Успішне завершення навчальної практики з дисципліни «Статистика» для студентів економічного факультету

10 липня 2023 року
  У відповідності до "Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України" та навчального плану економічного факультету була проведена навчальна практика з дисципліни «Статистика».

  Практика проходила для студентів 2 курсу, 4 групи ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу» та для студентів 1 курсу, 6 та 7 груп ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Підприємництво та торгівля» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Перед початком проходження навчальної практики було проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, розглянуто організаційні питання щодо проведення практики, визначено основні завдання навчальної практики, а також запропоновано теми статистичного дослідження. У відповідності до обраної студентом теми дослідження, кожним студентом здійснено збір та обробку первинного статистичного матеріалу з використанням наступних джерел статистичної інформації з офіційних сайтів:  Державного Комітету статистики УкраїниПродовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)Міністерства економіки УкраїниМіністерства фінансів України, Світового банку, офіційного сайту Євростату. Під час написання звіту студенти використовували й інші джерела інформації, зокрема інформаційно-аналітичного агентства «АПК-інформ», аграрної дорадчої служби «Агроконсалтинг», Міністерства сільського господарства США (USDA) та інші.


  Навчальна практика проводилася на базі навчально-наукової лабораторії «Біоеконометрики і дейтаманінгу» економічного факультету, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та статистичним програмним забезпеченням у відповідності з порядком проведення атестації навчальних, навчально-виробничих та навчально-науково-виробничих лабораторій НУБіП України.

  Навчальна практика з дисципліни «Статистика» проходила в онлайн-режимі з використанням Zoom та ЕНК на платформі Moodle. Програма та робочий план навчальної виконані в повному обсязі. Студенти набули практичних результатів навчання щодо застосування набутих теоретичних знань для розв’язання практичних завдань та змістовної інтерпретації отриманих результатів, ідентифікування джерел та розуміння методології визначення і методів отримання соціально-економічних даних, збирання та аналізу необхідної інформації, розрахунку економічних та соціальних показників, застосування економіко-математичних методів і моделей для вирішення економічних задач. Матеріально-технічне забезпечення: комп’ютери, смартфони; засоби організації дистанційного проведення навчальної практики та інструменти спілкування: відеоконференції, е-скринька, форум, чат, Messenger, Telegram, Viber.

  

  Під час проходження навчальної практики зі "Статистики" студенти сумлінно працювали і за результатами захисту звіту з практики можна виділити таких найкращих студентів, які отримали 90 балів і вище (за 100-ою шкалою). Серед студентів ОПП «Аналітичне та обліково-правове забезпечення бізнесу»: Юлія Бойко, Яна Герасименко, Іванна Дячук, Дарина Кравець, Крістіна Лайпольд, Анна Ніколенко, Ангеліна Рябченко, Ольга Терещенко, Дарина Шевчук, Вікторія Штакал. Серед студентів ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» особливу старанність виявили: Рада Гавелко, Соломія Козік, Тетяна Миколаєнко, Софія Сидоренко, Володимир Телепа, Богдан Шащук, Олександра Бондаренко, Микола Ломаненко та Юлія Любар.

   

  Звіти з навчальної практики показали, що студенти виконали поставлені перед ними завдання. Оформлені звіти з навчальної практики завантажені студентами в Elearn для перевірки. На захисті звітів (заліку) з навчальної практики студенти продемонстрували на достатньому рівні застосування теоретичних і практичних знань щодо методики і організації статистичного дослідження, практичних навичок використання конкретних статистичних прийомів і методів для розв’язку поставлених завдань, економічної інтерпретації отриманих результатів. 

 Інна Лазаришина,
професор кафедри статистики
та економічного аналізу

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook