Виробнича практика – найважливіша складова освітнього процесу для студентів-біотехнологів

4 липня 2023 року
  Одним із актуальних питань на сьогодні залишається працевлаштування та конкурентоспроможність випускників Вищих навчальних закладів України. Сучасний ринок праці вимагає добре підготованих фахівців різних галузей господарської діяльності, в тому числі й фахівців-біотехнологів. Біотехнологічна наука стрімко розвивається і робить виклики нашим молодим амбітним студентам. Подолання таких викликів можливо за умови гармонійного поєднання та якості здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок.
  Виробнича практика студентів-біотехнологів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців на факультеті захисту рослин, біотехнологій та екології. Проведення таких практик дозволяє підтримувати зв’язок здобувачам освіти з промисловими підприємствами, науково-дослідними інститутами, дослідними станціями, науково-дослідними центрами, що залучають практикантів до науково-дослідної та прикладної роботи, знайомить з практичними аспектами майбутньої професії, новітніми технологіями виробництва, сучасним обладнанням та новітніми біотехнологічними методами досліджень.
  Студенти 3 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 162 “Біотехнологія та біоінженерія” успішно завершили проходження виробничої практики. Цього року базами практики слугували науково-дослідні інститути (ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”, Інститут захисту рослин НААН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Інститут агроекології і природокористування НААН України, ДУ “Інститут охорони грунтів України”), ДП “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції”, ДП міжвідомчий науково-технологічний центр “Агробіотех” НАН України та МОН України, ТОВ “Агрозбутінвест”, Асоціація “Парки України”, Філія “Переробний комплекс” ТОВ “Вінницька птахофабрика”.
  Студенти 3 курсу ОС “Бакалавр” спеціальності 162 “Біотехнологія та біоінженерія” Богдан Горіславський, Калерія Воєводська, Людмила Савіцька, Софія Вратських пройшли виробничу практику на базі випробувальної лабораторії ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції». За період практики студенти ознайомилися з основними напрямками діяльності ДП «ДЦСіЕСГП» та набули практичні навички роботи з фізико-хімічними та молекулярно-біологічними методами, які впроваджені у випробувальній лабораторії даного підприємства.
  У відділі фізико-хімічних методів досліджень студентів познайомили з правилами прийому та підготовки проб для аналізування.
 
  За період роботи студенти опанували методики визначення основних фізико-хімічних показників якості соняшникової олії та визначення білку у зерні методом К’єльдаля.
  
  У лабораторії дослідження вина та виноматеріалів представили основні вимоги до показників якості та безпеки цього продукти. Студенти опанували методи визначення лимонної кислоти методом спектрофотометрії та визначення об’ємної концентрації етилового спирту в алкогольних напоях.
  
  У лабораторії молекулярно-генетичного аналізу мікробіологічного відділу студенти ознайомилися з вимогами до організації та роботи у такій лабораторії. Опанували методики виділення нуклеїнових кислот з біологічного матеріалу різного походження, ознайомилися з методами детекції ГМО та ідентифікації вірусів та фітоплазм плодово-ягідних культур.
 
  Також для студентів була проведена лекція на тему «Мікотоксини сільськогосподарської продукції: шкідливість та методи детекції». Після лекції студенти опанували методику детекції мікотоксинів методом імуноферментного аналізу.
 
  В завершальний день працівники відділу якості ДП «ДЦСіЕСГП» провели семінар з основ підготовки лабораторій до акредитації за ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».
  Студенти Анна Климчук, Олександра Діхтяренко, Дмитро Білунка, Анна Климчук, Надія Майданович, Станіслав Фурманецьпід час проходження практики у лабораторії екології мікроорганізмів відділу агроекології і біобезпеки Інституту агроекології та природокористування НААН України ознайомились із методами визначення епіфітної та ендофітної мікобіоти насіння та вегетуючих рослин; методами ідентифікації фітопатогенних та фітотоксичних мікроміцетів; особливостями оцінки сорту/гібриду рослин як фактора біологічної безпеки в агроценозах; методами визначення чутливості фітопатогенних мікроміцетів до дії біологічних та хімічних фунгіцидів. Зокрема, практиканти опанували методи приготування поживних середовищ для вирощування мікроорганізмів (середовище МПА та Ешбі); мікробіологічного посіву (штрихом), метод десятикратних розведень, метод грудочок обростання; методи підрахунку та опису отриманих колоній мікроорганізмів (Bacillus subtilis, Azotobacter chroococcum).
 
 
 

  Виробнича практика дає майбутнім фахівцям-біотехнологам безцінний практичний досвід, дозволила зануритись у світ науки, виробництва, молекулярно-генетичної діагностики, відчути себе частиною важливих біотехнологічних процесів та ще раз переконатись у широких можливостях працевлаштування після здобуття освіти за спеціальністю 162 “Біотехнологія та біоінженерія”.

 
 
Олена Кваско,
завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття
Олександр Субін,
доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook