія Голік і Володимир Восколупов здійснювали постійний контроль за її проходженням з метоюзабезпечення закріплення студентами теоретичних знань, а також набуття, вдосконалення і розширення професійних компетентностей, необхідних для успішної роботи за обраною спеціальністю. У процесі проходження практики керівники ознайомили здобувачів вищої освіти з механізмами вирішення управлінських проблем і завдань на прикладі різних аналітичних даних та даних статистичної звітності підприємств.
  
    Під час проходження навчальної практики за модулем кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського здобувачі вищої освіти поглибили свої теоретичні знання з таких фахових навчальних дисциплін як: менеджмент, управління якістю, теорія організації, теорія лідерства. Протягом періоду практики були запрошені викладачі кафедри з цікавими та актуальними онлайн лекціями.
У ході навчальної практики здобувачі вищої освіти 2 курсу навчилися аналізувати сучасний стан підприємств та виявляти недоліки у їх системі менеджменту; планувати діяльність організації на майбутню перспективу, проєктувати структуру організації і структуру управління, а також здійснювати аналіз процесів мотивації та контролю в системі управління організацією задля розроблення пропозицій щодо їх удосконалення.
Кожного дня навчальної практики здобувачі освіти жваво долучались до онлайн-зустрічей, активно обговорювали практичні кейси в процесі підготовки індивідуальних завдань. Вцілому під час захисту звітів студенти засвідчили високий рівень теоретичної та практичної підготовки.
 
Завдяки успішному проходженню навчальної практики з фаху здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» отримали цінний практичний досвід діяльності за фахом, сформували і закріпили важливі професійні уміння і навички для розв’язування задач, пов’язаних із управлінням сучасними організаціями.
 
Ганна Харченко,
доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського 
Вікторія Голік, Володимир Восколупов,
асистенти кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського 
 

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook