У Ніжинському фаховому коледжі НУБіП України завершено захист дипломних проєктів

30 червня 2023 року
  Завершальним етапом підготовки фахівців та формою підсумкової атестації здобувачів фахової передвищої освіти в Ніжинському фаховому коледжі НУБіП України є захист дипломних проєктів та складання кваліфікаційного іспиту.
  Підсумкова атестація випускників – це результат, який відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускників у рамках компетентностей відповідних освітньо-професійних програм, їх застосування при вирішенні конкретних завдань; оволодіння методиками розрахунків, пов'язаних із тематикою проєктів та конкретними завданнями; здатність випускників до самостійної професійної діяльності.
  У період із 13 по 21 червня 2023 року відповідно до розкладу, затвердженого директором коледжу, у закладі працювали шість Екзаменаційних комісій з розгляду дипломних проєктів студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Комп’ютерна інженерія», «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» та з прийому комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальних економічних дисциплін у студентів спеціальності «Облік і оподаткування».
  До захисту дипломних проєктів та складання кваліфікаційного іспиту були допущені студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану – успішно склали заліки та екзамени, захистили курсові проєкти, пройшли практики та захистили звіти про них, успішно пройшли попередній захист дипломного проєкту на випускових циклових комісіях та їх перевірку на наявність плагіату.
  Успішний старт розпочався зі студентів 3 курсу відділення економіки, логістики та інформаційних систем спеціальності «Облік і оподаткування». Із вступним словом до здобувачів освіти звернулася голова Екзаменаційної комісії Оксана Ганяйло, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування НУБіП України, яка акцентувала увагу на затребуваності фахівців даної спеціальності та побажала майбутнім випускникам успішно скласти кваліфікаційний іспит.
  Роботою Екзаменаційних комісій інших спеціальностей керували їх голови – представники відповідних навчально-наукових інститутів і факультетів Національного університету біоресурсів і природокористування України: Віктор Мартишко, кандидат технічних наук, доцент кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П.М. Василенка; Олександр Синявський, кандидат технічних наук, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Андрій Шворов, доктор технічних наук, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем імені академіка І.І. Мартиненка; Евгеній Нікітенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки; Лілія Савченко, кандидат технічних наук, доцент кафедри транспортних технологій та здобувачів у АПК.
  Під час захисту дипломних проєктів студенти зосереджували свою увагу на темі, меті, актуальності та науковій новизні роботи, переконливо, логічно та наочно репрезентували результати своїх напрацювань і досліджень, ґрунтовно відповідали на запитання членів комісії і, як результат, показали високий рівень як теоретичних знань, так і практичних умінь та навичок, здобутих під час навчання в коледжі. Члени Екзаменаційних комісій були приємно вражені відповідальністю, сумлінністю студентів та їх прагненням до вдосконалення.
  Голови комісій побажали студентам, які успішно захистили дипломні проєкти, не зупинятися на досягнутому, адже диплом молодшого спеціаліста або фахового молодшого бакалавра – це лише перша сходинка та можливість продовжити навчання в закладі вищої освіти, а найцікавіше попереду – і воно чекає на наших випускників у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, провідному університеті України. Також побажали студентам успіхів у реалізації сформованих під час навчання в коледжі компетентностей у подальшій освітній і професійній діяльності.

  Вітаємо випускників коледжу з успішним захистом! Нехай ваші зусилля в навчанні перетворяться на нові можливості та успіхи. Вірте в себе, зберіть усю свою впевненість і доведіть, що ви готові до нових викликів. Нехай успіх супроводжує вас на цьому шляху й дарує натхнення для подальших досягнень!

 
 
Лариса Павловська,

завідувач навчально-методичного кабінету 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook